**ID APP Android

คุณจะมั่นใจได้อย่างไร

ว่าการทำธุรกรรมของคุณปลอดภัย ?

ทุกๆ นาที จะมีผู้ใช้งาน Smartphone
ถูกโจมตีจากภัยคุกคามชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

4 เหตุผลที่ควรใช้

ZoneAlarm App

เชื่อมต่อปลอดภัย ไร้กังวล

เพื่อป้องกันคุณจากการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย ทั้ง 3G/4G และ Wifi

รู้ได้ทันทีเมื่อมีแอป ที่ไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือนเมื่อแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้งมีมัลแวร์ หรือไวรัสแอบแฝงมา

อัปเดทมัลแวร์ใหม่ๆ ตลอดเวลา

เพื่อป้องกันมัลแวร์และภัยคุกคามใหม่ๆ จากแอปพลิเคชันได้ก่อนใคร

แนะนำฮอตสปอตสาธารณะ

ที่มีความปลอดภัย เพื่อให้เชื่อมต่อได้อย่างสบายใจ

โปรโมชันพิเศษ!

สมัครแพ็กเกจ ZoneAlarm

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ZoneAlarm Mobile Security

1. ข้อมูลเบื้องต้นและคุณสมบัติของบริการ ZoneAlarm Mobile Security
 • บริการ ZoneAlarm Mobile Security เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน AWN ทุกท่าน ยกเว้น กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • บริการ ZoneAlarm Mobile Security เป็นบริการที่สามารถปกป้องผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android จากไวรัส มัลแวร์ การโจรกรรมข้อมูลในแบบต่างๆ ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมของแอปพลิเคชันที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นภัยคุกคาม และตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งาน ดังนี้:
  • การปกป้องระดับเน็ตเวิร์ค เป็นการปกป้องการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร (Man-in-The-Middle Attacks) ในการใช้งาน Wi-Fi สาธารณะ และเน็ตเวิร์คที่แปลกปลอมได้ รวมไปถึงป้องกันการเจาะการเชื่อมต่อแบบ SSL อีกหนึ่งคุณสมบัติด้านเน็ตเวิร์ค คือ วิเคราะห์และแนะนำ Wi-Fi สาธารณะที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ เพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการขโมยข้อมูลส่วนตัวผ่านทาง Wi-Fi สาธารณะ
  • การปกป้องตัวเครื่องสมาร์ทโฟน การตั้งค่าบางอย่างของตัวเครื่องอาจจะเป็นจุดอ่อน ทำให้มีความเสี่ยงในการโจมตีของมัลแวร์ได้ เช่น ความเสี่ยงคือการติดตั้งแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม จากแหล่งที่ไม่รู้จัก (unknown source) นอกจากนี้ ZoneAlarm ยังสามารถตรวจสอบจุดอ่อนของระบบปฏิบัติการต่างๆได้ เช่น Open SSL บน iOS และตรวจสอบค่าพร็อกซี่ ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ การ rooting และ Jail breaking เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของการถูกโจมตีของมัลแวร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ ZoneAlarm สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน
  • การปกป้องระดับแอปพลิเคชัน การโจมตีผ่านทางแอปพลิเคชัน เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากสำหรับอาชญากรไซเบอร์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจกับการให้สิทธิ์แก่แอปพลิเคชันในระหว่างการติดตั้ง แอปพลิเคชันที่ถูกฝังมัลแวร์จะมีความสามารถควบคุมเซนเซอร์จากระยะไกลได้ เช่น การเข้าถึงไมโครโฟนและการสอดแนมผู้ใช้งาน ซึ่ง ZoneAlarm นั่นถูกออกแบบมาให้ใช้วิธีการหลายที่ซับซ้อนเพื่อตรวจหาแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายบนเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณ
 • บริการ ZoneAlarm Mobile Security สามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้งานสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 4.2 ขึ้นไป
 • บริการ ZoneAlarm Mobile Security ที่สมัครผ่านทาง AIS จะได้รับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี จำนวน 30 วันในการสมัครเข้ามาในครั้งแรก (*689*9#)
2. ระยะเวลาการให้บริการ
 • บริการ ZoneAlarm Mobile Security ที่จะพร้อมให้บริการและมีผลผูกพันตั้งแต่วันที่เริ่มใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้จนกว่า AWN จะบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง SMS ของเบอร์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบัญชีผู้ใช้บริการของลูกค้าแต่ละท่าน โดยจะบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน
 • ลูกค้าที่ใช้งานสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ ZoneAlarm Mobile Security ได้ทุกเมื่อ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.ais.co.th/eservice.html หรือ แอปพลิเคชัน mY AIS และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.ais.co.th/ZoneAlarm โดยการยกเลิกผ่านทางช่องทางออนไลน์ในทุกกรณีจะมีผลทันที
 • ลูกค้าที่ใช้งาน ZoneAlarm Mobile Security ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน สามารถยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อผ่านทาง AIS CALL CENTER 1175/1148 โดยการยกเลิกผ่านทางช่องทางนี้ ลูกค้าจะสามารถใช้บริการได้จนถึงวันสิ้นสุดรอบชำระเงิน
3. บริการการจัดการ
 • AWN มีสิทธิ์ในการจัดการการให้บริการ ZoneAlarm Mobile Security รวมทั้งสามารถทำการปรับปรุง (update) เปลี่ยนแปลงแก้ไข (modify) หรือทำการลบเนื้อหา หรือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอ (presentation) การตั้งค่า (configuration) ตัวเลือก (options) และคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ (features) ได้ทุกเมื่อ
 • AWN สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง ลบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ตัวเลือก และคุณสมบัติการใช้งานต่างๆของบริการได้ทุกเมื่อ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • AWN สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระบวนการขั้นตอนในการใช้บริการ ZoneAlarm Mobile Security ได้ทุกเมื่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น จะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ www.ais.co.th/ZoneAlarm อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่เริ่มให้บริการ ซึ่งหากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้บริการดังกล่าว ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้
 • AWN สามารถยกเลิกสัญญา ทำการระงับชั่วคราว ปิดกั้นการเข้าถึง แทรกแซงหรือยกเลิกการต่ออายุสัญญาการใช้บริการไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแค่บางส่วน ได้ทุกเมื่อ รวมทั้งสามารถกำหนดข้อบังคับหรือข้อจำกัดการเข้าใช้บริการ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางเทคนิค ทางพาณิชย์ ทางกฎหมาย ทางกลยุทธ์ หรือการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเองหรือโดยบุคคลอื่นใด โดยสามารถดำเนินการดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีจำเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ ความต่อเนื่อง หรือคุณภาพของการให้บริการ
  • กรณีมีข้อสงสัยว่าผู้ใช้บริการใช้บริการเพื่อการฉ้อโกงหรือการอันใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้อื่น หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อบังคับตามสัญญา และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมาย
  • กรณีที่เกิดเหตุอันสมควร ซึ่งรวมถึงกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการอาจส่งผลให้ AWN ต้องละเมิดข้อผูกพันตามสัญญา ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ หรือในกรณีที่มีคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดไว้
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการ ได้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับ บริการ ZoneAlarm Mobile Security กับ AWN รวมไปถึงกับบริษัทคู่ค้า
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการนำบริการ ZoneAlarm Mobile Security ไปอวดอ้างจนเกินจริง นำไปทำการโฆษณาทางการค้า นำไปใช้งานในเชิงธุรกิจ หรือละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า โดยไม่รับการอนุญาต
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการ กล่าวต่อว่า บริการ ZoneAlarm Mobile Security ในทางเสียหายโดยปราศจากมูลเหตุอันควร กล่าวในทำนองใส่ร้าย กล่าวข้อความที่เป็นเท็จเกี่ยวกับบริการ ในที่สาธารณะ ในช่องทางออนไลน์หรือสื่อต่างๆ โดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบความจริง มีผลทำให้ บริการ ZoneAlarm Mobile Security กับบริษัท รวมไปถึงกับคู่ค้า เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า:
  • การใช้บริการและการสมัครใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของ ZoneAlarm Mobile Security
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยต่อ AWN หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ในการให้บริการนี้
  • บริการขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและความครอบคลุมของเครือข่าย และการปกป้องขั้นสูงสุขจะเกิดขึ้นเมื่อแอปพลิเคชันถูกอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • บริการจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันที่เคยดาวน์โหลดมาก่อนแล้ว บนสมาร์ทโฟน iOS และ Android หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต
4. การดำเนินการเพื่อเข้าใช้บริการ
 • การเข้าใช้บริการ ZoneAlarm Mobile Security สามารถทำได้โดยการกด สมัครผ่านทาง USSD *689*9# ในกรณีที่สมัครใช้งานในครั้งแรกจะได้สิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน หลังจากหมดช่วงทดลองใช้งานระบบจะทำการต่ออายุการใช้บริการอัตโนมัติ โดยมีข้อความแจ้งเตือนการต่ออายุและตัดเงิน ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันต่ออายุ
 • หลังจากลูกค้าสมัครผ่าน USSD *689*9# เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความผ่านระบบ SMS แจ้งยืนยันการสมัคร และจะได้รับลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม ผ่าน SMS เช่นกัน หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จสิ้น ลูกค้าจะต้องเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกผ่านทางโมบายอินเทอร์เน็ต 3G/4G เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าการเปิดใช้บริการไม่สำเร็จ (Activation failed)
 • ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ใช้งานบริการ ZoneAlarm Mobile Security ต่อในช่วงระยะเวลาทดลองใช้งาน สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ AIS CALL CENTER 1175/1148 ตลอด 24 ชั่วโมง หากลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกใช้บริการ ZoneAlarm Mobile Security ระบบจะต่ออายุการให้บริการโดยอัตโนมัติ และเริ่มเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน
 • การต่ออายุอัตโนมัติจะมีผลหลังจากสิ้นสุดวันที่ 30 ของช่วงทดลองใช้งาน โดยตั้งแต่ 00:00 นาฬิกาของวันที่ 1 ของรอบถัดไป ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการยอมรับข้อตกลงในการชำระค่าใช้บริการรายเดือน รวมไปถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ZoneAlarm
 • ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเครื่องสมาร์ทโฟน และมีความต้องการใช้งานบริการ ZoneAlarm อย่างต่อเนื่องสามารถกด USSD *689*4# ได้เพื่อขอลิงก์สำหรับดาวน์โหลดใหม่ได้ โดยเมื่อเริ่มต้นใช้บริการ ZoneAlarm ในเครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แล้ว บริการ ZoneAlarm ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมจะถูกยุติลงทันที
  ***อนึ่งการกดขอลิงก์สำหรับดาวน์โหลดใหม่ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ ZoneAlarm เท่านั้น
 • ลูกค้าที่สมัครใช้งานบริการ ZoneAlarm จากผู้ให้บริการรายอื่นหรือจากสโตว์ (Apple Store หรือ Google Play Store) และไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ควรแจ้งยกเลิกบริการกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อน สมัครใช้งานบริการกับ AWN โดยสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนการยกเลิกได้ที่ AIS CALL CENTER 1175/1148 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.ais.co.th/ZoneAlarm
 • กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ ZoneAlarm ซ้ำเป็นครั้งที่สองด้วยเลขหมายเดิม จะไม่สามารถกดสมัครผ่านทาง USSD *689*9# ได้อีก แต่ลูกค้าสามารถสมัครได้ผ่านทาง *689*1# แทน (ไม่ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้งาน 30 วัน) โดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ลูกค้าได้รับ SMS ดาวน์โหลด และจะมี SMS แจ้งเตือนในกรณีลูกค้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดและเริ่มต้นใช้งาน
 • กลุ่มลูกค้าที่สงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้บริการ ZoneAlarm Mobile Security
  • กลุ่มลูกค้าองค์กร
  • กลุ่มลูกค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
  • กลุ่มลูกค้าที่ไม่สมัครบริการในประเทศไทย
  • ลูกค้าในระบบเติมเงินที่ยอดเงินไม่เพียงพอ
  • ลูกค้าที่อยู่ในสถานะถูกระงับการใช้งาน
5. คุณสมบัติต่างๆ ของแอปพลิเคชัน ZoneAlarm mobile Security
iOS Android
การปกป้องใน
ระดับเครือข่าย
การตรวจจับการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร
(Man-in-the-Middle - ARP poisoning)
การตรวจจับการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร
(Man-in-the-Middle - SSL Bump)
การตรวจจับการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร
(Man-in-the-Middle - SSL Stripping)
การแนะนำ WiFi สาธารณะที่ปลอดภัย
การตรวจสอบการเข้ารหัส WiFi
การปกป้องใน
ระดับ
แอปพลิเคชัน
การอ้างอิงจากฐานข้อมูล
แจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจากสโตว์
การปกป้องตัวเครื่อง
และระบบ
ปฏิบัติการ
แจ้งเตือนระบบปฏิบัติการที่ถูก Jailbreak หรือ Rooted
แจ้งเตือนระบบปฏิบัติการที่ยังไม่ถูกอัปเดตเวอร์ชั่น
ตรวจจับการทำงานของรับบที่เป็นอันตรายต่อระบบปฏิบัติการ
6. ข้อบังคับที่เกี่ยวกับแพ็กเกจราคาค่าบริการ
 • แสดงให้ผู้ใช้บริการเห็น รู้ เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและราคาค่าบริการ ZoneAlarm ที่กำหนดโดย AWN
 • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้บริการ ZoneAlarm ไม่ว่าลูกค้าจะมีการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าลบหรือถอนการติดตั้งจากสโตว์ โดยไม่ได้แจ้งยกเลิกกับทางบริษัท
 • แพ็กเกจ ZoneAlarm จะมีกำหนดชำระทุกๆ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานวันแรก
 • ค่าใช้บริการรายเดือนของ ZoneAlarm จะเริ่มเมื่อลูกค้าได้รับ SMS ดาวน์โหลดจากระบบ
 • รายละเอียดค่าบริการ ZoneAlarm
 • แพ็กเกจราคา รายละเอียด ราคา (ไม่รวมภาษี 7%) สมัครกด
  แพ็กเกจ ZoneAlarm 39
  บาทต่อเดือน (ทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน)
  บริการ ZoneAlarm mobile security
  ใช้งานฟรี 30 วัน ในเดือนแรก
  เดือนถัดไปค่าบริการรายเดือน 39 บาทต่อเดือน
  39 บาท *689*9#
  สมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น
  แพ็กเกจ ZoneAlarm 39 บาทต่อเดือน บริการ ZoneAlarm mobile security
  ค่าบริการรายเดือน 39 บาทต่อเดือน
  39 บาท *689*1#
 • บริการ ZoneAlarm สามารถสมัครได้ 1 เลขหมายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การใช้งานแอปพลิเคชัน ZoneAlarm บนสมาร์ทโฟน iOS หรือ Android จะใช้งานข้อมูลมือถือ (data) ของคุณด้วย (ผ่านเครือข่าย 3G หรือ WIFI)
 • การยกเลิกการใช้บริการ ZoneAlarm สามารถทำได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.ais.co.th/eservice.html หรือ แอปพลิเคชัน mY AIS และสามารถยกเลิกผ่านทาง AIS CALL CENTER 1175/1148
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการรายเดือนได้ สำหรับลูกค้ารายเดือนที่มียอดค้างชำระเกินสองเดือนบัญชีของลูกค้าจะถูกยกเลิกภายใน 10 วันนับจากวันสิ้นรอบในรอบบิลที่สอง สำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน หากตัดเงินลูกได้ไม่ได้ในระยะเวลา 7 วันหลังจากวันสิ้นรอบ บัญชีของลูกค้าจะถูกยกเลิกในวันถัดไป
 • สำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน กรณีที่หมดช่วงทดลองใช้งานและไม่มีการแจ้งยกเลิกจากลูกค้า หากระบบไม่สามารถตัดเงินลูกค้าได้ภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่หมดช่วงทดลอง บัญชีของลูกค้าจะถูกยกเลิกในวันถัดไป
7. ทรัพย์สินทางปัญญา
 • AWN หรือผู้ออกใบอนุญาต มีกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ในสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ทั้งนี้ให้รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมด้วย
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มอบให้ลูกค้าจะถูกยกเลิก โดยทาง AWN จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
 • ลูกค้าไม่สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใดในการรักษาความลับ ทั้งนี้รวมถึงเครื่องหมายการค้า คำอธิบาย หรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆ
8. กฎหมายและเขตอำนาจของศาลที่ใช้บังคับ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีเกิดข้อพิพาทในการตีความหรือการบังคับใช้ อันเกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น
9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 • กรณีลูกค้าเกิดการสูญหาย ไฟล์ โปรแกรม รูปภาพ รายชื่อในสมุดโทรศัทท์หรือสิ่งอื่นใด ในเครื่องสมาร์ทโฟนที่ใช้บริการ ZoneAlarm บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เนื่องด้วย แอปพลิเคชัน ZoneAlarm ไม่สามารถลบหรือซ่อน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้
 • AWN จะไม่ผิดชอบในค่าเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางหรือตรงทางอ้อม) อันเนื่องมาจากการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน ZoneAlarm
 • AWN ไม่รับประกันการใช้บริการ ZoneAlarm ว่าบริการนี้จะช่วยให้เครื่องลูกค้าปราศจากไวรัสหรือโปรแกรมอื่นที่เป็นอันตรายต่อเครื่องสมาร์ทโฟน จึงไม่สามารถรับรองถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง 100%
 • AWN ขอสงวนสิทธิ์ไม่เป็นตัวแทนการรับผิดชอบกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการ ZoneAlarm รวมถึงไม่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องสิทธิ์ชดเชย ฟ้องร้อง กระทำการใดๆด้านกฏหมายกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4 ขั้นตอนการสมัครและติดตั้ง

สำหรับระบบปฏิบัติการ

iOS
Android
1
ติดตั้งแอปพลิเคชัน
หลังจากติดตั้งเสร็จ เริ่มต้นใช้งานครั้งแรกด้วย 3G/4G หลังจากนั้นจะพบ Tutorial การใช้งานเบื้องต้น
2
เริ่มต้นสแกนโทรศัพท์ของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มสแกนที่อยู่กึ่งกลางหน้าจอของแอปพลิเคชัน จากนั้น ZoneAlarm จะทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อบกพร่องรวมถึงช่องโหว่ต่างๆ ที่มีในตัวเครื่อง
3
แจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยนเครือข่าย
เมื่อมีการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่นจาก 3G/4G เป็น Wi-Fi หรือจาก Wi-Fi เป็น 3G/4G ZoneAlarm จะแจ้งเตือนให้สแกนอีกครั้ง
4
มั่นใจเมื่อเชื่อมต่อ
เมื่อเข้าไปที่หน้า Setting > Wi-Fi จะพบข้อความ “Trusted By ZoneAlarm” เพื่อแนะนำ Wi-Fi ที่ปลอดภัย
1
ติดตั้งแอปพลิเคชัน
หลังจากติดตั้งเสร็จ เริ่มต้นใช้งานครั้งแรกด้วย 3G/4G หลังจากนั้นจะพบ Tutorial การใช้งานเบื้องต้น
2
เริ่มต้นสแกนโทรศัพท์ของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มสแกนที่อยู่กึ่งกลางหน้าจอของแอปพลิเคชัน จากนั้น ZoneAlarm จะทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อบกพร่องรวมถึงช่องโหว่ต่างๆ ที่มีในตัวเครื่อง
3
แจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยนเครือข่าย
เมื่อมีการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่นจาก 3G/4G เป็น Wi-Fi หรือจาก Wi-Fi เป็น 3G/4G ZoneAlarm จะแจ้งเตือนให้สแกนอีกครั้ง
4
รู้ทันทีเมื่อใช้เครือข่ายไม่ปลอดภัย
กรณีที่พบเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่น่าไว้ใจระบบจะแจ้งเตือนให้ออกจากเครือข่ายนั้น

วิธีการใช้งาน

สำหรับระบบปฏิบัติการ

iOS
Android
1
ตรวจสอบสถานะของเครื่อง
ZoneAlarm จะช่วยตรวจสอบช่องโหว่และความผิดปกติต่างๆ ของอุปกรณ์ โดยใช้รายการตรวจเช็คมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก
2
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
ZoneAlarm จะช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ขณะนั้น และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการสลับไปใช้เครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ
1
ตรวจสอบความปลอดภัยแอป
แอป ZoneAlarm จะช่อยป้องกันอันตรายจากแอปต่างๆ ที่อาจจะมีช่องโหว่และไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหลได้
2
ตรวจสอบสถานะของเครื่อง
ZoneAlarm จะช่วยตรวจสอบช่องโหว่และความผิดปกติต่างๆ ของอุปกรณ์ โดยใช้รายการตรวจเช็คมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก
3
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
ZoneAlarm จะช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ขณะนั้น และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการสลับไปใช้เครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ

คำถามที่พบบ่อย

AIS ZoneAlarm Mobile Security คือ แอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยที่สามารถปกป้องสมาร์ทโฟนจากภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส และสปาย์แวร์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องสมาร์ทโฟนและข้อมูลของคุณจะได้รับการป้องกันความปลอดภัยขณะที่คุณท่องอินเทอร์เน็ทและดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ
ลูกค้า AIS ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินที่ใช้งานสมาร์ทโฟน สามารถสมัครใช้งานได้ ยกเว้น กลุ่มลูกค้าองค์กร อาเชียนซิม และกลุ่มลูกค้าไม่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดไว้
AIS ZoneAlarm Mobile Security สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (iOS เวอร์ชั่น 9.0 และ Android เวอร์ชั่น 4.2 ขึ้นไป)
AIS ZoneAlarm Mobile Security มีค่าบริการรายเดือนเพียง 39 บาท (ไม่รวม VAT) และครั้งแรกของการสมัครลูกค้าจะได้รับการทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการตามปกติ (สามารถสมัครหนึ่งสิทธิต่อหนึ่งหมายเลขเท่านั้น)
*** หากมีการยกเลิกบริการ AIS ZoneAlarm ไปแล้วทุกๆการสมัครครั้งต่อไป จะไม่ได้รับ “การทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน” อีก
ลูกค้าสามารถสมัครได้ผ่านทางช่อง USSD short code
 • *689*9# สำหรับลูกค้าที่สมัครเข้ามาครั้งแรกจะได้รับการทดลองใช้งานฟรี 1 เดือนและเก็บค่าบริการในเดือนถัดไป
 • *689*1# สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการโดยจะถูกคิดค่าบริการเลย โดยไม่มีช่วงทดลองใช้งาน
ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm อย่างต่อเนื่องได้โดย สามารถกด USSD *689*4# เพื่อขอลิงก์ดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ และสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ แต่สิทธิการใช้งาน แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm บนเครื่องเดิมจะถูกยุติลงทันที
เครื่องสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมยังสามารถใช้งาน แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm ได้ตามปกติ
การยกเลิกสามารถทำได้สองช่องทาง
 • ยกเลิกด้วยตัวเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น http://www.ais.co.th/eservice.html และ แอปพลิเคชัน mY AIS โดยการยกเลิกนั้นจะมีผลทันที
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งานสามารถ ยกเลิกผ่านทาง AIS CALL CENTER 1175/1148 โดยการยกเลิกจะมีผลในวันสิ้นรอบการใช้งานของ แอปพลิเคชัน
ได้, เมื่อลูกค้าสมัครใช้งานผ่านทางซิมหลัก ลูกค้าสามารถนำสิทธิการใช้งาน แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm ไปใช้กับซิมรองหรือเครื่องอื่นๆ ได้ภายใต้เบอร์ MultiSIM เดียวกัน แต่ไม่สามารถนำสิทธิการใช้งานไปใช้มากกว่าหนึ่งเครื่องได้
ลูกค้าสามารถสมัครใช้งาน AIS ZoneAlarm ตามขั้นตอนดังนี้
 • สมัครใช้งาน ผ่านทาง USSD *689*9#
 • จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัคร และลิงก์สำหรับดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm มาที่เครื่องสมาร์ทโฟนของลูกค้า
 • ลูกค้ากดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะสามารถเข้าไปใช้งาน แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarmได้
 • สำหรับการเริ่มใช้งานครั้งแรก ลูกค้าจำเป็นต้องใช้งานผ่านทาง Cellular (3G/4G) เท่านั้น
ได้, แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm สามารถใช้งานได้หนึ่งสิทธิต่อหนึ่งเครื่องเท่านั้น กรณีที่จะมีการใช้งานเครื่องใหม่ลูกค้าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง Apple/Play Store หรือกดรับลิงก์ผ่านทาง *689*4#
ไม่สามารถติดตั้งบน Memory card ของสมาร์ทโฟนได้ ขอให้ติดตั้งลงบน ROM ของเครื่องสมาร์ทโฟนเท่านั้น
คุณสามารถสมัคร AIS ZoneAlarm กับทาง AIS ได้ แต่ต้องทำการยกเลิกบริการกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดเงินซ้ำซ้อน
*** สามารถขอคำแนะนำการยกเลิกบริการ AIS ZoneAlarmได้ที่ AIS Call center หรือ AIS Shop
สามารถสมัครได้ผ่านทาง short code *689*9#
ทั้งนี้ หากท่านอยู่ในช่วงทดลองการใช้งานแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดตรงจาก App Store/ Play Store แล้ว ต้องการสมัครใช้งานกับทาง AIS ต่อ ช่วงทดลองใช้งานเดิมจะหมดไป และถูกแทนที่ด้วยช่วงทดลองใช้งานฟรีจาก AIS แทน จำนวน 30 วัน

บริการ AIS ZoneAlarm สามารถป้องกันสมาร์ทโฟนจากภัยคุกคาม แต่ไม่สามารถป้องกัน SIM card ได้

แอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm สามารถปกป้องสมาร์ทโฟนของคุณจากมัลแวร์และภัยคุกคามต่างๆเช่น ไวรัส,เวิร์ม,สปายแวร์,แรนซัมแวร์ และ ภัยคุกคามใหม่ๆ
บริการ AIS ZoneAlarm จะทำการสแกนอัตโนมัติทุกๆ 4 ชั่วโมง และสามารถสแกนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
บริการ AIS ZoneAlarm ไม่สามารถสแกนข้อความและไฟล์ที่แนบมาได้
ไม่ได้, แต่บริการ AIS ZoneAlarm จะสแกนแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟนลูกค้าแทน
บริการ AIS ZoneAlarm สามารถป้องกันการมัลแวร์ที่แฝงมากับแอปพลิเคชันจากการดาวน์โหลดได้ และยังมีฟังก์ชันที่สามารถแนะนำ Wi-Fi hotspots ที่ปลอดภัยให้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Bluetooth และ อินฟราเรด ยังไม่สามารถปกป้องในส่วนนี้ได้

สามารถทำการสแกนไวรัสและมัลแวร์ ใหม่ได้ด้วยตัวเอง และหากยังไม่ได้ดำเนินใดๆกับการแจ้งเตือนอีก AIS ZoneAlarm จะแจ้งเตือนอีกทุกครั้งที่มีการสแกน เพื่อเตือนให้ลบแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงนั้นๆ

AIS ZoneAlarm จะมีกระบวนการที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง (Background Process) อยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อการปกป้องได้อย่างสมบูรณ์แบบควรเข้าใช้งานและอัพเดท AIS ZoneAlarm อย่างสม่ำเสมอ และควรตรวจสอบ การตั้งค่าเมนู > Security setting ว่าฟังก์ชัน Background scan (Android) > Monitor security in the background ได้เปิดให้ใช้งานอยู่เสมอ
ไม่สามารถทราบการอัปเดทครั้งล่าสุดของ AIS ZoneAlarm ได้ แต่เมื่อทุกครั้งที่มีการสแกนด้วยตัวเอง AIS ZoneAlarm จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีการอัดเดตไปพร้อมๆกัน
ได้, เมื่อกดรับสิทธิ์การทดลองใช้งานกับเบอร์ใหม่ จะเริ่มใช้งานช่วงทดลองใช้งานของเบอร์ใหม่ จำนวน 30 วันทันที โดยหนึ่งเบอร์จะสามารถรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้หนึ่งครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องยกเลิกการสมัครใช้งาน AIS ZoneAlarm เบอร์เดิมด้วย มิฉะนั้นหลังหมดช่วงทดลองใช้งานลูกค้าจะถูกคิดค่าบริการรายเดือนทันที ยกเลิกในช่วงทดลองใช้งานโทร 1175/1148
AIS ZoneAlarm แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนเมื่อพบไวรัสหรือมัลแวร์ รวมไปถึงไฟล์ที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นภัยคุกคาม แต่จะไม่ลบแอปพลิเคชันหรือไฟล์เหล่านั้น ลูกค้าควรตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันหรือไฟล์เหล่านั้น ปลอยภัยหรือไม่ และลูกค้าได้ลบแอปพลิเคชันหรือไฟล์ เหล่านั้นด้วยตนเองหรือไม่ หากสงสัยติดต่อ 1175/1148
สามารถตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • AIS ZoneAlarm มีฟังก์ชันแจ้งเตือนการปิดการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ไม่ได้มาจาก App/Play Store (unknown sources) ลูกค้าจะต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าได้ที่ Android > Setting > Security > Unknown sources iOS > Setting > General > Profiles & Device Management
 • หากยังไม่สามารถอัพเดทได้ ลูกค้าควรลบแอปพลิเคชันนั้น แล้วติดตั้งใหม่
 • หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ ลูกค้าควรลบ AIS ZoneAlarm และติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นใหม่ตามปกติ จากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชัน AIS ZoneAlarm ใหม่อีกครั้ง ขอลิงก์ดาวน์โหลดกด *689*4#
ได้, แต่ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกด้วย มิฉะนั้นจะถูกคิดค่าบริการต่อเนื่อง
 • สำหรับช่วงทดลองยกเลิกผ่านทาง 1175/1148
 • สำหรับลูกค้าทั่วไปยกเลิกผ่านช่องทาง เช่น http://www.ais.co.th/eservice.html และ แอปพลิเคชัน mY AIS
ไม่ได้, กรณีที่มีการเปลี่ยนระบบใดๆ บริการ AIS ZoneAlarm จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการจะใช้งานต่อสามารถกด *689*1# สมัครใช้งานใหม่
เมื่อเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi จะฟ้องคำเตือนต่อต่อไปนี้

When Wi-Fi is connected:

To activate the app disconnect the Wi-Fi and connect to carrier Data.

เมื่อไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi และ 3G/4G จะฟ้องคำเตือนต่อต่อไปนี้

When mobile data is disabled:

To activate the app the device needs to be connected to carrier Data.

เมื่อนำบัญชีไปใช้กับเครื่องที่ไม่ได้ใช้เครือข่าย AIS

When the user is not entitled for a license:

The ZoneAlarm Mobile Security service is not activated. In order to activate it, please contact customer service (ERROR_CODE).

เมื่อระบบของผู้ให้บริการมีปัญหา

Error activating:

It is not possible to activate ZoneAlarm Mobile Security app due to a technical error. Please try again and if the problem persists please contact Customer service (ERROR_CODE).

ZoneAlarm

แอปที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ
โลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป และ Android 4.2 ขึ้นไป