แจ้งปิดบริการเอไอเอสคราวพลัส

สำหรับลูกค้ารายเดือน

 • 1. บริการสำรองข้อมูลออนไลน์จะปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป
 • 2. กรุณาโอนย้ายข้อมูลของคุณก่อนวันสิ้นสุดการให้บริการ ดูวิธีโอนย้ายข้อมูลได้ที่ วิธีการ Backup ข้อมูล
 • 3. สำหรับค่าบริการจะไม่มีการเรียกเก็บในบิลค่าบริการจะไม่มีการตัดยอดเงินของคุณตั้งแต่ ก.ค.63 เป็นต้นไป
 • แจ้งเตือน: กรุณาสำรองข้อมูลของคุณก่อนถึงวันปิดบริการ

สำหรับลูกค้ารายปี

 • 1. สำหรับกลุ่มรายปีที่สิ้นสุด 30 ต.ค. 2563: บริการสำรองข้อมูลออนไลน์รายปีของคุณสิ้นสุดบริการแล้ว กรุณาโอนย้ายข้อมูลของคุณภายในวันที่ 30 ต.ค. 63 ก่อนข้อมูลของคุณจะถูกลบอัตโนมัติ ดูวิธีโอนย้ายข้อมูลได้ที่ วิธีการ Backup ข้อมูล
 • 2. สำหรับกลุ่มรายปีที่สิ้นสุด 30 พ.ย. 2563: บริการสำรองข้อมูลออนไลน์รายปีของคุณ จะสิ้นสุดบริการในวันที่ 30 พ.ย.63 กรุณาโอนย้ายข้อมูลของคุณก่อนวันที่ปิดบริการ ดูวิธีโอนย้ายข้อมูลได้ที่ วิธีการ Backup ข้อมูล
 • 3. สำหรับกลุ่มรายปีที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563: บริการสำรองข้อมูลออนไลน์รายปีของคุณ จะสิ้นสุดบริการในวันที่ 30 ธ.ค. 63 กรุณาโอนย้ายข้อมูลของคุณก่อนวันที่ปิดบริการ ดูวิธีโอนย้ายข้อมูลได้ที่ วิธีการ Backup ข้อมูล
 • แจ้งเตือน: ลูกค้ารายปีจะปิดให้บริการทางสิทธิ์การใช้งานของท่าน
ไปยังเว็บไซต์ aiscloudplus.com

Terminate service of AIS Cloud+

For monthly subscription

 • 1. AIS Cloud+ will end the service on 1 Oct 2020. Please remove and backup your data on the cloud storage before the service termination date.
 • 2. For a guide on data transfer, visit How-to backup the data
 • 3. The service will no longer be charged on your bill starting July 2020 billing cycle or deducted from your account.
 • Notice: Please backup your data before the service termination date.

For yearly subscription

 • 1. For annual groups ending 30 October 2020: Your yearly service has already ended. Please transfer your data from cloud to your local storage by 31 October 2020, or the data will be removed automatically afterward. For guide on data transfer, visit How-to backup the data
 • 2. For annual groups ending 31 November 2020: Your yearly service will be ended on 31 November 2020. Please transfer your data from cloud to your local storage before service terminnation date. For guide on data transfer, visit How-to backup the data.
 • 3. For annual groups ending 30 December 2020: Your yearly service will be ended on 30 December 2020. Please transfer your data from cloud to your local storage before service terminnation date. For guide on data transfer, visit How-to backup the data.
 • Notice: Yearly account will close by your period.
Go to aiscloudplus.com
© 2020 ADVANCED INFO SERVICE PLC. ALL RIGHTS RESERVED.