ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อรองรับการใช้งาน 4G

**กรุณาอัพเดท iOS เป็น version ล่าสุด หรือ ตั้งค่าตามขั้นตอน ดังนี้


วิธีการเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ LTE เป็น 4G

** อัพเดท iOS เป็น Version ล่าสุด (iOS 11.2.6) ก่อนการตั้งค่า


ขั้นตอนการแก้ไข APN Profile ของเครื่อง iOS

** กรุณาอัพเดท iOS เป็น version ล่าสุด และทำตามขั้นตอน ดังนี้

รุ่นที่รองรับ

ตั้งแต่รุ่น iPhone 5 เป็นต้นไป

วิธีการตั้งค่า

APN Profile ของเครื่อง iOS

** กรุณาอัพเดท iOS เป็น version ล่าสุด และทำตามขั้นตอน ดังนี้

1

ไปที่เมนู "การตั้งค่า"

2

เลือกแถบ "ทั่วไป"


3

เลือกแถบ "การจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์"


4

เลือก "โปรไฟล์" ที่ต้องการเอาออก


5

เลือก "เอาโปรไฟล์ออก"


6

เลือก "เอาออก" เพื่อยืนยันการทำรายการ


ขั้นตอนการตั้งค่า เพื่อรองรับการใช้งาน 4G

ขั้นตอนการตั้งค่า

เพื่อรองรับการใช้งาน 4G

** กรุณาอัพเดท iOS เป็น version ล่าสุด หรือ ตั้งค่าตามขั้นตอน ดังนี้


1

ไปที่เมนู ตั้งค่า (Settings)


2

เลือกแถบ "เซลลูลาร์" (Cellular)


3

เลือกแถบ "ข้อมูลเซลลูลาร์" (Cellular Data Options)


4

เลือก "เปิดใช้งาน 4G
(Enable 4G)"

5

เลือก "เสียงและข้อมูล"
(Voice & Data)

6

เมื่อกดโทรออก ขณะรอการรับสายสัเกตสัญลักษณ์ 4G ด้านซ้ายมือ ขึ้นตลอดเวลาวิธีการเปลี่ยน จากสัญลักษณ์ LTE เป็น 4G

วิธีการเปลี่ยน

จากสัญลักษณ์ LTE เป็น 4G

** อัพเดท iOS เป็น Version ล่าสุด (iOS 11.2.6) ก่อนการตั้งค่า

1

เลือก การตั้งค่า


2

เลือก ทั่วไป


3

เลือก เกี่ยวกับ


4

Carrier Setting update จะปรากฎขึ้น >> เลือก Update >>
หน้าจอจะแสดงผลเป็น 4G


รุ่นที่รองรับ

ตั้งแต่รุ่น iPhone 5 เป็นต้นไป