โปรโมชัน Samsung Galaxy Note 20 Series

บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

บัตรเรดดี้เครดิต

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

ผ่อน 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

ผ่อน 40 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : (ทำรายการที่เครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

บัตร Speedy cash (ไทยพาณิชย์)

ผ่อน 10, 18 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 4%

ผ่อน 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

ผ่อน 36 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน


บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 380 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลก (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรเครดิต First Choice

ผ่อน 10, 15 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 80 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 380 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลก (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : (ทำรายการที่เครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

ผ่อน 15 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก (ทำรายการที่เครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก (ทำรายการที่เครื่อง EDC)

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

ผ่อน 10, 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรเครดิตกรุงไทย

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 300 บาท,
บัตร KTC ประเภทอื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 650 บาท,
บัตร KTC ประเภทอื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท,
บัตร KTC ประเภทอื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท,
บัตร KTC ประเภทอื่นๆ รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS) รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก รับเครดิตเงินคืน 6% เมื่อใช้คะแนนสะสมครึ่งหนึ่งของ ยอดผ่อนชำระแลก

บัตรพราว

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตร Flash card เดือน

ผ่อน 10, 20, 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)