SPEED
การรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นกว่า
24 เท่า
ของ 4G สามารถดาวน์โหลดไฟล์ หนังระดับ 4K หรือ 8K หรืออัลบั้มเพลงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ไม่มีสะดุด การสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Mobile Internet ก็ทำได้ในเวลาเสี้ยววินาที หรือการใช้งานแบบเรียลไทม์ มากยิ่งขึ้น
ais responsive images
ais responsive images
LATENCY
อัตราการตอบสนองได้ที่รวดเร็วในระดับที่น้อยกว่า
1-10 Millisecond
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น การผ่าตัดทางไกล รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือ การควบคุมเครื่องจักรในโรงงานหรือในพื้นที่ก่อสร้างจากระยะไกล เป็นต้น
CONNECTIVITY
การรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในระดับล้านตัวต่อ 1 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่าถึง
10 เท่า
ซึ่งตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจนสุดในกรณีนี้คือ การสร้าง Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ ที่ต้องการเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ จำนวนมากในพื้นที่เมืองไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำ และอากาศ เซ็นเซอร์เพื่อควบคุมระบบแสงสว่างในเมือง รวมถึงเซ็นเซอร์ที่ Smart Pole เพื่อใช้สื่อสารกับ Autonomous car เป็นต้น
AIS 5G
Forging Thailand's Recovery
AIS 5G
Robots
AIS 5G
Demonstration
AIS 5G
Showcases