การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

เร็วที่สุดในไทย
ทั้งเน็ตมือถือ
และเน็ตบ้าน

ครอบคลุม
มากที่สุดในไทย

เครือข่ายมือถือ
ที่ดีสุดในไทย

Disclaimer: Based on analysis by Ookla® of Speedtest Intelligence® data from Q1-Q2 2019.
Ookla trademarks used under license and reprinted with permission.

เครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจาก

เร็วสุดในไทย
ทั้งเน็ตมือถือและเน็ตบ้าน

เครือข่ายมือถือ
ที่เร็วที่สุดในไทย 5 ปีซ้อน

Speed Score

AIS

19.05

Dtac

15.71

TrueMove H

13.44

my

6.92

เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย เป็นปีที่ 5
จากการทดสอบมากกว่า 5 ล้านครั้ง
ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2562 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

SPEEDTEST AWARDS™

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้าน
ที่เร็วที่สุดในไทย

Speed Score

AIS Fibre

83.51

3BB

78.18

True Internet

51.55

TOT

49.31

CAT Telecom

38.21

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย
จากการทดสอบมากกว่า 11 ล้านครั้ง
ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2562 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

SPEEDTEST AWARDS™

เครือข่ายที่ครอบคลุม
มากที่สุดในไทย

เครือข่ายมือถือ
ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทย

Coverage Score

AIS

772

TrueMove H

682

Dtac

478

เครือข่ายมือถือที่ครอบคลุมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย
จากการทดสอบในพื้นที่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ล้านพื้นที่
ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2562 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

SPEEDTEST AWARDS™

เครือข่ายมือถือ
ที่ดีที่สุดในไทย

เร็วที่สุดในไทย
5 ปีซ้อน

เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยเป็นปีที่ 5
จากการทดสอบมากกว่า 5 ล้านครั้งในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2562 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

SPEEDTEST AWARDS™
ครอบคลุม
มากที่สุดในไทย

เครือข่ายมือถือที่ครอบคลุมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย
จากการทดสอบในพื้นที่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ล้านพื้นที่
ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2562 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

SPEEDTEST AWARDS™