โทรศัพท์มือถือประเภท Smartphone หรือโทรศัพท์อัจฉริยะ เช่น iPhone, Android, Windows Mobile นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเพื่ออัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยให้คุณสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารทำให้การทำงานและการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ โทรศัพท์มือถือของคุณก็จะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
 
          ดังนั้น เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น และเลือกเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเฉพาะเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น เอไอเอส จึงขอแนะนำวิธีการตั้งค่าง่าย ๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกกำหนดการใช้งาน โดยเปิด – ปิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเฉพาะภายในประเทศได้ด้วยตัวเอง สำหรับเครื่อง Smartphone ดังนี้
   
  1. การตั้งค่า APN: aisnodata
            • หน้าเมนูหลักของมือถือเลือก Setting
            • เลือก General ที่บริเวณด้านล่าง
            • เลือก Network
            • เลือก Cellular Data Network
 
            • จากนั้นพิมพ์ในช่อง APN
                -  พิมพ์ว่า APN = internet ถ้าต้องการให้ต่อเน็ตได้อย่างสมบูรณ์
                -  พิมพ์ว่า APN = aisnodata ถ้าต้องการปิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
                *หมายเหตุ สำหรับ Username กับ Password ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ
 
  2. การปิดการตั้งค่า Push Notify (ระบบนี้มีเฉพาะ version 3.0 ขึ้นไป)
            • หน้าเมนูหลักของมือถือเลือก Setting
            • เข้าไปที่ Notification เลือกเป็น OFF
 
            • หลังจากนั้นกลับไปที่ Setting อีกครั้ง
            • เข้าไปที่ Mail, Contacts, Calendars
            • เข้าไปที่ Fetch New Data เลือก Push เป็น OFF
 
   
  1. เข้าไปที่เมนูหลักเลือก Setting
  2. เลือก Wireless controls
  3. เลือก Mobile networks
 
  4. เลือก Access Point Names
  5. จากรูปด้านล่างจะมีสอง APNs ด้านในคือ
            a. AIS GPRS Internet ใช้ในการต่ออินเตอร์เน็ต
            b. AIS MMS ใช้ในการรับ-ส่ง MMS
 
  6. ให้เลือกไปที่ AIS GPRS Internet และกดไปที่ Name
            • ถ้าต้องการต่ออินเตอร์เน็ต ให้ใส่คำว่า “AIS GPRS Internet”
            • ถ้าไม่ต้องการต่ออินเตอร์เน็ตให้ใส่คำว่า “aisnodata”
 
   
  1. เลือกเมนู Start และเลือก Settings
  2. เลือกที่ Tab ด้านล่าง Connections แล้วเลือก Connections ตามรูป
  3. กดที่เมนู Add a new modem connection
 
  4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 จะได้ดังรูปด้านล่าง ให้ใส่ชื่อ aisnodata และกด Next
  5. หลังจากนั้นใส่ “aisnodata” ในช่อง Access point name
  6. กด Next ต่อไป ไม่ต้องใส่ user name และ password และกด Finish
 
  7. เมื่อเสร็จขั้นตอนการสร้าง Connection aisnodata ให้เข้าไปที่ Settings อีกครั้ง
  8. เลือกไปที่ Manage existing connections คุณสามารถเลือกที่จะปิด-เปิดอินเตอร์เน็ตได้
  โดย
            • ถ้าต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตเลือก AIS GPRS Internet
            • ถ้าไม่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตเลือก aisnodata