โครงการ
AIS The StartUp CONNECT
เปิดโอกาสให้นักธุรกิจดิจิทัลก้าวสู่การเป็น
ดิจิทัลพาร์ทเนอร์กับเอไอเอส

ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนทางธุรกิจการตลาด
กับทีมงานคุณภาพ จากเอไอเอส

ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกมิติ
โดยไม่ต้องเสนอผลงานผ่านการประกวด

เพื่อก้าวสู่ความเป็น 1 ในตลาดดิจิทัลไปด้วยกัน
Why Joining US
เรากำลังมองหานักธุรกิจดิจิทัล
 • มีรูปแบบธุรกิจพร้อมสินค้า
  อยู่ในตลาดที่มีความต้องการ
  ที่จะต่อยอดทางธุรกิจกับเอไอเอส
  โดยการเชื่อมต่อการส่งรูปแบบธุรกิจ
  โดยไม่ต้องผ่านการประกวด

 • ต้องการอัพเกรดความสำเร็จ
  ของธุรกิจของตัวเองและต้องการ
  business network
  ที่แข็งแกร่ง

 • ต้องการเปลี่ยนการเติบโต
  ทางรายได้แบบ Linear [คงที่]
  เป็นการเติบโตแบบ Exponential
  [ทวีคูณ]
ประเภทธุรกิจของคุณ
On-Demand Economy
แพลทฟอร์ม หรือแอปพลิเคชั่น
ที่ประสานความต้องการการซื้อ
Community and Lifestyle
สังคมออนไลน์ และไลฟ์สไตล์
Travel Tech
เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
Smart Living and loTs
การติดต่อสื่อสาร กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ต่างๆ
ผ่านทางแอปพลิเคชั่น
Payment และ Fintech
ระบบชำระเงิน
และเทคโนโลยีด้านการเงิน
Social Enterprise
หรือ Social Tech
กิจการเพื่อสังคม
Smart SMEs Solution
นวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจขนาดย่อม
Digital Game
สร้างสรรค์เกมส์ผ่านแอพพลิเคชั่น
 • ประโยชน์ของโครงการ
  AIS The StartUp CONNECT
 • API ที่เปิดให้ Startup
  สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับ AIS
 • ขั้นตอนการเข้าร่วม
  AIS The StartUp CONNECT

ประโยชน์ของโครงการ
AIS The StartUp CONNECT

1
2
3
4
Startup ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
ความร่วมมือกับเอไอเอส
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผน
ทางการตลาด พร้อมทั้งการสนับสนุน
ทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ
โอกาสในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าทั้งหมดของ AIS
โอกาสในการนำเสนอผลงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูง
ของโอเปอเรเตอร์ในเครือ

Singtel Group ที่มีช่องทางเข้าถึงฐาน
ลูกค้ากว่า 550 ล้านรายในภูมิภาค
สิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิก GO IGNITE
ซึ่งเป็นความร่วมมือด้าน Startup
ระหว่าง Singtel Group,
Telefónica Group,Orange Group
และ Deutsche Telecom Group

API ที่เปิดให้ Startup
สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับ AIS

1
2
3
4
5
mPAY Gateway API
คือ การเชื่อมต่อกับ mPAY
payment gateway
AIS Verification API
API เชื่อมต่อสำหรับ
การยืนยันตัวตน
ของลูกค้า AIS ด้วย OTP
Operator Billing
API Charging
API สำหรับ การเก็บค่าบริการ
หรือ รายเดือน ผ่าน AIS bill
AIS Verification
Traveller Sim
API เชื่อมต่อสำหรับการยืนยัน
ตัวตนของลูกค้า AIS
ประเภท Traveller Sim
Package
Registration API
สำหรับการสร้าง Package
แบบต่างๆกับทาง AIS

ขั้นตอนการเข้าร่วม
AIS The StartUp CONNECT

1
2
3
4
Send Proposal
คุณจะได้รับ Feedback
ภายใน 14 วัน (ทำการ)
Connect
CONNECT คุณกับ AIS
Pitch
นำเสนอผลงานต่อ
Top Management ของ AIS
Collaborate
Startup ที่ได้รับการคัดเลือก
จะได้ร่วมงานกับ AIS