WiFi แอปพลิเคชั่น

AIS WiFi Smart Login เป็นแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์ บนระบบปฏิบัติการ Android ที่ช่วยเชื่อมต่อเครือข่าย 3G และ WiFi โดยอัตโนมัติ
ให้คุณได้สัมผัสอีกขั้นของการออนไลน์ได้สนุก ยิ่งขึ้นแบบไม่จำกัดทั้ง แชท แชร์ โพสต์ กับ เทคโนโลยีไร้สาย ที่รองรับทุกความต้องการของคุณได้อย่างไม่มีสะดุด และยังใช้งานได้ต่อเนื่อง แบบอัตโนมัติ (Smart Login) ในเครือข่าย AIS SUPER WiFi ทั่วประเทศ
เพียงคุณกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ WiFi ในครั้งแรกเพื่อตั้งค่า เข้าใช้งาน แอปพลิเคชันจะ ค้นหาสัญญาณ WiFi และเชื่อมต่อให้ทันที เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ ให้บริการ โดยที่คุณไม่ต้องกังวล กับการจดจำ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกต่อไปและยังมีฟังก์ชั่นเพื่อการใช้งานที่น่าสนใจ ให้คุณได้สัมผัส อีกขั้นของประสบการณ์ การใช้งาน WiFi
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ
สามารถใช้งานได้บนสัญญาณ
[email protected] AIS SUPER WiFi,
AIS WiFi SMART
ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ
สามารถใช้งานได้บนสัญญาณ
[email protected] AIS SUPER WiFi, AIS WiFi SMART
สนใจสมัครแพ็กเกจ WiFi รายเดือน หรือขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (กรณีลืม) โทร. *388*1# และทำรายการที่ต้องการได้ตามคำแนะนำในระบบ