เอไอเอส วัน-ทู-คอล!
Social Pack Daily Package Weekly Package
วิธีสมัคร ค่าบริการ
(บาท/วัน)
วิธีสมัคร ค่าบริการ
(บาท/สัปดาห์)
*777*9#
5
*777*91#
29
*777*96#
5
*777*97#
19
*777*92#
5
*777*93#
19
เอไอเอส รายเดือน
Social Package Monthly Package (30 Days)
วิธีสมัคร ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
*777*58#
116
*777*55#
49
*777*56#
49
หมายเหตุ :
  1. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  2. ค่าใช้บริการ Internet ส่วนเกินนอกเหนือจากแพ็กเกจ กรุณาดูรายละเอียดในเงื่อนไขการใช้บริการ
เงื่อนไขแพ็กเกจ