โปรโมชัน Samsung Galaxy S20

บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

บัตรเรดดี้เครดิต

ผ่อน 10, 24 เดือน

10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 30 เม.ย.63) (หลังจากนั้น 0% นาน 24 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน)

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที1 (สิ้นสุด 30 เม.ย.63)
รับเครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียน SMS)

ต่อที่2 (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC) (สิ้นสุด 30 เม.ย.63)
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น
รับเครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

บัตร Speedy cash (ไทยพาณิชย์)

ผ่อน 10, 18 เดือน

เครดิตเงินคืน 4% (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

ผ่อน 24 เดือน

เครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

ผ่อน 36 เดือน

(สิ้นสุด 30 เม.ย.63)

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : เครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียน SMS) (สิ้นสุด 30 เม.ย.63)
ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

ต่อที่ 1 เครดิตเงินคืน (ลงทะเบียน SMS)

แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท

(ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW)


ต่อที่ 2 (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ( ยกเว้น บัตรยูโอบี โยโล่ แพลตินัม)

รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

ผ่อน 24 เดือน

เครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียน SMS) (สิ้นสุด 30 เม.ย.63)

หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)

เครดิตเงินคืน (ลงทะเบียน SMS)

แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 10,24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 10,24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป 10,24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 10,24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 10,24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS) (สิ้นสุด 31 พ.ค.63)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
ต่อที่ 2 :(สิ้นสุด 31 พ.ค.63)
เมื่อผ่อนชำระสินค้านาน 10 เดือน ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท

บัตรเครดิต First Choice

ผ่อน 10,15 เดือน

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
ต่อที่ 2 :(สิ้นสุด 31 พ.ค.63)
เมื่อผ่อนชำระสินค้านาน 10 เดือน ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท (เฉพาะบัตรเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และวีซ่า แพลทินัม คาร์ด)

บัตรเครดิตกรุงไทย

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)(สิ้นสุด 30 เม.ย.63)
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
ต่อที่ 2 :(สิ้นสุด 30 เม.ย.63)
รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ (ลงทะเบียนทาง SMS)

ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

บัตรพราว

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS) (สิ้นสุด 30 เม.ย.63)

แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท

ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (สิ้นสุด 30 เม.ย.63)

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตร Flash card เดือน

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน