ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
*การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
100,000 บาท
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
30,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวม
การถูกฆาตกรรม
หรือทำร้ายร่างกาย
และ
ขณะขับขี่
หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์)
1,000 บาท
ขั้นตอนการรับสิทธิ์ผ่าน AIS Fibre LINE Connect
1
เพียงแอดไลน์ AIS เปิด AIS LINE Official พบเมนูบริการเน็ตบ้าน AIS Fibre
2
เลือกหัวข้อ บริการอื่นๆ
3
เลือกหัวข้อ รับสิทธิ์ฟรีประกันภัย Covid-19 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ติดตั้งบริการสำเร็จ
4
กดรับสิทธิ์ฟรีประกันภัย Covid-19 ระบบจะแจ้งข้อความ เมื่อดำเนินการสำเร็จ
เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ถาม - ตอบ
ความคุ้มครองประกันภัย
ลูกค้าใหม่ ที่สมัครและติดตั้งบริการเอไอเอส ไฟเบอร์
  • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • สมัครแพ็กเกจเอไอเอส ไฟเบอร์ ใดๆ ก็ได้
  • สามารถกดรับสิทธิ์ฟรีประกันภัยผ่าน AIS Fibre LINE Connect ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ติดตั้งบริการสำเร็จ และมีสถานะ Active มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์