Catagoly Banner

AIS U Academy แอปเพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด!

แอปพลิเคชันการศึกษาสำหรับการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ

เรียนออนไลน์วิชาต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นด้วยระบบ VDO Streaming กับติวเตอร์ชื่อดังที่ทุกคนชื่นชอบ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ข้อสอบ Admission 7 วิชาสามัญ แบบ Interactive พร้อมผลคะแนนและเฉลย เพื่อสามารถฝึกทำและเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง

แบบทดสอบบุคลิกภาพง่ายๆ สำหรับน้องๆนักเรียน เพื่อจะรู้ว่าควรเลือกเรียนคณะอะไรดี ที่เหมาะกับความเป็นตัวเองมากที่สุด


Online Courses

ติวเพิ่มความมั่นใจ ทุกที่ ทุกเวลา

ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ Admission กับติวเตอร์ชื่อดังที่น้องๆ
นักเรียนชื่นชอบ ผ่านแอปพลิเคชั่น Android OS และ iOS พร้อมด้วย
ระบบ VDO Streaming ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา


ข้อสอบ Admission

เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบจริง

ชุดข้อสอบ Admission ทั้ง 7 วิชาสามัญ และข้อสอบ GAT/PAT
ในรูปแบบ Interactive Practices พร้อมผลคะแนนและคำเฉลย
เพื่อให้น้องๆนักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบและเพิ่มความมั่นใจ
ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง


Library ส่วนตัว

เก็บคอร์สเรียนและข้อสอบต่างๆ

สร้าง Library ส่วนตัว เพื่อจัดเก็บคอร์สเรียนวิชาต่างๆที่ได้เรียนเอาไว้
ซึ่งสามารถกลับมาทบทวนได้อีกครั้ง และยังจัดเก็บข้อสอบ/แบบฝึกหัด
โดยจะมีผลคะแนนและคำเฉลยสำหรับข้อสอบที่ทำไว้เสร็จแล้วอีกด้วย


Scan Future

สแกนตัวตนค้นหาอนาคต

มาถอดรหัสความถนัดกับ แบบทดสอบ Scan Future! กันเถอะ
เพียงตอบคำถามที่ตรงกับความเป็นตัวเรามากที่สุด แล้วก็จะได้รู้ว่า ควรเรียนคณะอะไรดี!

โดยอ้างอิงทฤษฎีจำแนกอาชีพตามบุคลิกของ “จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland)” นักจิตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา


แสดงผลการทดสอบ
แนะนำคณะที่เหมาะ

หลังจากตอบคำถามทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์
ว่าน้องมีบุคลิกภาพแบบใดเหมาะกับอาชีพอะไร พร้อมแนะนำคณะต่างๆ
ที่เหมาะสม,รายละเอียด และแนะนำมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอีกด้วยนะ