วิธีเข้าใช้งาน

สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ
รายชั่วโมง รายวัน และ รายเดือนต่อเนื่อง

ตรวจสอบ Username และ Password กด *388*1#

สำหรับลูกค้า iOS
สำหรับลูกค้า Android

ขั้นตอนที่ 1

1
เลือกเมนูการตั้งค่า
2
ค้นหาสัญญาณ
3
เปิดใช้งาน Auto-Join Activate Auto-Join
?
กรณีถามหารหัสผ่าน If Password is require
3
เปิดใช้งาน Auto-Join
4
ใส่ชื่อผู้ใช้
...........
...........
เข้าเมนู Settings เลือก WiFi
จากนั้นเลือกสัญญาณ AIS SMART Login
เลือก AIS SMART Login แล้วกดปุ่ม
เปิด Auto-Join และใช้งานได้ทันที
Login เข้าระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
จากนั้นกดปุ่ม เชื่อถือ เพื่อเชื่อมต่อ AIS SMART Login
เข้าเมนู Settings เลือก WiFi
เลือกสัญญาณ AIS SMART Login
เลือก วิธี EAP เป็น PEAP
(เลื่อนหน้าจอ เพื่อใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
ใส่ชื่อผู้ใช้ช่องเอกลักษณ์ และ รหัสผ่าน
กดเชื่อมต่อ เพื่อเริ่มใช้งาน AIS SMART Login
1
เลือกเมนูการตั้งค่า
เข้าเมนู Settings เลือก WiFi
จากนั้นเลือกสัญญาณ AIS SMART Login
2
ค้นหาสัญญาณ
เลือก AIS SMART Login แล้วกดปุ่ม
3
เปิดใช้งาน Auto-Join
เปิด Auto-Join และใช้งานได้ทันที
?
กรณีถามหารหัสผ่าน
Login เข้าระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
จากนั้นกดปุ่ม เชื่อถือ เพื่อเชื่อมต่อ AIS SMART Login
1
เลือกเมนูการตั้งค่า
เข้าเมนู Settings เลือก WiFi
2
ค้นหาสัญญาณ
เลือกสัญญาณ AIS SMART Login
3
เปิดใช้งาน Auto-Join
เลือก วิธี EAP เป็น PEAP
(เลื่อนหน้าจอ เพื่อใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)
4
ใส่ชื่อผู้ใช้
ใส่ชื่อผู้ใช้ช่องเอกลักษณ์ และ รหัสผ่าน
กดเชื่อมต่อ เพื่อเริ่มใช้งาน AIS SMART Login