อสม.ออนไลน์ คืออะไร

เครือข่ายสัังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มสำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและอสม.
เพื่อสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ผ่านรูปแบบ การแจ้งข่าวสาร และการสนทนาทำให้สมาชิกในเครือข่าย สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว ด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ
ภายในชุมชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ

อยากใช้ อสม.ออนไลน์

ต้องมีอะไรบ้าง

ขั้นที่ 1

มีสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส
พร้อมเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขั้นที่ 2

ติดตั้งแอป อสม.ออนไลน์ ได้ที่ Play Store, App Store และ App Gallery

ขั้นที่ 2

ติดตั้งแอป อสม.ออนไลน์ ได้ที่

ขั้นที่ 3

กรอกเบอร์โทรศัพท์ (จำนวน 10 หลัก)
และพิมพ์รหัสผ่าน 4 หลักที่ได้รับจาก รพ.สต.
เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

Advanced Info Service (AIS) for Social Network Health Promoting (Aor Sor Mor Online)

คุณได้เปิดใช้งานระบบ อสม. ออนไลน์
หรือยัง ?

เปิดใช้งานแลัว

ยังไม่ได้เปิดใช้งาน