กระบี่
นนทศรณ์ สาขา กระบี่
88/21-22 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
เวลาทำการ -
Tel:0-7562-3333
นนทศรณ์ สาขา ห้าง เทสโก้ โลตัส กระบี่
191 ห้างเทสโก้ โลตัส กระบี่ ม.12 ถ.เพชรเกษม
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ 81000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7581-0399
ชุมพร
เรืองวิศว์เทเลคอม สาขา ห้าง Lotus ชุมพร
176 ห้างโลตัส ชุมพร ชั้น 2 ห้อง 211
ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7765-9955
เรืองวิศว์เทเลคอม สาขา อ.ละแม จ.ชุมพร
183/13 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม ชุมพร 86170
เวลาทำการ -
Tel: 0-7755-9409
ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค สาขา ห้างโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์
188/111 ห้างโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์ ถ.ศาลาแดง
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7757-1699
โฟนนิโอ สาขา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
236 เพชรเกษม-ท่าแซะ ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140
เวลาทำการ -
Tel: 0-7750-5055
หลังสวนสื่อสาร สาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
7/5-6 หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน ชุมพร 86110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7758-1246
ตรัง
ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา ห้างสิริบรรณ
42 ห้างสิริบรรณ ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7521-1277
ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา ห้างโรบินสัน อ.เมืองตรัง
1 ห้างโรบินสัน จ.ตรัง ถ.ตรัง-พัทลุง
ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง ตรัง 92000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7582-0377
ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา ห้าง Big C ตรัง
101/2 ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000
เวลาทำการ -
Tel: 08-9873-4535
นครศรีธรรมราช
ปกรณ์และเพื่อน สาขาห้างสหไทย นครศรีธรรมราช
1392 ห้างสหไทย ชั้น 1 ถ.ศรีปราชญ์
ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 08-1956-0070
ปกรณ์และเพื่อน สาขาข้างห้างโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
89/111-112 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7534-1843
ปกรณ์และเพื่อน สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช
150/10 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7533-2365
ปกรณ์และเพื่อน สาขานครศรีธรรมราช
30/285 ม.4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7535-8111
ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ปากพนัง
37 ถ.ชายน้ำ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330
เวลาทำการ -
Tel: 0-7551-8599
ปกรณ์และเพื่อน สาขาโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
89/201 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน ชั้นใต้ดิน ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7531-8034
ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ชะอวด
11 ม.1 ถ.อรุณประชา ต.ชะอวด อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
เวลาทำการ -
Tel: 08-7894-4499
ปกรณ์และเพื่อน สาขา เทศบาล ต.จันดี อ.ฉวาง
65 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250
เวลาทำการ -
Tel: 0-7548-6735
ปกรณ์และเพื่อน สาขา Lotus ทุ่งสง
144 ห้าง Lotus ทุ่งสง ชั้น 2 ม.2
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ -
Tel: 09-8469-8535
ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.หัวไทร
24/4 ตลาดหัวไทร ม.1
ต.หัวไทร อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
เวลาทำการ -
Tel: 0-7533-7332
ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.สิชล นครศรีธรรมราช
283/34 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120
เวลาทำการ -
Tel: 08-1895-8883
ปกรณ์และเพื่อน สาขา อ.ท่าศาลา
274/45-46 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
เวลาทำการ -
Tel: 08-6266-7770
ปกรณ์และเพื่อน สาขา ห้างสหไทยพลาซ่า
389 ห้างสหไทยพลาซ่า ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7542-3363
ปกรณ์และเพื่อน สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองนครศรีธรรมราช
15 ห้าง Lotus อ.เมืองนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ -
Tel: 09-3578-1387
ปัตตานี
ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) สาขา สนญ. ถ.หนองจิก
128-130 ถ.หนองจิก (ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7333-1023
ปัตตานีคอมมูนิเกชั่น (1995) สาขา ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู
95 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7333-6140
สายบุรี โมบาย ช็อป สาขา สนญ. อ.สายบุรี
144 ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7341-1964
สยามภัณฑ์ เอส.อี.คอมเมอร์เชี่ยล สาขา สนญ. อ.โคกโพธิ์
170/20 ม.7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7343-1752
พังงา
วีอาร์พังงาเทเลคอม (2014) สาขา อ.เมืองพังงา
186/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000
เวลาทำการ -
Tel: 08-1081-8889
วีอาร์พังงาเทเลคอม (2014) สาขา ห้างตะกั่วป่าสแควร์
2/33 ห้างตะกั่วป่าสแควร์ ม.2
ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110
เวลาทำการ -
Tel: 08-1081-5888
พัทลุง
พัทลุงไพศาลเนรมิตร สาขา ถ.ราเมศวร์
558,560,562,564 ถ.ราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7461-5590
ดำรงค์ศิริสวัสดิ์ สาขา สนญ. อ.ป่าบอน
95 ม.10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน พัทลุง 93170
เวลาทำการ -
Tel: 0-7462-5360
ดำรงค์ศิริสวัสดิ์ สาขา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
297/1 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด พัทลุง 93160
เวลาทำการ -
Tel: 0-7469-5717
แสงไทยโมบาย ช๊อป สาขา Lotus จ.พัทลุง
155 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง พัทลุง 93000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7460-6559
ภูเก็ต
ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างบิ๊กซี ภูเก็ต
72 ห้าง บิ๊กซี สาขาภูเก็ต ชั้น 1B ห้อง 101/5 ม.5 ถ.บายพาส
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7624-9325-6
ซิลค์ เทเลคอม สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
104 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต G21 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7625-5122
ซิลค์ เทเลคอม สาขาโรบินสัน โบนัสพลาซ่า
23-25-27 ถ.อ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7621-0913
ซิลค์ เทเลคอม สาขาห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต
74-75 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 2 ห้อง IT-01
ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7624-9599
888 ฟอร์จูน สาขา ห้าง Lotus อ.ถลาง
303 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต 83110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7631-1472
888 ฟอร์จูน สาขา ห้าง Lotus ฉลอง
21/10 ห้าง Lotus ฉลอง ม.7 ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ -
Tel: 09-3583-6463
ยะลา
หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ สาขาเบตง ยะลา
193 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7323-4774
หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ สาขา สนญ. ถ.จงรักษ์
45-47 ถ.จงรักษ์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7322-8900-2
หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ สาขา ต.สะเตง จ.ยะลา
45 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เวลาทำการ -
Tel: -
ระนอง
แอดวานซ์โมบายระนอง สาขา สนญ. ต.เขานิเวศน์
208/5 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ระนอง 85000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7782-5300
แอดวานซ์โมบายระนอง สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ระนอง
25/15 ม.1 ห้างเทสโก้ โลตัส ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง 85000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7782-1600
สงขลา
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างบิ๊กซี หาดใหญ่ สงขลา
111/19 ห้างบิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ ชั้น 2 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศวร
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ:10.00-21.00 น.
Tel: 0-7458-0555
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่
369,371 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ: 08.00-19.00 น.
Tel: 0-7434-5678
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
1142 ห้างเทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ ถ.กาญจนวานิช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ:09.00-21.00 น.
Tel: 0-7422-3800
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขาห้างโรบินสันหาดใหญ่
9 ห้างโรบินสันหาดใหญ่ ชั้น 1 ถ.ธรรมนูญวิถี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ: 10.00-21.00 น.
Tel: 0-7423-9200
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Big C Extra หาดใหญ่
677 ห้าง Big C Extra หาดใหญ่ ชั้น 2 ถ.เพชรเกษม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ:10.00-21.00 น.
Tel: 0-7455-5333
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ถ.วชิรา
113/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
เวลาทำการ:08.45-20.00 น.
Tel: 0-7432-1999
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขาห้างสรรพสินค้า ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
29 ห้างสรรพสินค้า ลีการ์เดนส์พลาซ่าหาดใหญ่ ชั้น1 ถ.ประชาธิปัตย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ:10.00-21.00 น.
Tel: 0-7435-1111
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา Lotus หาดใหญ่ 2
1318 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ:10.00-21.00 น.
Tel: 0-7425-2666
บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา อ.สะเดา
38 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
เวลาทำการ:09.00-20.00 น.
Tel: 0-7441-1511

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Lotus อ.สะเดา
45/8 ห้าง Lotus อ.สะเดา ถ.กาญจนวณิชย์
ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
เวลาทำการ:10.00-21.00 น.
Tel: 0-7441-2345

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
1518,1518/1,1518/2 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ถ.กาญจนวณิชย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
เวลาทำการ:จ-พฤ 11.00-21.00 น.ศ-อา 10.00-21.30 น.
Tel: 0-7433-9888

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Lotus Extra อ.เมืองสงขลา
64 ม.2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา 90000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7430-7955

บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ สาขา ห้าง Lotus อ.จะนะ

157/4 ห้าง Lotus จะนะ ชั้น 1 ห้อง 111 ม.5
ต.บ้านนา อ.จะนะ สงขลา 90130
เวลาทำการ:10.00-21.00 น.
Tel: 0-7420-7333

พนัชกร สาขา สนญ. อ.นาทวี
197 ม.1 ถ.ต่างตานุสรณ์ ต.นาทวี อ.นาทวี สงขลา 90160
เวลาทำการ -
Tel: 0-7437-3392
สตูล
ซี.วาย.ไวร์เลส สาขา อ.ละงู
870 ม.4 ต.กำแพง อ.ละงู สตูล 91110
เวลาทำการ -
Tel: -
นราธิวาส
โปรคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ(ไทยแลนด์) สาขา สนญ. ถ.เจริญเขต
67,69 ซ.2 ถ.เจริญเขต
ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7361-5456

โปร เทเลคอม แอนด์ ไอ.ที. สาขา อ.เมืองนราธิวาส
211 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7351-6199
สุราษฏร์ธานี
สิริสินเทเลคอม สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส เกาะสมุย
1/7 ห้างเทสโก้ โลตัส เกาะสมุย โซน AIS Shop ม.6 ถ.รอบเกาะ
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84320
เวลาทำการ -
Tel: 0-7724-5458
สิริสินเทเลคอม สาขา บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
130 ห้างบิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี ห้อง B28 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7722-4888
นนทศรณ์ สาขา สนญ. ถ.ดอนนก
60/12 ถ.ดอนนก ม.7 ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7727-5555
นนทศรณ์ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ละไม
131/12 ห้างเทสโก้ โลตัส ละไม ม.4
ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84310
เวลาทำการ -
Tel: 0-7725-6563
สิริสินเทเลคอม ห้างเทสโก้ โลตัส สุราษฏร์ธานี
9/1 ห้างเทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7722-0888
กุลกรเอื้อ สาขา ห้าง เทสโก้ โลตัส อ.ไชยา
97 ห้างเทสโก้ โลตัส ไชยา ม.2 หมู่บ้าน บ้านกุน
ต.เวียง อ.ไชยา สุราษฏร์ธานี 84110
เวลาทำการ -
Tel: 0-7743-1600
เอ จี เอ็ม เทเลคอม สาขา อ.พุนพิน
11 ถ.ธราธิบดี1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130
เวลาทำการ -
Tel: 0-7731-2777
นราพรรณ สาขา อ.บ้านนาสาร
6/13 ถ.คลองหา1 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 84120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7724-9222
เฟรนลี่ ช็อป ดี สาขา อ.เกาะพะงัน
161/44 ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน สุราษฏร์ธานี 84120
เวลาทำการ -
Tel: 0-7737-7286
นนทศรณ์ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อ.เวียงสระ
222 ห้างเทสโก้ โลตัส อ.เวียงสระ ม.1
ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธานี 84190
เวลาทำการ -
Tel: 0-7725-7899
นนทศรณ์ สาขา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม
321 ห้างโคลีเซี่ยม อาคาร 2 ถ.หน้าเมือง
ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000
เวลาทำการ -
Tel: 0-7721-0210>