เป็นเจ้าของ Huawei Mate30 Pro

ลดสูงสุด 16,500 บาท

เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน

HUAWEI ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
ชำระค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
เมื่อสมัครแพ็กเกจ
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
สั่งซื้อผ่านออนไลน์
Mate30 Pro 5G 31,990 24,490 1,500 649
21,490 4,500 1,149
16,990 6,000 1,549
Mate30 Pro 28,990 20,490 1,500 649 -
18,490 2,000 849
14,490 3,000 1,149
12,490 4,000 1,549
 • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการล่วงหน้า 200 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

แพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการ
รายเดือน
(บาท)
NEXT G เน็ตต่อเนื่อง โทร WiFi
ไม่จำกัด
แพ็กเกจเสริม 5G
4G 3G โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
โทรเครือข่าย
AIS
2,049
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด 2,000 ไม่จำกัด 5G
ไม่จำกัด
ใช้ได้ถึง
30 มิ.ย. 63
1,9491,800
1,5491,100-
1,349900-
1,249800-
1,149700-
1,04940 GB550- 5G
10 GB
94932 GB400-
84928 GB350-
74925 GB300-
64916 GB250-
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 649 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps, แพ็กเกจ 749 - 949 บาท สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • แพ็กเกจ 1,149 – 2,049 บาท ใช้งาน 4G ไม่จำกัดเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 1,149 - 2,049 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการ 5G

 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ 5G ในโครงการ AIS Hot Deal และ AIS Best Buy จะได้รับสิทธิเน็ต 5G "10GB ต่อรอบบิล" เริ่มมีผลวันถัดไป
 • ลูกค้าที่สม้ครแพ็กเกจ Hot Deal MAXX ค่าบริการรายเดือน 1,149 บ. ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ "ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด" เริ่มมีผลพร้อมแพ็กเกจหลัก Hot Deal MAXX
 • ลูกค้าที่สม้ครแพ็กเกจ Hot Deal MAXX ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 1,149 บ. หากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นค่าบริการรายเดือน 1,149 บ. ขึ้นไป ในภายหลัง ก็จะได้รับสิทธิ "ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด" ด้วย
 • แพ็กเกจเสริม 10GB ต่อเดือน
  • สามารถใช้ได้ทั้ง 5G / 4G / 3G โดยจะถูกหักการใช้งาน ก่อนแพ็กเกจหลัก
  • สิทธิการใช้เน็ต 4G/3G ตามแพ็กเกจหลัก จะถูกปรับให้สามารถใช้เน็ต 5G ได้ด้วย ยกเว้นแพ็กเกจหลัก ที่ได้รับสิทธิ เน็ตใช้ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดตามที่กำหนด (Unlimited Fixed Speed)
 • สิทธิการใช้บริการ "5G ได้ไม่จำกัด" หรือ "10GB ต่อรอบบิล" ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 • สิทธิ์รับ "บริการ 5G ได้ไม่จำกัด" และ "บริการ 5G จำนวน 10GB ภายใน 30 วัน" สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข/ 1 IMEI เครื่อง เท่านั้น หากรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้อีก

  เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้ได้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ที่ร่วมรายการ

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาทขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3-4 เดือนเฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาทขึ้นไป

เป็นเจ้าของ Huawei Mate30 Pro

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 14,500 บาท

ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ

สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด

HUAWEI ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)
สั่งซื้อผ่านออนไลน์
Mate30 Pro 5G 31,990 22,990 899
21,990 1,099
Mate30 Pro 28,990 18,490 899 -
14,490 1,099
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล (SME) ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
 • AIS Best Buy ไม่ติดสัญญา สำหรับลูกค้า AIS ระบบรายเดือน เมื่อใช้ หรือ สมัครแพ็กเกจค่าบริการขั้นต่ำตามที่กำหนด ) รับสิทธิ "ใช้บริการ 5G – 10GB ต่อเดือน จนถึง 30 มิถุนายน 2563"
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ สำหรับลูกค้า ที่มีแพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนดหลังหักส่วนลดตามรายการส่งเสริม การขาย หรือ สมัครใช้แพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆอยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการหรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป ทั่วประเทศ

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ที่ร่วมรายการ

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาทขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3-4 เดือนเฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาทขึ้นไป

สถานที่จัดจำหน่าย

กรุงเทพฯ และ ปริมลฑล

 • เซ็นทรัลเวิล์ด
 • AIS tower 2
 • สาขา ซีคอนสแควร์
 • สาขา เทอร์มินอล 21
 • สาขา เดอะมอลล์ท่าพระ
 • สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
 • สาขา ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สาขา 2
 • สาขา ห้างโรบินสัน สมุทรปราการ
 • สาขา ซีคอน บางแค
 • เอ็มควอเทียร์
 • สาขา Central East Ville
 • สาขา มาบุญครอง
 • สาขา Icon Siam
 • เซ็นทรัลซิตี้ บางนา
 • เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 • เดอะมอลล์ บางแค
 • ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
 • แฟชั่นไอส์แลนด์
 • เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 • เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
 • สยามพารากอน
 • ซีคอนสแควร์
 • เมกา บางนา
 • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 • เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ต่างจังหวัด

ภาคเหนือ

 • เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 • สาขา เดอะวอล์ค นครสวรรค์
 • สาขา เซ็นทรัล พิษณุโลก
 • สาขา เมญ่า เชียงใหม่
 • สาขา เซ็นทรัลลำปาง
 • สาขา เซ็นทรัล เชียงราย

ภาคตะวันออก

 • โรบินสัน ศรีราชา
 • เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
 • สาขา เซ็นทรัล ชลบุรี
 • สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

ภาคใต้

 • เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
 • เซ็นทรัลพลาซา หาดใหญ่
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
 • สาขา เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
 • สาขา ห้างเซ็นทรัลเฟลติวัล สมุย

ภาคกลาง

 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครปฐม
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค
 • เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
 • สาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
 • สาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี
 • สาขา โรบินสัน สระบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เดอะมอลล์ นครราชสีมา
 • เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 • สาขา เซ็นทรัล อุบลราชธานี
 • สาขา ห้างโรบินสัน บุรีรัมย์
 • สาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด