AIS ที่ 1 ตัวจริง
เครือข่ายที่ดีที่สุด เร็วแรงสุด คลื่นมากสุดทั่วไทย
AIS เป็นผู้บริการที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด เร็วแรงที่สุด
แก่ผู้ใช้บริการที่มากที่สุดกว่า 40 ล้านเลขหมาย

ที่ 1 เครือข่ายมือถือ การันตีด้วยรางวัลระดับโลก ที่ 1 รางวัลเครือข่ายมือถือ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย qualcomm

เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย qualcomm

ที่ 1 เครือข่ายที่ดีที่สุด

ให้คุณสัมผัสเทคโนโลยี 5G
ครั้งแรกในไทยก่อนใคร
คลิก

สัมผัสประสบการณ์
ความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps
ด้วยนวัตกรรมเครือข่ายที่รวม 2 เทคโนโลยี
LTE-ADVANCED และ AIS SUPER WiFi ไว้ด้วยกัน
WHAT IS NEXT G?

สุดยอดของเทคโนโลยี กับความเร็วถึง 880 Mbps

เอไอเอส พร้อมแล้ววันนี้ พัฒนาเทคโนโลยี 4.5G เป็นรายแรก
ของโลก จากการพัฒนาเครือข่ายด้วย MIMO 4x4 with CA, Download Modulation 256QAM / Upload Modulation 64QAM และเทคโนโลยี LAA (Licensed Assisted Access)

เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วไทยกว่า 98%

กับจำนวนสถานีฐานมากที่สุดกว่า 75,000 สถานีฐาน บนคลื่น
ความถี่ 1800 MHz, คลื่นความถี่ 2100 MHz และคลื่นความถี่
900 MHz ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดทั้งสิ้น 120 MHz (60 MHzx2)

สัมผัสประสบการณ์ ความเร็วสูงสุดถึง 650 Mbps ที่มีกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ

ที่ 1 เทคโนโลยีที่ดีที่สุด

เร็ว แรงขึ้น 3 เท่า

กับ CA (Carrier Aggregation)
การรวมคลื่นความถี่ 1800 MHz, คลื่นความถี่ 2100 MHz, คลื่นความถี่ 900 MHz
ทำให้ เร็ว แรงขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz เพียงคลื่นเดียว

เร็ว แรงขึ้น 2 เท่า

กับ LAA (License Assisted Access)
การนำคลื่นความถี่ปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต (คลื่นความถี่ 1800 MHz, คลื่นความถี่ 2100 MHz,
คลื่นความถี่ 900 MHz) มารวมเข้ากับคลื่นความถี่สาธารณะ (5 GHz) ทำให้ เร็ว แรงขึ้น 2 เท่า
เมื่อเทียบกับการใช้คลื่นความถี่ปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตเพียงคลื่นเดียว

MIMO 4x4 รับส่งข้อมูลแรงขึ้น 2 เท่า

กับ MIMO 4x4 ที่เป็นเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ
จากสถานีฐาน ด้วยการใช้งานระบบ 4 เสา ซึ่งทำให้
สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากพร้อม ๆ กันได้
มากขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี MIMO 2x2

256QAM DL / 64QAM UL ดาวน์โหลด อัพโหลดแรงขึ้น 30%

กับเทคโนโลยี Download Modulation 256QAM / Upload Modulation 64QAM
ซึ่งทำให้สามารถดาวน์โหลด อัพโหลดข้อมูลแรงขึ้นเมื่อเทียบกับ 4G ปกติ

MASSIVE MIMO 32T32R รองรับการใช้งานในพื้นที่หนาแน่น
ได้เพิ่มขึ้น 5-8 เท่า

Massive MIMO 32T32R เป็นการต่อยอดนวัตกรรมจาก 4.5G เพื่อเตรียมเครือข่าย ให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต กับเทคนิค Multi User MIMO Technique หรือ MUMIMO และ 3D Beam Forming ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับการใช้งานของลูกค้าถึง 5-8 เท่า ด้วยความเร็ว สูงสุดเช่นเดิม จากความถี่ปริมาณปัจจุบัน