วิธีใช้งาน อสม.ออนไลน์
อสม.ออนไลน์
เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.

จะใช้แอป อสม.ออนไลน์ ต้องมีอะไรบ้าง
1. มีสมาร์ทโฟน ในระบบแอนดรอยด์ พร้อมเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต
2. ดาวน์โหลดแอป อสม.ออนไลน์ ที่ Play Store
3. กรอกเบอร์โทรศัพท์จำนวน 10 หลัก ในการเข้าใช้งานแอป อสม.ออนไลน์
4. พิมพ์รหัสผ่าน 4 หลัก ที่ได้รับจาก รพ.สต.
ประโยชน์จาก อสม.ออนไลน์
1. ใช้งานง่าย และสามารถ รับ-ส่งข้อมูล ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพ เสียงและวิดีโอ
2. อสม. สามารถส่งใบงานถึงหมอด้วยแอป อสม.ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. สามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ทันที
4. สนทนาออนไลน์กับหมอและสมาชิก อสม. ได้ทันที และทีละหลายคนพร้อมกัน
5. อสม. มีข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่
6. สามารถแจ้งตำแหน่งที่อยู่ของตนเองขณะปฏิบัติงาน