coro_hilight_present
coro_hilight_txt7
coro_hilight_txt6
coro_hilight_txt5
coro_hilight_txt4
coro_hilight_txt3
coro_hilight_txt2
coro_hilight_txt1

ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
50,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1,000 บาท/วัน
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในฐานะ
ผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(สูงสุด 15 วัน)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน
*รับประกันภัยโดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)*

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
 1. จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 70 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยเริ่มให้ความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการให้ความคุ้มครองจากพรูเด็นเชียลฯ
 3. ไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้
 4. ความคุ้มครองจะจำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอส
  ที่จดทะเบียน
  ในนามบุคคลธรรมดา 1 หมายเลข
  ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. บริษัทฯ ขอยืนยันการได้รับความคุ้มครองผ่านทาง SMS 
  แทนการส่ง
  หนังสือรับรองการประกันภัย
 6. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ออกโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  จำกัด (มหาชน)
    โปรดทำความเข้าใจ
  ในรายละเอียด
  และเงื่อนไขดังกล่าว
*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. พรูเด็นเชียล
ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
โทร. 1621 (ในเวลาทำการ)*

สำหรับลูกค้า AIS ระบบเติมเงิน
และระบบรายเดือน
 1. สำหรับลูกค้าเอไอเอสจำนวน 100,000 สิทธิ์เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่
  18-29 กุมภาพันธ์
  2563 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ
  100,000 สิทธิ์
  (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน)
 3. ลูกค้าสามารถกด USSD *638#โทรออก ได้ขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 23.59 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 19/02/2563 จะเริ่มต้นความคุ้มครองในวันที่ 20/02/2563 เวลา 00.01 น. สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 20/03/2563 เวลา 23.59 น.
 5. บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์เสร็จ
 6. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลและยังมีสถานะ Active เท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
โทร.1621
(ในเวลาทำการ)