Q&A
ข้อมูล AIS 5G
พื้นที่ให้บริการ AIS 5G
ความเร็ว
การใช้งานแพ็กเกจ AIS 5G
แพ็กเกจและบริการ
การตั้งค่าและสัญลักษณ์ 5G บนเครื่อง
อุปกรณ์และซิมที่รองรับ
1.AIS 5G และ 4G แตกต่างกันอย่างไร
เร็วกว่ากัน
ขนาดไหน
5G เหนือกว่า 4G ดังนี้

SPEED การรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นกว่า
24 เท่า
ของ 4G
สามารถ
ดาวน์โหลด
ไฟล์หนัง
ระดับ 4K หรือ 8K
หรืออัลบั้มเพลง
ได้ภายในเวลา
ไม่กี่วินาที
ไม่มีสะดุด
การสืบค้นหา
ข้อมูลต่างๆ
ผ่าน Mobile Internet
ก็ทำได้
ในเวลา
เสี้ยววินาที
หรือการใช้งาน
แบบเรียลไทม์
มากยิ่งขึ้น


LATENCY อัตราการตอบสนองได้ที่รวดเร็ว
ในระดับ
ที่น้อยกว่า
1-10 Millisecond
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้
เช่น
การผ่าตัดทางไกล
รถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ
หรือการควบคุม
เครื่องจักร
ในโรงงาน
หรือในพื้นที่
ก่อสร้าง
จากระยะไกล
เป็นต้น

CONNECTIVITY การรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT
ในระดับ
ล้านตัวต่อ
1 ตารางกิโลเมตร
หรือมากกว่าถึง
10 เท่า
ซึ่งตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจนสุดในกรณีนี้คือการสร้าง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ ที่ต้องการเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆจำนวนมากในพื้นที่เมือง ไม่ว่าจะเป็น
เซ็นเซอร์
วัดคุณภาพน้ำ
และอากาศ
เซ็นเซอร์
เพื่อควบคุม
ระบบแสงสว่าง
ในเมือง รวมถึงเซ็นเซอร์ที่ Smart Pole
เพื่อใช้สื่อสาร
กับ Autonomous car เป็นต้น
2. มีอายุสัมปทานกี่ปี
3. คลื่นความถี่ที่ AIS ใช้งานต่างกับคู่แข่งอย่างไร
4. ทำไม 5G ถึงรองรับเฉพาะการใช้งาน Data เท่านั้น
5. ทำไม AIS ถึงคลื่นเยอะมากที่สุด
6. ทำไมคลื่น 700 MHz ถึงราคาสูงกว่า
คลื่นอื่น
7. แต่ละคลื่นต่างกันยังไง