โปรโมชัน Samsung Galaxy Z Fold2 5G

บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเรดดี้เครดิต

10, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3%
ต่อที่ 2 : (ทำรายการที่เครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

บัตร Speedy cash (ไทยพาณิชย์)

10, 18, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 380 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
 

บัตรเครดิต First Choice

10, 15 เดือน

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 80 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 380 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

10, 15 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

10, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตเคทีซี

10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS) รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก รับเครดิตเงินคืน 6% เมื่อใช้คะแนนสะสมครึ่งหนึ่งของ ยอดผ่อนชำระแลก

บัตรกดเงินสดเคทีซีพราว

10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต

10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตร Flash card เดือน

10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน