แพ็กเกจ WiFi

ใช้งานได้มากกว่า 2 เครือข่าย
AIS SUPER WiFi และ AIS WiFi
ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ด้วยความเร็วสูงสุด 10-650 Mbps

กว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้กับเครือข่าย
เครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi
แพ็กเกจ
การใช้งาน
ค่าบริการ
อายุ
การใช้งาน
วิธีการสมัคร
รู้ไว้สักนิด
เงื่อนไขการให้บริการ
บริการ WiFi ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน WiFi เท่านั้น
สามารถใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น
แพ็กเกจ AIS WiFi สามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ @ AISwifi เท่านั้น
แพ็กเกจ AIS + 3BB WiFi สามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ @ AISwifi, @ 3BB_WiFi และ Cyberpoint เท่านั้น
อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ,เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ
การใช้งาน WiFi ดังกล่าว คิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ
การใช้งาน WiFi สามารถใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
กรณีที่ลูกค้าลืม WiFi Password กด*388*1# เพื่อขอรับ Password ทางข้อความ (SMS)
สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th/logout
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมให้บริการ WiFi จาก AIS WiFi, 3BB WiFi และ Cyberpoint สำหรับผู้ใช้บริการในทุกระบบของ AIS
1.
แพ็กเกจ WiFi ซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ร่วมกับบริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด (3BB WiFi) และพันธมิตรผู้ร่วม ให้บริการรายอื่น (Cyberpoint) นี้ สำหรับ ผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ทั้งในระบบรายเดือน (Postpaid) และระบบเติมเงิน (Prepaid) ในนามบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ สามารถสมัครใช้บริการได้ในระยะเวลา 6 รอบบิล หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะสามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้จนถึงวันสิ้นสุดรอบบิลการใช้บริการของผู้ใช้
2.
วิธีการสมัครใช้บริการ:
2.1
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 1 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งาน ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้า 3G 2100 ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และลูกค้า 2G ระบบเติมเงิน กด *777*380# และลูกค้าระบบรายเดือน 2G โทร *388*01#
2.2
แพ็กเกจ AIS WiFi 5 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 5 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้า 3G 2100 ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และลูกค้า 2G ระบบเติมเงิน กด *777*381# และลูกค้าระบบรายเดือน 2G กด *388*05#
2.3
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 วัน: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดจำนวน เป็นภายใน 1 วัน และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับ ข้อความ (SMS) โดยลูกค้า 3G 2100 ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และลูกค้า 2G ระบบเติมเงิน กด *777*382# และลูกค้าระบบรายเดือน 2G กด *388*24#
2.4
แพ็กเกจ AIS WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้า 3G 2100 ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และลูกค้า 2G ระบบเติมเงิน กด *777*383# และลูกค้าระบบรายเดือน 2G กด*388*30#
2.5
แพ็กเกจ AIS + 3BB WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้า 3G 2100 ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และลูกค้า 2G ระบบเติมเงิน กด *777*388# และลูกค้าระบบรายเดือน 2G กด *388*88#
2.6
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้า 3G 2100 ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และลูกค้า 2G ระบบเติมเงิน กด *777*384# และลูกค้าระบบรายเดือน 2G กด *388*40#
3.
อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม):
3.1
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 9 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.2
แพ็กเกจ AIS WiFi 5 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 19 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.3
แพ็กเกจ AIS WiFi 1 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 29 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.4
แพ็กเกจ AIS WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 69 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 16.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.5
แพ็กเกจ AIS + 3BB WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 99 บาท ทุกๆ 30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 23.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และ รับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 10-100 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
3.6
ผู้ใช้แพ็กเกจ 3G แบบที่มี AIS + 3BB WiFi ไม่จำกัด สามารถขอรับสิทธิ์ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ AIS + 3BB WiFi WiFi ไม่จำกัด *388*88# หากผู้ใช้ไม่มีแพ็กเกจ 3G แบบที่มี AIS + 3BB WiFi ไม่จำกัด ระบบจะคิดค่าบริการ ตามข้อ 3.5
3.7
แพ็กเกจ AIS SUPER WiFi ไม่จำกัดแบบรายเดือน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) : ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 99 บาท ทุกๆ30 วัน ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 23.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi (ความเร็วสูงสุด 650 Mbps) นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
4.
ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะการบริการข้อมูลตามที่ระบุไว้เท่านั้น
5.
ความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi นี้สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 650 Mbps และอัพโหลดข้อมูล ได้สูงสุด 100 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ในพื้นที่ของ AIS SUPER WiFi , ดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 10Mbps ในพื้นที่ของ AIS WiFi และ 3BB WiFi ทุกพื้นที่ (ยกเว้นพื้นที่ให้บริการของ AIS WiFi ที่ห้าง Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery, และ Paradise Park จะให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด100Mbps) และอัพโหลดข้อมูล ได้สูงสุด 1 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
6.
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Password สามารถทำรายการขอรับ Password ใหม่ได้ โดยโทร *388*1# หรือติดต่อ AIS Call Center 1175
7.
กรณีผู้ใช้บริการเลือกสมัครใช้บริการแพ็กเกจ AIS + 3BB WiFi แบบไม่จำกัด ตามข้อ 3.5 แล้วผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเหมาจ่าย 3G แบบไม่จำกัด ตามข้อ 3.6 เพิ่มได้ จนกว่าระยะเวลาของแพ็กเกจ AIS + 3BB WiFi แบบไม่จำกัด ที่ได้สมัครใช้บริการไว้จะสิ้นสุดลง
8.
ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกใช้บริการในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ทันที หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในทุกระบบของเอไอเอส ทำซิมการ์ดของตนสูญหาย หรือ เสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้โทรศัพท์หมายเลขเดิม แต่ได้ทำการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการทำการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ของหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยอยู่
9.
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา Username และ Password ของตนเองเป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการ ใช้บริการ WiFi บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการลักลอบนำ Username และ Password ของ ผู้ใช้บริการไป
10.
สามารถทำการ Logout ด้วยที่ wifi.ais.co.th/logout
11.
ในระหว่าง การให้บริการ WiFi อาจมีความจำเป็นต้องตัดระบบจะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) หลังจากผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานเป็นเวลา ทุกๆ 15 นาที เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน
หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
12.
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯ ในพื้นที่ร่วมให้บริการ WiFi ของ AIS WiFi, 3BB WiFi และ Cyberpoint ทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่
http://www.ais.co.th/Wifi และ http://www.3bbwifi.com
13.
ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ WiFi ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 15 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
14.
Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ต่อครั้งเท่านั้น
15.
ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทางระบบ WiFi แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน หรือจำนวนชั่วโมงการใช้หรือไม่ก็ตาม คุณภาพของบริการ อาจลดลงหรือไม่สามารถให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
16.
สำหรับผู้ใช้บริการ AIS + 3BB WiFi ในพื้นที่ที่ให้บริการของ Cyberpoint จะมีข้อจำกัดในการใช้งานโดยจะสามารถใช้งานได้สูงสุด 1 ชั่วโมงต่อวัน
17.
บริษัทฯ และพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการทั้งหมด จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความ ปลอดภัยสำหรับระบบ WiFi ของบริษัทฯ และพันธมิตร อย่างไร ก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความ ปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้งานหรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
18.
บริษัทฯ และพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการทั้งหมด ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความ ล่าช้า หรือเหตุขัดข้องของการให้บริการ ข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้ใช้ บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหา หรือ ข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
19.
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็กเกจนี้ในกรณีที่มีการประกาศใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง อัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
20.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการตามแพ็กเกจนี้ หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลง เอกสารเพื่อรับข้อเสนอแพ็กเกจนี้ หรือนำ บริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ ระบุไว้ในเงื่อนไขใน รายการส่งเสริมการขายนี้
21.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจน อัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าใช้บริการระบบเติมเงิน สำหรับ แพ็กเกจ WiFi รายเดือน ตัดค่าบริการ ทุกๆ 7 วัน