AIS SUPER WiFi คืออะไร?
AIS SUPER WiFi คือ อินเตอร์เน็ทไร้สายความเร็วสูงกับอีกขั้นหนึ่งด้วยเทคโนโลยี Wireless AC ( มาตรฐาน IEEE802.11ac) ที่เพิ่มประสิทธิภาพของการรับส่งคลื่นที่ความเร็วสูงสุด 650 Mbps ด้วยประสิทธิภาพให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สามารถใช้งาน ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
AIS SUPER WiFi ที่สุด ของ WiFi อย่างไร?
ที่ให้ความเร็วสูงสุด 650 Mbps ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Wireless AC (มาตรฐาน IEEE802.11ac)
เพื่อให้อุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, โน๊ตบุค และอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับเทคโนโลยี Wireless AC ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
AIS SUPER WiFi แตกต่างจาก AIS WiFi อย่างไร?
AIS SUPER WiFi สามารถลงทะเบียน WiFi Auto Login
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานพร้อมรับประโยชน์สูงสุด โดยลูกค้าที่มีแพ็กเกจ AIS SUPER WiFi สามารถลงทะเบียน WiFi Auto Login ได้ทั้ง 2 เครือข่าย คือ .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานพร้อมรับประโยชน์สูงสุด โดยลูกค้าที่มีแพ็กเกจ AIS SUPER WiFi สามารถลงทะเบียน WiFi Auto Login ได้ทั้ง 2 เครือข่าย คือ .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ AIS WiFi มาก่อน
1
เลือกเครือข่าย @ AISwifi แล้ว Login ด้วย User name และ Password ระบบจะสมัครบริการ WiFi Auto Login อัตโนมัติ
2
จากนั้นกลับมาเลือกเครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ มือถือและอุปกรณ์จดจำเครือข่าย โดย ครั้งนี้ระบบจะทำการ Login อัตโนมัติ ให้
สำหรับผู้ที่ใช้บริการ AIS WiFi
1
เลือกเครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi เพื่อให้มือถือและอุปกรณ์จดจำเครือข่าย โดยระบบจะทำการ Login อัตโนมัติ