แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi

สัมผัสที่สุดของ AIS SUPER WiFi
ที่สุดกับความเร็วด้วยเทคโนโลยีล่าสุด และที่สุดกับประสบการณ์ เพื่อให้อุปกรณ์มือถือ,แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
แพ็กเกจ
การใช้งาน
ค่าบริการ
อายุ
การใช้งาน
วิธีการสมัคร
รู้ไว้สักนิด
เงื่อนไขการให้บริการ
สามารถใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น
แพ็กเกจ AIS WiFi & AIS SUPER WiFi lใช้งานบนเครือข่ายของ [email protected] AIS SUPER WiFi
การใช้งาน WiFi ดังกล่าว คิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ
กรณีที่ลูกค้าลืม WiFi Password กด*388*1#  เพื่อขอรับ Password ทางข้อความ (SMS)
สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th
อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ,เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ WiFi จาก AIS SUPER WiFi
1.
แพ็กเกจ WiFi ซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ซึ่งในข้อกำหนดนี้เรียกรวมกันว่า เอไอเอส) ให้บริการสำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ทั้งในระบบรายเดือน (Postpaid) และระบบเติมเงิน (Prepaid) โดยสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาและรอบบิลที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ ตามวิธีการในข้อ 2. หรือใช้ตามแพ็กเกจหลักที่มีบริการ WiFi ที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้
2.
วิธีการสมัครใช้บริการ:
2.1
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 1 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*01#
2.2
แพ็กเกจ AIS WiFi 5 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 5 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*05#
2.3
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 วัน: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดจำนวน และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับ ข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*24#
2.4
แพ็กเกจ AIS WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด*388*30#
2.5
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน กด *388*40#
3.
อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม):
3.1
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 9 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.2
แพ็กเกจ AIS WiFi 5 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 19 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.3
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 29 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.4
แพ็กเกจ AIS WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 69 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 16.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.5
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 99 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 23.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 650 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
4.
ความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi
4.1
ผู้ใช้บริการที่มีแพ็กเกจ AIS SUPER WiFi สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 650 Mbps และอัพโหลดข้อมูลได้สูงสุด 100 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
4.2
ผู้ใช้บริการที่มีแพ็กเกจ AIS WiFi สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 10 Mbps และอัพโหลดข้อมูล ได้สูงสุด 1 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
5.
ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ AIS SUPER WiFi ได้เพียง 1 อุปกรณ์การใช้งาน (Device) ต่อ 1 บัญชี (Account) ต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง (Concurrent) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใดเพื่อกระจายหรือส่งต่อสัญญาณ AIS SUPER WiFi ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งมิได้สมัครหรือได้รับสิทธิใช้บริการ AIS SUPER WiFi กับผู้ให้บริการ
6.
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Password สามารถทำรายการขอรับ Password ใหม่ได้ โดยโทร *388*1# หรือติดต่อ AIS Call Center 1175
7.
สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th
8.
ในระหว่างการให้บริการ WiFi อาจมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) หลังจากผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานเป็นเวลา ทุกๆ 15 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งานหลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้ว หากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
9.
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ที่ http://www.ais.co.th/Wifi
10.
ในการใช้งานอุปกรณ์ใดๆ เพื่อเข้าถึงบริการ WiFi ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
10.1
ต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อล็อกหน้าจอ (Lock Screen) หากไม่ใช้งานหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบเข้าใช้งาน
10.2 ต้องตรวจสอบและระมัดระวังในการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์มาป้อนลงในอุปกรณ์ทุกครั้ง และต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus) ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
10.3
ต้องปิดอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือเลิกใช้งาน
11.
ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษา OTP/Password ไว้เป็นความลับมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ ห้ามใช้รหัส (Password) ร่วมกับผู้อื่น ต้องตั้ง Password ด้วยความรอบคอบ ห้ามตั้งซ้ำกับรหัสเดิมหรือที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่าย หรือตั้งรหัสซ้ำกันในทุกขั้นตอนการใช้งานหรืออุปกรณ์ หรือทุกระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีสิทธิใช้งาน และต้องเปลี่ยน Password ตามระยะเวลาเหมาะสม หรือมีเหตุการณ์ที่สมควรต้องเปลี่ยน Password
12.
ผู้ใช้บริการต้องดูแลและรับผิดชอบมิให้ตัวแทนและผู้ที่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการกระทำการที่ถือเป็นความผิดตามที่ระบุไว้ท้ายนี้ หากมีการละเลยหรือฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำความผิดนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญา
12.1
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
12.2
ลักลอบนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก แก่ผู้อื่น ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
12.3
ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถลักลอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก
12.4
ใช้รหัสของผู้อื่นเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น
12.5
ก่อกวน หรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้อื่น
12.6
ลักลอบ เฝ้าดู ค้นหาเส้นทางหรือถอดรหัส ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือความลับของผู้ให้บริการหรือผู้อื่น โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ให้บริการหรือผู้อื่น
12.7
ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการ อ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
12.8
ลักลอบใช้รหัสในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหาย
12.9
ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้รหัส หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้รหัสของตนเองเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
12.10
พยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
12.11
ติดตั้ง มีไว้ในครอบครอง หรือใช้งาน Software ประเภท Hacking Tools
12.12
เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดมากกว่า 1 อุปกรณ์ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
12.13
ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยมิชอบ
12.14
กระทำความผิดใดๆ ตามฐานความผิดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
13.
ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ WiFi ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผ่านบริการ WiFi นี้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ เอไอเอสมีสิทธิระงับการใช้บริการ WiFi ได้ทันที
14.
ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกใช้บริการในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ทันที หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
14.1
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในทุกระบบของเอไอเอส ทำซิมการ์ดของตนสูญหาย หรือ เสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด
14.2
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้โทรศัพท์หมายเลขเดิม แต่ได้ทำการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่
14.3
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการทำการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ของหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยอยู่
15.
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย WiFi ได้ตามความเร็วของแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้ โดยคุณภาพและความเร็วของบริการอาจลดลง หรือไม่สามารถให้บริการได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้บริการ, ระยะทางของโครงข่าย WiFi กับสถานที่ของผู้ใช้บริการ, คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณ, เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม ณ เวลาที่เข้าใช้งาน รวมถึงสถานที่ที่รับสัญญาณ WiFi
16.
เอไอเอส ขอสงวนสิทธิ์จำกัดความเร็วในการให้บริการผ่านโครงข่าย WiFi สำหรับการใช้งาน Bit Torrent, Streaming, การ Upload/Download ไฟล์ประเภทที่มีภาพและ/หรือเสียงขนาดใหญ่ หรือการใช้งานอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งย่อมเป็นไปตาม Fair Usage Policy ของเอไอเอส โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นสำคัญ
17.
เอไอเอส จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ WiFi ของเอไอเอส อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้ งาน หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
18.
เอไอเอส ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล และ/หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้
19.
เอไอเอส สงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็คเกจ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
20.
เอไอเอส ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ หากเอไอเอส พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอการใช้บริการ หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
21.
เอไอเอส ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตลอดจนอัตราค่าบริการของแพ็คเกจได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่เอไอเอส พิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าใช้บริการระบบเติมเงิน สำหรับ แพ็กเกจ WiFi รายเดือน ตัดค่าบริการ ทุกๆ 7 วัน