คำถามที่พบบ่อย
เคลียร์ทุกคำถาม
ไขทุกข้อสงสัย กับ AIS Fibre Airnet
airnet ต่างกับบริการอินเทอร์เน็ตของ ISP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นอย่างไร ?
airnet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตบ้านเหมือนกับ ISP รายอื่นๆ แต่ต่างกันที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแบบไร้สาย Super Wi-Fi ซึ่งให้ความเร็วอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ซึ่งค่าอัพโหลดนี้ สูงกว่า ADSL ทั่วไปถึง 13 เท่า* (เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วอัพโหลด ADSL ที่ แพ็กเกจ 590 บาท เท่ากัน)
บริการอินเทอร์เน็ตประเภท ADSL ที่ให้บริการผ่านสายสัญญาณจะเสถียรกว่าหรือไม่ ?
โดยปกติความเสถียรของสัญญาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากสายสัญญาณเก่ามักจะพบปัญหาเน็ตหลุดบ่อยเมื่อฝนตก หรือหากเดินสายระยะทางไกล คุณภาพของสัญญาณจะลดลง ทำให้ความเร็วลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น
หากฝนตกขณะใช้งาน จะมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้เหมือนจานดาวเทียมหรือไม่ ?
ไม่มีปัญหา airnet ยังคงใช้งานได้ตามปกติ แม้ขณะฝนตก เนื่องจากใช้ความถี่ต่างจากดาวเทียม กรณีฝนตกหนักหรือลมแรงมากอาจทำให้อุปกรณ์รับสญญาณหรือเสาสั่น อาจมีผลกระทบเรื่องความเร็วบ้าง
ลูกค้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสัญญาณดี ไม่หลุด ระหว่างใช้งาน ?
ขณะทำการติดตั้ง เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดระดับสัญญาณตามมาตรฐาน หากได้ค่าต่ำกว่ามาตรฐานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและไม่ทำการติดตั้งให้ หลังจากทำการติดตั้งตามมาตรฐานแล้ว จะทดสอบความเร็วให้ลูกค้าเห็นก่อนทำสัญญา
Super Wi-Fi ใช้ความถี่เดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่ และต่างจาก Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ในบ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือร้านกาแฟอย่างไร ?
Super Wi-Fi ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่อย่างใด ใช้ความถี่ 5 GHz ซึ่งต่างจากความถี่ของโทรศัพมือถือ ส่วนสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้ในบ้านหรือออฟฟิศใช้ความถี่ 2.4 GHz
หากลูกค้าต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่บ้านหลายเครื่องพร้อมๆกัน สามารถทำได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ โดยใช้ Wi-Fi Router เพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้าน ทั้งนี้ การใช้งานพร้อมกันหลายเครื่อง อาจส่งผลให้ความเร็วสูงสุดตามแพ็กเกจ มีการแบ่งกันใช้งานตามไปด้วย
บริการ airnet จำเป็นต้องใช้เบอร์บ้าน (02) ด้วยหรือไม่ ?
ไม่ต้องใช้เบอร์บ้าน ซึ่งต่างจาก ADSL ทั่วไป ที่ต้องเสียค่ารักษาเบอร์บ้านเพิ่ม
อัพโหลด ทำอะไรได้บ้าง ?
ส่งอีเมลที่มีไฟล์ขนาดใหญ่, Chat, อัพรูปขึ้นเว็บ/Facebook, อัพคลิปขึ้น Youtube, เล่นเกมส์, ประชุมออนไลน์ เป็นต้น
ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับนั้น มีรับประกันหรือไม่ ?
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
หากต้องการใช้งาน Port Forward ต้องสมัครแพ็กเกจอะไร ?
สามารถสมัครแพ็กเกจ Home Plus, Professional หรือ Incredible จึงจะสามารถใช้งาน Port Forward ได้
จะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เป็นพื้นที่ที่ airnet สามารถให้บริการได้ ?
สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้บนหน้าเว็บไซต์ http://www.ais.co.th/airnet/th/service_area.html หรือลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่านเว็บ ระบบจะทำการประมวลผล และแจ้งว่าสามารถให้บริการได้หรือไม่
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมในวันติดตั้ง ?
 • บุคคลธรรมดา เตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสัญญาในวันติดตั้ง
 • นิติบุคคล เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน
 3. สำเนา ภ.พ. 20
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
สามารถชำระเงินค่าบริการได้ที่ไหนบ้าง ?
 1. AIS Shop และ Telewiz
 2. บริการ mPAY หรือ จุดรับชำระเงิน mPAY Station
 3. บริการออนไลน์ ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA/Master Card
 4. เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้เอทีเอ็ม (ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ. กรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์)
 5. หักค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ. กรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์) หักค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต (VISA/MASTERCARD ของทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย)
  Click Download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต
กรณีบริการถูกระงับชั่วคราว (Suspended) เกิดจากสาเหตุใด ต้องทำอย่างไรถึงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ?
กรณีไม่ชำระค่าบริการหลังจาก วันครบกำหนดชำระเป็นเวลา 15 วัน บริษัทฯจะทำการระงับบริการชั่วคราว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทันทีที่ชำระค่าบริการ
ขอยกเลิกบริการก่อน 1 ปีได้หรือไม่ ?
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีโปรโมรชั่นส่วนลดค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ 1 ปีขึ้นไปหากขอยกเลิกบริการก่อนกำหนด ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บส่วนลดค่าติดตั้ง 4,000 บาทหลังจากแจ้งยกเลิกบริการ
หากลูกค้ามีปัญหาการใช้งานต้องทำอย่างไร ?
ติดต่อ AIS Fibre Contact Center โทร 1175 หรือแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ais.co.th/airnet