--กระบี่--
สิริสินเทเลคอม สาขา ห้างบิ๊กซี กระบี่
349 ม.11 ห้างบิ๊กซี
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ 81000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7581-0599

สิริสินเทเลคอม สาขา กระบี่
88/21-22 ถ.มหาราช
ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7561-2462
Fax: 0-7562-3333

สิริสินเทเลคอม สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส
191 ห้างเทสโก้ โลตัส กระบี่ 12 ถ.เพชรเกษม
ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7581-0399, 08-4845-3388
Fax: -

--ชุมพร--
เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
153/1 ถ.ศาลาแดง
ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7757-0326
Fax: 0-7757-0327

เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา หลังสวน
150/2 ถ.เขาเงิน
ต.ขันเงิน อ. หลังสวน ชุมพร 86110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7754-4663
Fax: 0-7754-4665

เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา อ.ละแม
184/62-63 หมู่บ้านโครงการละแมเมืองใหม่ ม.7
ต.ละแม อ.ละแม ชุมพร 86170
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: -

เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส หลังสวน
92/4 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา อ.หลังสวน
ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน ชุมพร 86110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7754-4662
Fax: 0-7754-4665

เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา อ.ท่าแซะ
252-252/1 ม.16 ถ.เพชรเกษม-ท่าแซะ
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: -

--ตรัง--
ตรัง เค.โอ.เอ. (Shop Express) สาขา บจ.เสรีสื่อสาร อ.รัษฎา
232 ม.2
ต.คลองปาง อ.รัษฎา ตรัง 92160
เวลาทำการ -
Tel: 0-7526-0053
Fax: 0-7528-6222


ตรัง เค.โอ.เอ. (Shop Express) สาขา ร้านปลาดาวเทเลคอม อ.กันตัง
92 ถ.รัษฎา
ต.กันตัง อ.กันตัง ตรัง 92110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7525-1180
Fax: 0-7525-1180

ตรัง เค.โอ.เอ. (Shop Express) สาขา ร้านปัญญาโฟน อ.ย่านตาขาว
1 ม.1 ถ.พิศาล
ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140
เวลาทำการ -
Tel: 0-7524-0073
Fax: 0-7524-0073

เรดาร์เทเลคอม สาขา ห้างสิริบรรณ จ.ตรัง
42 ห้างสิริบรรณ ถ.เจิมปัญญา
ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง ตรัง 92000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7521-1278
Fax: 0-7521-1277

--นครศรีธรรมราช--
ปกรณ์และเพื่อน สาขา คาร์ฟูร์
1392 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ ถ.ศรีปราชญ์
ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7534-6313
Fax: 0-7534-6313

ปกรณ์และเพื่อน สาขา ข้างห้างโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
89/111-112 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7531-9778
Fax: 0-7534-1843

ปกรณ์และเพื่อน สาขา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
150/10 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7531-7422
Fax: 0-7533-2365

ปกรณ์และเพื่อน สาขา ข้างห้างโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
30/285 ม.4 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7530-0024
Fax: 0-7535-8111

ปกรณ์และเพื่อน สาขา ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
37 ถ.ชายน้ำ
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330
เวลาทำการ -
Tel: 08-4842-7007
Fax: 0-7551-8599

ปกรณ์และเพื่อน สาขา สิชล นครศรีธรรมราช (เยื้องธนาคารออมสินสาขา อ.สิชล)
99/27 ม.1
ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120
เวลาทำการ -
Tel: 08-4842-7007
Fax: 0-7551-8599

ปกรณ์และเพื่อน สาขา หัวไทร นครศรีธรรมราช
72/11 ม.8 ถ.อนุสรณ์
ต.หัวไทร อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
เวลาทำการ -
Tel: 0-7533-7801
Fax: 0-7533-7800

ปกรณ์และเพื่อน สาขา โรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
89/201 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน ชั้นใต้ดิน ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7531-7422
Fax: 0-7531-8034

ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ชะอวด โดย คุณสุดารัตน์ หิรัญกิจรังษี
11 ม.1 ถ.อรุณประชา
ต.ชะอวด อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
เวลาทำการ -
Tel: 0-7538-1068
Fax: 0-7538-1067

ปกรณ์และเพื่อน (Shop Express) สาขา อ.ทุ่งใหญ่ โดยคุณพีรพงษ์ ปรีชาญวินิจ
463/2 ม.2 ถ.ทุ่งใหญ่-เขาพนม
ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7536-8228
Fax: 0-7536-8669

ปกรณ์และเพื่อน (Shop Express) สาขา อ.ฉวาง โดย คุณพัศพงศ์ กิตติวิมลชัย
065 ม.4
ต.จันดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250
เวลาทำการ -
Tel: 0-7548-6735
Fax: 0-7548-6735

ปกรณ์และเพื่อน (Shop Express) สาขา หจก.คอปเตอร์ เทเลช็อป อ.ทุ่งสง
301 ถ.ชนปรีดา
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7542-3364
Fax: 0-7542-3643

ปกรณ์และเพื่อน (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
144 ม.2 ห้างเทสโก้ โลตัส ทุ่งสง
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ -
Tel: 0-81078-3333
Fax: 0-7532-8716

ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ขนอม โดย คุณพีรพงษ์ ด่านสกุล
217/2 ม.1 ถ.อัครวิถี
ต.ขนอม อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
เวลาทำการ -
Tel: 0-7552-8407
Fax: 0-7552-8307
ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ท่าศาลา โดย คุณรัชดา สังข์กรด
64 ม.3 ถ.ท่าศาลา-นบพิตำ
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
เวลาทำการ -
Tel: 0-7535-0336
Fax: 0-7533-0120

โปรคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ (ไทยแลนด์)
2-4-6-8 ถ.เจริญเขต ซ.1
ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7361-6234
Fax: 0-7361-5456

โปรคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ (ไทยแลนด์) สาขา อ.เมือง นราธิวาส
196-198 ถ.พิชิตบำรุง
ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7351-6198
Fax: 0-7351-6200, 0-7351-6199

--ปัตตานี--
ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995)
128-130 ถ.หนองจิก (ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7331-3339
Fax: 0-7333-1023

ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) สาขา ห้างบิ๊กซี ปัตตานี
301 ม.4 ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปัตตานี
ต.รูสะมีแอ อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7333-6140
Fax: 0-7333-1900

ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) (Shop Express) สาขา หจก.เซ้าท์ พี.เค.อินเตอร์ กรู๊ป สาขา อ.หนองจิก
129/24-25
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ปัตตานี 94170
เวลาทำการ -
Tel: 0-7321-7043
Fax: 0-7321-7043

ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) (Shop Express) สาขา หจก.สยามภัณฑ์ เอส.อี.คอมเมอร์เชียล อ.โคกโพธิ์
73/17 ม.3
ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7321-1461
Fax: 0-7321-1461

ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) (Shop Express) สาขา ถ.พิพิธ
95 ถ.พิพิธ
ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7331-3339
Fax: 0-7333-6112

ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) (Shop Express) สาขา ร้านแฮปปี้โฟน อ.สายบุรี
31 ถ.สายบุรี
ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
Tel: -
Fax: 0-7341-1933

--พังงา--
11 โอ เอ ซิสเต็ม (Shop express) สาขา อ.คุระบุรี โดย คุณจันทรัตน์ ชูพันธุ์
148 ม.1 ถ.เพชรเกษม
ต.คุระ อ.คุระบุรี พังงา 82150
เวลาทำการ -
Tel: 0-7649-1295
Fax: 0-7649-1295

11 โอ เอ ซิสเต็ม
375 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา พังงา 82000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7644-0453
Fax: 0-7644-0454

11 โอ เอ ซิสเต็ม (Shop express) สาขา ตะกั่วป่า พังงา
26/6 ถ. เสนาราษฎร์
ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7643-1399
Fax: 0-7643-1299

11 โอ เอ ซิสเต็ม (Shop express) สาขา ร้านเอ็มซี โมบาย แอนด์ คอมพิวเตอร์ อ.ทับปุด
2/41 ม.1
ต.ทับปุด อ.ทับปุด พังงา 82180
เวลาทำการ -
Tel: 0-7659-9459
Fax: 0-7659-9459

11 โอ เอ ซิสเต็ม (Shop express) สาขา หสม.บอสโมบาย อ.ตะกั่วทุ่ง
35 ม.1 ถ.เพชรเกษม
ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
เวลาทำการ -
Tel: 0-7658-1147
Fax: 0-7658-1147

11 โอ เอ ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา อ.ท้ายเหมือง พังงา
2/3 ม.4 ซอยใกล้ธนาคารกรุงเทพสาขาท้ายเหมือง
ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง พังงา 82120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7641-1755, 08-1891-9888
Fax: 0-7643-2285

--พัทลุง--
พัทลุงไพศาลเนรมิตร
45 ถ.โพธิ์สะอาด
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7461-1199
Fax: 0-7461-5158

พัทลุงไพศาลเนรมิตร สาขา ถ.ราเมศวร์
558,560,562,564 ถ.ราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7461-5590

แสงไทย เทเลโฟน (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส พัทลุง
ห้างเทสโก้ โลตัส จ.พัทลุง เลขที่ 155 ม.2
ต.เขาเจียก อ.เมือง พัทลุง
เวลาทำการ -
Tel: 0-7460-6559
Fax: 0-7460-6558

พัทลุงไพศาลเนรมิตร (Shop Express) สาขา อ.ป่าบอน โดย คุณดำรงค์ ศิริสวัสดิ์
95 ม.10
ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน พัทลุง 93170
เวลาทำการ -
Tel: 0-7462-5360
Fax: 0-7462-5360

พัทลุงไพศาลเนรมิตร (Shop Express) สาขา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยคุณดำรง ศิริสวัสดิ์
406/3 ม.1 ถ.ปากพะยูน-หารเทา
ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน พัทลุง พัทลุง 93120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7469-9021
Fax: 0-7469-9021

--ภูเก็ต--
ซิลค์ เทเลคอม
22/68-69 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7622-1811
Fax: 0-7623-2505

ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างบิ๊กซี ภูเก็ต
72 ห้าง บิ๊กซี สาขาภูเก็ต ชั้น 1 B ห้อง 1B 101/5 ม.5 ถ.บายพาส
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7624-9326
Fax: 0-7624-9325

ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
104 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต G21)
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7625-5122
Fax: 0-7625-5122-3

ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างโรบินสัน โบนัสพลาซ่า
23-25-27 ถ.อ๋องซิมผ่าย
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7621-0914
Fax: 0-7621-0913

ซิลค์ เทเลคอม สาขา ศูนย์การค้า โคลี่เซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 1 ต.ตลาดใหญ่ ภูเก็ต
28-34 ถ.ดิลกอุทิศ ศูนย์การค้าโคลี่เซี่ยม ซีนิเพล็กซ์ ชั้น 1 ห้อง A08.1
ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7621-7074

ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างโรบินสัน ภูเก็ต
36 ถ.ดิลกอุทิศ 1 โรบินสัน (ภูเก็ต) ชั้น G
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7621-0913-4
Fax: 0-7621-0913-4

ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต
74-75 ม.5 เซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 2
ห้อง IT-01 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7624-9599, 08-9871-5511
Fax: 0-7624-9599

ซิลค์ เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเจ แอนด์ พี เทเลคอม อ.ถลาง
98 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7631-1472
Fax: 0-7627-4606

ซิลค์ เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเอ.ที.โมบาย อ.ถลาง
222 ม.1 ถ.ศรีสุนทร
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7632-5834
Fax: 0-7632-5834

ซิลค์ เทเลคอม (Shop Express) สาขา บจ.เอซ เทเลคอม อ.กระทู้ ถ.พระบารมี
160 ถ.พระบารมี
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150
เวลาทำการ -
Tel: 0-7634-4426
Fax: 0-7634-2531

--ยะลา--
หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์
28 ถ.พุทธภูมิวิถี
ต.สะเตง อ.เมืองยะลา ยะลา 95000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7322-8900-2

หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ สาขา เบตง ยะลา
193 ถ.สุขยางค์
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7323-4774
Fax: 0-7323-4775

--ระนอง--
ดี แอนด์ พี เทเลคอม (Shop Express)
172 ถ.เรืองราษฎร์
ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7782-3134
Fax: 0-7781-1329

แอดวานซ์โมบายระนอง สาขา ถ.ท่าเมือง
208/5 ถ.ท่าเมือง
ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7782-5900
Fax: 0-7782-5300

แอดวานซ์โมบายระนอง สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ระนอง
25/15 ม.1 ห้างเทสโก้ โลตัส
ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7782-1600

แอดวานซ์โมบายระนอง (Shop Express) สาขา ร้านธนาชัยเทเลคอม อ.เมือง
94/6 ม.1 ถ.สะพานปลา
ต.ปากน้ำ อ.เมือง ระนอง 85000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7781-2499

-- สงขลา--
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างบิ๊กซี หาดใหญ่ สงขลา
111/19 ม.4 ห้างบิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ ชั้น 2 ถ. ลพบุรีราเมศวร
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7442-7699
Fax: 0-7458-0555

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่
369,371 ถ.ศุภสารรังสรรค์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7436-5191
Fax: 0-7423-0200
เวลาทำการ - 074-345-678 (กรณีงานทะเบียน และงานบริการ)

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
1142 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่ ถ.กาญจนวานิช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7436-5433
Fax: 0-7423-3800

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ถ.เพชรเกษมใน (หาดใหญ่ ) สงขลา
755 ถ. เพชรเกษมใน ( ข้างสาขา AIS )
ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7434-5678
Fax: 0-7434-5678
เวลาทำการ - 074-345-678 (กรณีงานทะเบียน และงานบริการ)

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา อ.เมือง สงขลา
501/4 ถ.ไทรบุรี
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา 90000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7443-5010
Fax: 0-7432-4800
เวลาทำการ - 074-345-678 (กรณีงานทะเบียน และงานบริการ)

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างโรบินสันหาดใหญ่ สงขลา
9 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 1 ถ.ธรรมนูญวิถี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7424-8888
Fax: 0-7423-9200

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา บิ๊กซี หาดใหญ่ สงขลา
111/19 ม.4 ห้างบิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ ชั้น 2 ถ.ลพบุรีราเมศวร
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7442-7633
Fax: 0-7424-7555


บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ (Shop Express) สาขา บจ.บุญชัยค้าส่ง อ.หาดใหญ่
587,589 ถ.ศุภสารรังสรรค์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-74365-5050
Fax: 0-7455-5555


บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา อ.นาทวี จ.สงขลา
212 ม.1 ถ.ต่างตานุสรณ์
ต.นาทวี อ.นาทวี สงขลา 90160
เวลาทำการ -
Tel: 0-7437-3392
Fax: 0-7437-3392


บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ (Shop Express) สาขา ตลาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่
1053 ถ.เพชรเกษม
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7442-3888
Fax: 0-7425-5678


-- สตูล--
สตูลเทเลคอม
109,111 ถ.หัตกรรมศึกษา
ต.พิมาน อ.เมืองสตูล สตูล 91000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7471-1841
Fax: 0-7471-1501

สตูลเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเฟรนด์มีเดีย อ.ควนโดน
471 ม.1 หมู่บ้านควนโดน ถ.ยนตรการกำธร
ต.ควนโดน อ.ควนโดน สตูล 91160
เวลาทำการ -
Tel: 0-7479-5596
Fax: 0-7479-5596

สตูลเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเฟรนด์มีเดีย อ.ทุ่งหว้า
233/3 ม.6 หมู่บ้านทุ่งหว้า ถ.ตรัง-สตูล
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า สตูล 91120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7478-9388
Fax: 0-7478-9388

สตูลเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเฟิร์ส เทเลคอม เอ็กซ์เพรส อ.ละงู
1126 ม.3
ต.กำแพง อ.ละงู สตูล 91110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7478-2433
Fax: 0-7478-2433

-- สุราษฏร์ธานี--
สิริสินเทเลคอม สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
1/7 ห้างเทสโก้ โลตัส เกาะสมุย ม.6 โซน AIS Shop ถ.รอบเกาะ
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320
เวลาทำการ -
Tel: 0-7722-3777
Fax: 0-7722-3355

สิริสินเทเลคอม สาขา บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
130 ห้างบิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี ห้อง B28 ม.1 ถ. เลี่ยงเมือง
ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7722-4888
Fax: 0-7722-4888

สิริสินเทเลคอม สาขา ถ.สุรีย์โชค สุราษฎร์ธานี
3/47 ถ.สุรีย์โชค
ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7721-6801
Fax: 0-7721-6555

สิริสินเทเลคอม สาขา สุราษฏร์ธานี
60/12 ถ.ดอนนก
ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7722-3355
Fax: 0-7722-3777

สิริสินเทเลคอม สาข า สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย)
131/12 ม.14 ห้างเทสโก้ โลตัส ละไม
ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี 84310
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: -

สิริสินเทเลคอม สาขา สุราษฏร์ธานี (ห้างเทสโก้ โลตัส)
9/1 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7722-0888

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านไลท์ซาวด์แอนด์โฟน อ.ชัยบุรี
155/9 ม.3
ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี สุราษฏร์ธานี 84350
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-7736-7174

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านสุพจน์โมบายช๊อป อ.เวียงสระ
999/8 ม.4
ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธานี 84190
เวลาทำการ -
Tel: 08-1892-2135
Fax: -

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านอาร์ ซี ที ตาขุน อ.บ้านตาขุน
23/1 ม.4
ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฏร์ธานี 84230
เวลาทำการ -
Tel: 0-7739-7264
Fax: 0-7739-7264

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเอ จี เอ็ม เทเลคอม อ.พุนพิน
55/1 ถ.ศรีพุนพิน
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130
เวลาทำการ -
Tel: 0-7731-5333
Fax: 0-7731-5333

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านเอ จี เอ็ม เทเลคอม อ.พุนพิน
55/1 ถ.ศรีพุนพิน
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130
เวลาทำการ -
Tel: 0-7731-5333
Fax: 0-7731-5333

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา หจก.นราพรรณ อ.บ้านนาสาร
11/1 ถ.คลองหา 1
ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 84120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7724-9222
Fax: 0-7724-9222

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านไชยาเทเลโฟน อ.ไชยา
183/2 ถ.ชวนะนันท์
ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา สุราษฏร์ธานี 84110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7743-5545
Fax: 0-7743-5545

สิริสินเทเลคอม (Shop Express) สาขา หจก.เฟรนลี่ ดี คอมเมิร์ช อ.เกาะพงัน
210 ม.1
ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน สุราษฏร์ธานี 84260
เวลาทำการ -
Tel: 0-7723-8525
Fax: 0-7723-8525สตูลเทเลคอม สาขา ห้าง Big C อ.เมืองสตูล
959 7 ห้าง Big C อ.เมืองสตูล ต. คลองขุด อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000พัทลุงไพศาลเนรมิตร สาขา สนญ. ถ.โพธิ์สะอาด
45 โพธิ์สะอาด ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000พัทลุงไพศาลเนรมิตร สาขา ถ.ราเมศวร์
558,560,562,564 ราเมศวร์ ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา สนญ. ถ.ศุภสารรังสรรค์
369,371 ศุภสารรังสรรค์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา อ.เมือง สงขลา
501/4 ไทรบุรี ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขาห้างโรบินสันหาดใหญ่
9 ธรรมนูญวิถี ห้างโรบินสันหาดใหญ่ 1 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Big C หาดใหญ่
111/19 4 ลพบุรีราเมศวร ห้าง Big C หาดใหญ่ 2 ต. คลองแห อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ถ.เพชรเกษมใน (หาดใหญ่ ) สงขลา
755 เพชรเกษม (ข้างสาขาAIS) ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา Lotus หาดใหญ่
1142 กาญจนวานิช ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขาห้างคาร์ฟูร์ หาดใหญ่
677 เพชรเกษม ห้างคาร์ฟูร์ หาดใหญ่ 2 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ถ.วชิรา
113/1 ทะเลหลวง ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขาห้างสรรพสินค้า ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
29 ประชาธิปัตย์ ห้างสรรพสินค้า ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ 1 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขาหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่
1053 เพชรเกษม ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา Lotus หาดใหญ่ 2
1318 เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา อ.สะเดา
38 ปาดังเบซาร์ ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา 90120บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Lotus อ.สะเดา
45/8 กาญจนวณิชย์ ห้าง Lotus อ.สะเดา ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา 90120บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
1518,1518/1,1518/2 กาญจนวณิชย์ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Lotus Extra อ.เมืองสงขลา
64 2 ต. เขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) สาขา สนญ. ถ.หนองจิก
128-130 หนองจิก ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ต. สะบารัง อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี 94000ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) สาขา ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู
95 พิพิธ ต. อาเนาะรู อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี 94000โปรคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ(ไทยแลนด์) สาขา สนญ. ถ.เจริญเขต
67,69 2 เจริญเขต ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส 96120หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ สาขา สนญ. ถ.จงรักษ์
45-47 จงรักษ์ ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 95000หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ สาขาเบตง ยะลา
193 สุขยางค์ ต. เบตง อ. เบตง จ. ยะลา 95110แสงไทย เทเลโฟน สาขา Lotus จ.พัทลุง
155 หมู่ 2 ห้างเทสโก้ โลตัส พัทลุง ต. เขาเจียก อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000พนัชกร สาขา สนญ. อ.นาทวี
212 หมู่ 1 ต่างตานุสรรณ์ ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 90160สยามภัณฑ์ เอส.อี.คอมเมอร์เชี่ยล สาขา สนญ. อ.โคกโพธิ์
229 หมู่ 7 เพชรเกษม ต. โคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 94120ดำรงค์ศิริสวัสดิ์ สาขา สนญ. อ.ป่าบอน
95 10 ต. ป่าบอน อ. ป่าบอน จ. พัทลุง 93170ดำรงค์ศิริสวัสดิ์ สาขา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
297/1 1 ต. แม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง 93160สายบุรี โมบาย ช็อป สาขา สนญ. อ.สายบุรี
114 สายบุรี ต. ตะลุบัน อ. สายบุรี จ. ปัตตานี 94110โปร เทเลคอม แอนด์ ไอ.ที. สาขา อ.เมืองนราธิวาส
196-198 พิชิตบำรุง ต. บางนาค อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส 96000เรืองวิศว์เทเลคอม สาขา ห้าง Lotus ชุมพร
176 หมู่ 3 ห้างโลตัส ชุมพร 2 221 ต. วังไผ่ อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา สนญ. ถ.ศาลาแดง
153/1 ศาลาแดง ต. ท่าตะเภา อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา อ.ละแม
184/62-63 หมู่บ้านโครงการละแมเมืองใหม่ หมู่ 7 ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุมพร 86170เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา ท่าแซะ
252-252/1 หมู่ 16 เพชรเกษม-ท่าแซะ ต. ท่าแซะ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา Lotus หลังสวน
92/4 ห้างเทสโก้ โลตัส อ.หลังสวน ต. ท่ามะพลา อ. หลังสวน จ. ชุมพร 86110ปกรณ์และเพื่อน สาขาโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
89/201 พัฒนาการคูขวาง โรบินสันโอเชี่ยน ใต้ดิน ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000ปกรณ์และเพื่อน สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช
150/10 ทุ่งสง-ห้วยยอด ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.หัวไทร
24/4 หมู่1 ตลาดหัวไทร ต. หัวไทร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช 80170ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.สิชล นครศรีธรรมราช
283/34 1 ต. สิชล อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 80120ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ปากพนัง
37 ชายน้ำ ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช 80140ปกรณ์และเพื่อน สาขาห้างสหไทย นครศรีธรรมราช
1392 ศรีปราชญ์ ห้างสหไทย 1 ต. ท่าวัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000ปกรณ์และเพื่อน สาขานครศรีธรรมราช
30/285 4 พัฒนาการคูขวาง ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000ปกรณ์และเพื่อน สาขาข้างห้างโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
89/111-112 พัฒนาการคูขวาง ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000ปกรณ์และเพื่อน สาขา Lotus ทุ่งสง
144 หมู่ 2 ห้าง Lotus ทุ่งสง 2 ต. หนองหงส์ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ท่าศาลา
274/45-46 ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160ปกรณ์และเพื่อน สาขา เทศบาล ต.จันดี อ.ฉวาง
65 หมู่ 4 ต. จันดี อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 80250ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ชะอวด
11 หมู่ 1 อรุณประชา ต. ชะอวด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 80180ปกรณ์และเพื่อน สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองนครศรีธรรมราช
15 พัฒนาการคูขวาง ห้าง Lotus อ.เมืองนครศรีธรรมราช 2 ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้าง Lotus ภูเก็ต
104 5 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ห้างเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต ต. รัษฎา อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000ซิลค์ เทเลคอม สาขาโรบินสัน โบนัสพลาซ่า
23-25-27 อ๋องซิมผ่าย ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000ซิลค์ เทเลคอม สาขาห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต
74-75 หมู่ 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต IT-01 ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 8300011 โอ เอ ซีสเต็ม สาขา สนญ. อ.ท้ายช้าง
375 เพชรเกษม ต. ท้ายช้าง อ. เมืองพังงา จ. พังงา 8200011 โอ เอ ซีสเต็ม สาขา อ.ตะกั่วป่า
2/10 2 เพชรเกษม ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82110สิริสินเทเลคอม สาขา ถ.ดอนนก อ.เมือง
60/12 ดอนนก ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000สิริสินเทเลคอม สาขา ห้าง Lotus เกาะสมุย
1/7 โซน AIS Shop หมู่ 6 รอบเกาะสมุย ห้างเทสโก้ โลตัส เกาะสมุย ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320สิริสินเทเลคอม สาขากระบี่
88/21-22 มหาราช ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000สิริสินเทเลคอม สาขา ห้าง Lotus สุราษฏร์ธานี
9/1 หมู่ 3 เลี่ยงเมือง ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000สิริสินเทเลคอม สาขา ห้าง Lotus ละไม
131/12 14 ห้าง Lotus ละไม ต. มะเร็ด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84310สิริสินเทเลคอม สาขา Big C สุราษฎร์ธานี
130 หมู่ 1 เลี่ยงเมือง ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี B28 ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000สิริสินเทเลคอม สาขา ห้าง Lotus กระบี่
191 12 เพชรเกษม ห้างเทสโก้ โลตัส กระบี่ ต. กระบี่น้อย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000สิริสินเทเลคอม สาขา ห้าง Lotus อ.เวียงสระ
222 เพชรเกษม 41 ห้าง Lotus อ.เวียงสระ ต. บ้านส้อง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 84190สิริสินเทเลคอม สาขา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม
44/13 หน้าเมือง ห้างโคลีเซี่ยม อาคาร 2 ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000แอดวานซ์โมบายระนอง สาขา สนญ. ต.เขานิเวศน์
208/5 ท่าเมือง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000แอดวานซ์โมบายระนอง สาขา ห้าง Lotus ระนอง
25/15 หมู่ 1 ห้างเทสโก้ โลตัส ระนอง ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000888 ฟอร์จูน สาขา ห้าง Lotus ฉลอง
21/10 7 ห้าง Lotus ฉลอง ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000กุลกรเอื้อ สาขา ห้าง Lotus อ.ไชยา
97 2 หมู่บ้าน บ้านกุน ห้างเทสโก้ โลตัส ไชยา ต. เวียง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84110เอ จี เอ็ม เทเลคอม สาขา อ.พุนพิน
เลขที่ 1/7 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาเกาะสมุย หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320นราพรรณ สาขา อ.บ้านนาสาร
6/13 คลองหา 1 ต. นาสาร อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี 84120เฟรนลี่ ช็อป ดี สาขา อ.เกาะพะงัน
161/44 หมู่ 1 ต. เกาะพะงัน อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 84280ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา ห้างสิริบรรณ
42 เจิมปัญญา ห้างสิริบรรณ ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา ห้างโรบินสัน อ.เมืองตรัง
1 ตรัง-พัทลุง ห้างโรบินสัน จ.ตรัง ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา ห้าง Big C ตรัง
102/2 รัษฏา ต. ทับเที่ยง อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000ปกรณ์และเพื่อน สาขา ตลาดทุ่งสง อ.ทุ่งสง
301 ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110888 ฟอร์จูน สาขา ห้าง Lotus อ.ถลาง
303 1 เทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110ซิลค์ เทเลคอม สาขา Big C ภูเก็ต
72 ม.5 บายพาส 1B 101/5 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000เจริญกรุงชุมพร แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สาขาหลังสวน
384/12-13 โครงการตลาดอวยชัย 3 4 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110