แพ็กเกจเสริมสุดคุ้ม

ค่าบริการ
รับสิทธิ์ใช้งาน EDGE+
วิธีการสมัคร
ค่าบริการ
รับสิทธิ์ใช้งาน EDGE+
วิธีการสมัคร
ค่าบริการ
รับสิทธิ์ใช้งาน EDGE+
วิธีการสมัคร
* มือถือที่รองรับ 3G 900 และอยู่ในพื้นที่ AIS 3G จะได้รับความเร็วของ 3G สูงสุดไม่เกิน 256 Kbps
 เงื่อนไขการให้บริการ
  • สำหรับแพ็กเกจ 350 บาท ฟรีค่าสมาชิก AIS Music Store 79 บาท/เดือน ให้คุณดาวน์โหลดฟรีไม่อั้นทั้ง Full Song และ MV ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AIS Music Store ฟรีที่ AIS App Store โทร. *900
  • เมื่อใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน ส่วนเกินคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นหลัก
  • แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้งานภายในประเทศเท่านั้น(ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
  • ขอรับ WiFi Username และ Password กรุณากด *388# และสามารถใช้งาน WiFi บนโครงข่าย @ AISwifi, 3BB_WiFi,3BB_Hotspot, และ Cyberpoint
รายละเอียดเพิ่มเติม  www.ais.co.th/Wifi