--กาฬสินธุ์--
ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา กาฬสินธุ์
22/12-13 ถ.ถีนานนท์
ต.ในเมือง อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4382-1783
Fax: 0-4382-1781

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Shop Express) สาขา ร้านเบิ้มบริการมือถือ อ.สมเด็จ
51/40/41 ม.5
ต.สมเก็จ อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46180
เวลาทำการ -
Tel: 0-4382-3119
Fax: 0-4386-1819

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา หจก.สหไพบูลย์การค้า อ.เมืองกาฬสินธุ์
58 ม.11 ถ.สัญจรราชกิจ
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4389-9611
Fax: 0-4383-1303

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Shop Express) สาขา หจก.สหไพบูลย์การค้า อ.เมืองกาฬสินธุ์
4/14 ถนนถีนานนท์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4381-6414
Fax: 0-4381-6414

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Shop Express) สาขา ร้านบัวขาวมือถือดอทคอม อ.กุฉินารายน์
208 ม.2 หมู่บ้านบัวขาว ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร
ต.บัวขาว อ.กุฉินารายน์ กาฬสินธุ์ 46110
เวลาทำการ -
Tel: 0-4383-2427
Fax: 0-4385-1353

--ขอนแก่น--
ดาต้า วอยซ์ คอมมิวนิเคชั่น (express shop) สาขา ถ.มิตรภาพ จ.ขอนแก่น
114/79-80 ม.14 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4334-8448
Fax: 0-4334-8447

ดาต้า วอยซ์ คอมมิวนิเคชั่น (express shop) สาขา ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น
1/32-33 ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4333-7697
Fax: 0-4333-7696

ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา ถนนกลางเมือง
87/23 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4333-4004
Fax: 0-4333-4001

ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา บิ๊กซี ขอนแก่น
290/1 ม.17 ห้างบิ๊กซี สาขาขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง 108 ถ. มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4332-5446
Fax: 0-4332-5446

ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา ถ.หน้าเมือง ขอนแก่น
728/28 ถ.หน้าเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4322-6098
Fax: 0-4322-6098

ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา บ้านไผ่
340 ม.2 ถ. ราชนิกูล
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40110
เวลาทำการ -
Tel: 0-4327-4969
Fax: 0-4327-4971

ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา ชุมแพ ขอนแก่น
174/1-2 ถ.มะลิวรรณ
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4338-7263
Fax: 0-4338-7263

ธีระรัตน์เทเลคอม (Shop Express) สาขา บจ.พี.เค.เน็ตเวอร์ค อ.น้ำพอง
120/3 ม.2 หมู่บ้านน้ำพอง ถ.มิตรภาพ
ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง ขอนแก่น 40310
เวลาทำการ -
Tel: 0-4344-1978
Fax: 0-4344-1978

ธีระรัตน์เทเลคอม (Shop Express) สาขา อ.มัญจาคีรี โดย คุณวาสนา ฉัตรเฉลิมเกียรติ
1/7
ต.ในเมือง อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
เวลาทำการ -
Tel: 0-4328-9721
Fax: 0-4328-9721

ธีระรัตน์เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านมิตรประชาธุรกิจ อ.กระบวน
528/9 ม.10 ถ.โครงการรุ่งเรืองกระบวนเซ็นเตอร์
ต.หนองโก อ.กระบวน ขอนแก่น 40170
เวลาทำการ -
Tel: 0-4325-1234
Fax: 0-4325-1234

--ชัยภูมิ--
เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา ถ.ยุติธรรม
196/3-4 ถ.ยุติธรรม
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4481-2019
Fax: 0-4483-0777

เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ
ห้างเทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ ถ.สนามบิน
ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4483-8002
Fax: 0-4483-8004

เจริญเทเลคอมชัยภูมิ (Shop Express) สาขา ห้างบิ๊กซี ชัยภูมิ
99 ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ม.1
ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-4405-1044

เจริญเทเลคอมชัยภูมิ (Shop Express) สาขา ร้าน ต.มือถือ อ.แก้งคร้อ
743/1 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว
ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150
เวลาทำการ -
Tel: 0-4488-2957
Fax: 0-4488-2957

เจริญเทเลคอมชัยภูมิ (Shop Express) สาขา ร้านชูชัยเทเลคอม (ภูเขียว) อ.ภูเขียว
1063-1065 ถนนราษฎร์สำราญ
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
เวลาทำการ -
Tel: 0-4486-2342
Fax: 0-4486-1999

เจริญเทเลคอมชัยภูมิ (Shop Express) สาขา ร้านน้ำฝนเทเลคอม อ.เกษตรสมบูรณ์
411 ม.1
ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
เวลาทำการ -
Tel: 044-869 049
Fax: 044-869 049

เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา ร้านชูชัยเทเลคอม หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
583/11-12 9
ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
เวลาทำการ -
Tel: 0-4487-2790
Fax: 0-4487-2790

--นครพนม--
เสียงศิลป์วิทยุการไฟฟ้า
159 ถ.บำรุงเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม 48000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4251-6077
Fax: 0-4251-6044

เสียงศิลป์วิทยุการไฟฟ้า (Shop Express) สาขา ร้านชายมือถือ อ.นาแก
450 ม.4 ถนนสกล-นาแก
ต.นาแก อ.นาแก นครพนม 48130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4252-7295
Fax: 0-4252-7295

เสียงศิลป์วิทยุการไฟฟ้า (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ เอ๊กซ์เพรส อ.ธาตุพนม
212 ม.16 ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 48110
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: -

--นครราชสีมา--
โคราชเทเลคอมไวร์เลส
177/2-3 ถ.มหาราช
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4429-5770
Fax: 0-4429-5768

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ห้างบิ๊กซี นครราชสีมา
118 ห้างบิ๊กซี ชั้นG ห้อง 101 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /> เวลาทำการ -
Tel: 0-4429-5661
Fax: 0-4429-5002

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส นครราชสีมา
729/5 ห้างเทสโก้ โลตัส ชั้น G ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4426-3769
Fax: 0-4426-3769

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ถ.บัวรอง อ.เมือง นครราชสีมา
124/3 ถ.บัวรอง
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4425-7438
Fax: 0-4426-7434

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ถ.มิตรภาพ นครราชสีมา
130/20-21 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4429-5883
Fax: 0-4429-5881

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ปากช่อง นครราชสีมา
458 ถ.มิตรภาพ (ข้าง รพ. ปากช่องเมดิคอล, หน้า บขส. เก่า, ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4431-3700
Fax: 0-44-31-3700

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า นครราชสีมา
24 ถ. จอมสุรางค์ยาตร์
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4434-3154
Fax: 0-4434-3153

โคราชเทเลคอมไวร์เลส ( Express Shop) สาขา ประทาย นครราชสีมา
50 ม.14 ถ.เจนจบทิศ
อ.ประทาย นครราชสีมา 30180
เวลาทำการ -
Tel: 0-4447-9311, 081-999 0444
Fax: -

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา พิมาย นครราชสีมา
209-210 ม.2 ถ.จอมสุดาสมเด็จ
ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-4447-1142

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ห้างเดอะมอลล์ นครราชสีมา
118 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชั้น2 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4434-3040x1
Fax: 0-4434-3040

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ร้านธัญชนกมอเตอร์ อ.คง
448/2 ม.8
ต.เมืองคง อ.คง นครราชสีมา 30260
เวลาทำการ -
Tel: 0-4446-9266
Fax: 0-4446-9266

โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ร้านเพชรเทเลคอม อ.สูงเนิน
843/2 ม.11 หมู่บ้านสูงเนิน ถนนมิตรสัมพันธ์
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน นครราชสีมา 30170
เวลาทำการ -
Tel: 0-4428-6845
Fax: 0-4428-6845

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อ.ปากช่อง
289 ม.18 ห้างเทสโก้ โลตัส ปากช่อง
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
เวลาทำการ- 09.00 - 20.00 น.
Tel: 0-44328 755
Fax: 0-44328 756

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา ร้านสมหมาย วีดีโอ อ.บัวใหญ่
279 ถ.เทศบาล 1
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
เวลาทำการ- 09.00 - 20.00 น.
Tel: 0-4429-2566
Fax: 0-4429-2610

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา อ.ชุมพวง โดย คุณจุรีรัตน์ ชัยนอก
42 ม.11 ถ.ชุมพวง-ทางพาด
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270
เวลาทำการ -
Tel: 0-4447-7667
Fax: 0-4448-7666

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา อ.โชคชัย
139/15 ม.1
ต.โชคชัย อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190
เวลาทำการ -
Tel: 0-4420-2615
Fax: 0-4449-2098

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา อ.สีคิ้ว โดย คุณมาณพ ชาติธรรมรักษ์
233-4 ถ.ชุมค้า
ต.สี่คิ้ว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
เวลาทำการ -
Tel: 0-4441-1084
Fax: 0-4441-1084

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา อ.หนองบุนมาก โดย คุณภมร ศรีประเสริฐ
238 ม.2 ตลาดใหม่พัฒนา ถ.โชคชัย-เดชอุดม
ต.หนองหัวแรก อ.หนองบุนมาก นครราชสีมา 30410
เวลาทำการ -
Tel: 0-4433-0474
Fax: 0-4433-0474

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา อ.ปักธงชัย คุณวินัย วัชรเมฆินทร์
259/5 ม.11 หมู่บ้านเมืองปัก ถ.สืบศิริ
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
เวลาทำการ -
Tel: 0-4444-1932
Fax: 0-4444-1932

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา ห้าง IT Plaza อ.เมือง
ห้าง IT Plaza ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4424-3343
Fax: 0-4424-3343

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา ร้านเนาวรัตน์เภสัช อ.ครบุรี
400-401 ม.4 ถ.ราษฎร์บุรี
ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250
เวลาทำการ -
Tel: 0-4444-4000
Fax: 0-4444-4000

โคราชเทเลคอมไวร์เลส (Shop Express) สาขา อำเภอวังน้ำเขียว โดยคุณพิสิษฐา โรหิตะบุตร
83 ม.1 ถ.สืบศิริ (ทางหลวง 304)
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370
เวลาทำการ -
Tel: 0-4422-8428
Fax: 0-4422-8428, 0-4422-8328

--บุรีรัมย์--
เอส.พี.ไวร์เลส
448/19-20 ถ.จิระ
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4461-7666
Fax: 04-462-0445

--มหาสารคาม--
สารคามเทเลคอม สาขา อ.เมือง
38-38/1 ถ.ผังเมืองบัญชา
ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4374-1110
Fax: 0-4371-1467

สารคามเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้าน เอ.เอส.ที โมบาย อ.วาปีปทุม
403/1 ม.1 ถ.มหาปรีชาวงศ์
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม มหาสารคาม 44120
เวลาทำการ -
Tel: 0-4379-8429
Fax: 0-4379-8429

สารคามเทเลคอม (Shop Express) สาขา หจก.มหาบัณฑิต เซ็นเตอร์ อ.เชียงยืน
600/4 ม.19 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด
ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160
เวลาทำการ -
Tel: 0-4378-2142
Fax: 0-4378-2141

สารคามเทเลคอม (Shop Express) สาขา อ.โกสุมพิสัย โดย คุณลาวัลย์ สัจจพงษ์
66 ม.1 ถ.ศรีโกสุม
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
เวลาทำการ -
Tel: 0-4374-5540
Fax: 0-4374-5540

สารคามเทเลคอม (Shop Express) สาขา ห้างบิ๊กซี มหาสารคาม
238/1-3 ม.11 ห้างบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต
ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44150
เวลาทำการ -
Tel: 0-4371-1467, คุณน้อง 08-1292-2177
Fax: -

--มุกดาหาร--
มุกดาคอมเซอร์วิส
70/2 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4263-3319
Fax: 0-4263-3318

--ยโสธร--
พี เอ็น พี เทเลคอม
188/7 ถ.ประชาสัมพันธ์
ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4571-7111
Fax: 0-4572-0434 ,0-4572-0345

พี เอ็น พี เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้าน เจ แอนด์ เจ (J & J) อ.มหาชนะชัย
311 ม.4
ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ยโสธร 35130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4579-9197
Fax: 0-4579-9599

พี เอ็น พี เทเลคอม (Shop Express) สาขา ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง
323 ม.3 ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ยโสธร 35000
Tel: 0-4572-5113 , 08-6265-9888
Fax: 0-4572-5 113

พี เอ็น พี เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านกุ้งเฮ้าส์ อ.กุดชุม
307 ม.8 หมู่บ้านกุดชุม ถ.วารีราชเดช
ต.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร 35140
Tel: 0-4578-9222
Fax: 0-4578-9319

--ร้อยเอ็ด--
ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา ร้อยเอ็ด
46/4-8 ถ.เพลินจิต
อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
Tel: 0-4352-0247
Fax: 0-4352-0252-3

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
46/4-8 ถ.เพลินจิต
อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
Tel: 0-4352-0247
Fax: 0-4352-0252-3

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
365-366 ม.6
ต.กลาง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
Tel: 0-4353-3719
Fax: 0-4353-3719

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา ร้านเค เค เทเลคอม อ.พนมไพร
357 ม.3
ต.พนมไพร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140
Tel: 0-4359-1445
Fax: 0-4359-1052

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา อ.โพนทอง โดย คุณปิยนาถ แก้วบัวพันธ์
219/2 ถ.นิคมดำริห์
ต.แวง อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
Tel: 0-4357-2547
Fax: 0-4357-2547

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา อ.หนองพอก โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ธนาโสภณเจริญกุล
95 ม.9 ถ.ทรงบาดาล
ต.รอบเมือง อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210
Tel: 0-4357-9045
Fax: 0-4357-9045

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา ร้านคัลเลอร์มอเตอร์ อ.เกษตรวิสัย
436 ม.1 ถ.ปัทมานนท์
ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
Tel: 0-4358-9185
Fax: 0-4358-9185

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา อ.จตุรพักพิมาน โดยคุณณฐกร เอื้ออารีวรกุล
205 ม.1
ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด 45180
Tel: 0-4356-1200
Fax: 0-4356-1200

ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น (Express Shop) สาขา ศูนย์เนวาด้าร์ มัตติเพล็กซ์ อ.เมือง
68/3 ถ.เทวาภิบาล
ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
Tel: 0-4351-6388
Fax: 0-4351-6388

--เลย--
แอดวานซ์เซ็นเตอร์
18/21 ถ.มะลิวัลย์ (Check Address 8/1 ถ.เอื้ออารีย์)
ต.กุดป่อง อ. เมือง เลย 42000
Tel: 0-4283-2699
Fax: 0-4283-3833

แอดวานซ์เซ็นเตอร์ (Shop Express) สาขา ถ.เอื้ออารีย์ อ.เมือง
8-8/1 ถ.เอื้ออารีย์
ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
Tel: 0-4286-1645
Fax: 0-4283-0979

แอดวานซ์เซ็นเตอร์ (Shop Express) สาขา ร้านภูรีศรี เทเลคอม อ.ด่านซ้าย
304/2 ถ.แก้วอาสา
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย 42120
เวลาทำการ -
Tel: 0-4289-1772
Fax: 0-4289-1772

แอดวานซ์เซ็นเตอร์ (Shop Express) สาขา ร้านวังสะพุงโฟนเทค อ.วังสะพุง
190 ม.9 หมู่บ้านใหญ่ ถ.ศรีสงคราม
ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย 42130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4284-2037, 08-1380-3703
Fax: -

--ศรีสะเกษ--
เทเลคอม เค.ที.
1131-36 ถ.ขุขันธ์
ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
เวลาทำการ -
Tel: 0-45611-500
Fax: 0-4562-0319-22

เทเลคอม เค.ที. สาขา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
91-92 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์
ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
เวลาทำการ -
Tel: 0-4566-2713
Fax: 0-4566-3373-75

เทเลคอม เค.ที. (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อ.ขุขันธุ์
84 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ ม.7
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33140
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-4563-0478

เทเลคอม เค.ที. (Shop Express) สาขา ร้านพงศ์ธรไฮเทค 88 อ.ขุนหาญ
1 ม.12
ต.สิ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
เวลาทำการ -
Tel: 0-4566-9222
Fax: 0-4567-9234

เทเลคอม เค.ที. (Shop Express) สาขา หจก.สิริธนาปิโตรเลี่ยม อ.ขุขันธ์
212/1-3 ม.6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
เวลาทำการ -
Tel: 0-4567-1034
Fax: 0-4563-0398

เทเลคอม เค.ที. (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อ.ขุขันธุ์
84 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ ม.7
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33140
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-4563-0478

สไมล์ (2009) สาขา ถ.กวงเฮง จ.ศรีสะเกษ
843-844 ถ.กวงเฮง
ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4563-1599 ต่อ 108
Fax: 0-4563-1666

--สกลนคร--
สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์
1748/4 ถ.สุขเกษม
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
เวลาทำการ -
Tel: 0-42712-369
Fax: 0-42713-766-7

สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ สาขา พังโคน สกลนคร
67/7 ม.9 ถ.นิตโย
ต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 47160
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-4277-2177

สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ สาขา บจ.วอลซูเปอร์สโตร์ อ.พรรณานิคม
414 ม.2 ถ.พินิจวิถี
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร 47130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4274-5569
Fax: 0-4274-5569

สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ สาขา ร้านสองพี่น้องโฟนเทค อ.วานรนิวาส
436 ม.3 ถ.เดื่อเจริญ
ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส สกลนคร 47120
เวลาทำการ -
Tel: 0-4279-1364, 08-9843-4741
Fax: 0-4279-1364

สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อ.สว่างแดนดิน
501 ม.2 ห้างโลตัส สาขาสว่างแดนดิน
ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
เวลาทำการ -
Tel: 0-4272-1100
Fax: 0-4272-1100

สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ (Shop Express) สาขา ร้านศักดิ์ศรีอุปกรณ์ อ.คำตากล้า สกลนคร (โดยคุณธานินทร์ วงศ์กลุ่ม)
121 ม.1 หมู่บ้านคำตากล้า
ต.คำตากล้า อำเภอ คำตากล้า สกลนคร 47250
เวลาทำการ -
Tel: 0-4279-6033
Fax: 0-4279-6033

สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์
1594/16 ห้างบิ๊กซี ถ.รอบเมือง
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4271-2919
Fax: 0-4271-2919

--สุรินทร์--
สุรินทร์เทเลคอม
119-121 ถ.หนองดุม
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4453-8165
Fax: 0-4451-4377

สุรินทร์เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านท็อป-2 เทเลคอม อ.สังขะ
325-328 ม.1
ต.สังขะ อ.สังขะ สุรินทร์ 32150
เวลาทำการ -
Tel: 044-571 086
Fax: 044-571 086

สุรินทร์เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านกรธวัชโมบาย อ.รัตนบุรี
111 ม.1
ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี สุรินทร์ 32130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4459-9599
Fax: 0-4459-9599

สุรินทร์เทเลคอม (Shop Express) สาขา ห้างบิ๊กซี
8 ถ.หลักเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4471-9112
Fax: 0-4471-9112

สุรินทร์เทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านศีขรภูมิเทเลคอม อ.ศีขรภูมิ
223 ม.2 หมู่บ้านระแงง ถ.เสรีธิปัตย์
ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
เวลาทำการ -
Tel: 0-4456-0443
Fax: 0-4456-0443

--หนองคาย--
เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา หนองคาย
6 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4241-2619
Fax: 0-4241-2065

เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา อ.บึงกาฬ โดย คุณยุทธวีร์ วุฒิอุดมพงศ์
131/2 ม.1 หมู่บ้านบึงกาฬ ถ.เจ้าแม่สองนาง
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ หนองคาย 43140
เวลาทำการ -
Tel: 0-4249-1131
Fax: 0-4249-1131

เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้านยิ่งเจริญ อ.พรเจริญ
33/1- 2 ม.7 หมู่บ้านพรเจริญ ถ.พังโคน-บึงกาฬ
ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ หนองคาย 43180
เวลาทำการ -
Tel: 0-4248-7045
Fax: 0-4248-7045

เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้านเลิฟโมบาย อ.ปากคาด
300/11 ม.4 ถ.ปากคาด
ต.ปากคาด อ.ปากคาด หนองคาย 43190
เวลาทำการ -
Tel: 0-4240-4108
Fax: 0-4240-4108

--หนองบัวลำภู--
เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
53/7-8 ถ.โพธิ์ชัย
อ.เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4231-2425
Fax: 0-4231-2466

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้านฟ้าใสและใบหญ้า อ.นากลาง
231 ม.11 ถ.อุดร-เลย
ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลำภู 39170 v
เวลาทำการ -
Tel: 0-4231-2425
Fax: 0-4231-2466

--อำนาจเจริญ--
ราชบุตรเทเลคอม สาขา อำนาจเจริญ
288/73-74 ม.9 ถ.ชยางกูร
ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4527-0841
Fax: 0-4527-0025

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา หจก.เจริญจึงกิจไพศาล อ.เสนางคนิคม
181/4 ม.15 หมู่บ้านนาไร่ใหญ่ ถ.ชยางกูร
ต.เสนางคนิคม อ.เนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290
เวลาทำการ -
Tel: 0-4546-1161
Fax: 0-4546-1161

--อุดรธานี--
เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
12/3-4 ถ.พานพร้าว
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4232-4962
Fax: 0-4232-6500

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้างบิ๊กซี อุดรธานี
415 ห้างบิ๊กซี สาขาอุดรธานี ชั้น 2 ห้อง 206 ม.3
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4221-3021
Fax: 0-4232-3649

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สาขาโรบินสัน สาขา อุดรธานี
227/3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี ชั้น 3 หน้าศูนย์อาหาร ถ.ประจักษ์
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4232-4962
Fax: 0-4234-4315

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้างคาร์ฟูล อุดรธานี
118 ม.2 ห้างเทสโก้ โลตัส อุดรธานี 2
ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4293-1563
Fax: 0-4293-1562

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop express) สาขา ร้าน พี พี ที เทเลคอม อ.หนองหาน
444 ม.4 ถ.นิตโย
ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรธานี 41130
เวลาทำการ -
Tel: 0-4226-1421
Fax: 0-4226-1421

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop express) สาขา หจก.นิยมชินท์สโตร์ อ.บ้านผือ
194/3 ม.10 ถ.นิยม 1
ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อุดรธานี 41160
เวลาทำการ -
Tel: 0-4228-1553
Fax: 0-4228-2555

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop express) สาขา หจก.พี.พลอย เทเลคอม อ.วังสามหมอ
374 ม.2
ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ อุดรธานี 41280
เวลาทำการ -
Tel: 0-4238-7216
Fax: 0-4238-7499

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop express) สาขา ร้านเทเลคอมบ้านดุง อ.บ้านดุง
106 ม.1 ถ.บริบาลดำริ
ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190
เวลาทำการ -
Tel: 0-4227-1064
Fax: 0-5743-2197

เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop express) สาขา ต.หมากแข้ง โดย คุณวรพจน์ ภิรมย์นิภานันท์
256/20-21 ม.6 ถ.บ้านเดื่อ-สามพร้าว
ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4232-3734
Fax: 0-4232-3732

--อุบลราชธานี--
ราชบุตรเทเลคอม
469/4-5 ถ.อุปลีสาน
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4526-2788
Fax: 0-4526-1316

ราชบุตรเทเลคอม สาขา ห้างบิ๊กซี อุบลราชธานี
92 ห้างบิ๊กซี ชั้น1 ถ. ธรรมวิถี
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4526-1316 x8#213
Fax: 0-4526-1316

ราชบุตรเทเลคอม สาขา วารินชำราบ อุบลราชธานี
253 ถ.สถิตนิมานกาล
อ.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
เวลาทำการ -
Tel: 0-4526-2788
Fax: 0-4532-1812

ราชบุตรเทเลคอม สาขา เขื่อนธานี อุบลราชธานี
282 ถ.เขื่อนธานี
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4525-5424, 08-1879-2735
Fax: -

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้าน ส.รุ่งเรืองวัสดุ กิ่ง อ.นาตาล
50 ม.16
ต.นาตาล กิ่ง อ.นาตาล อุบลราชธานี 34170
เวลาทำการ -
Tel: 0-4530-5020
Fax: 0-4530-5040

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา ร้านชวนพิศซุปเปอร์มาร์เกต อ.เขมราฐ
43 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
เวลาทำการ -
Tel: 0-4549-1066
Fax: 0-4549-1066

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4535-5233
Fax: 0-4535-5233

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา ถ.สรรพสิทธิ์
322 ห้างบิ๊กซี ซุปเบอร์มาเก็ต หมู่ 8
ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190
เวลาทำการ -
Tel: 0-45854-084
Fax: 0-45854-084

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา อ.ตระการพืชผล
292/2-3 ม.4
ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: -

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา ตลาดบ้านดู่
101 ถ.สุริยาตร์
ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ -
Tel: 0-4531-5992
Fax: 0-4531-5992

ราชบุตรเทเลคอม (Shop Express) สาขา อ.เดชอุดม
72/3 ม.24 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
เวลาทำการ -
Tel: 0-4536-2478
Fax: 0-4536-2478เอส.พี.ไวร์เลส สาขา สนญ. ถ.จิระ
448/19-20 จิระ ต. ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000เอส.พี.ไวร์เลส สาขา ถ.สุนทรเทพ บุรีรัมย์
106-112 สุนทรเทพ ต. ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000เอส.พี.ไวร์เลส สาขา อ.นางรอง
358-360 ประชาสันติสุข ต. นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110เอส.พี.ไวร์เลส สาขาสตึก บุรีรัมย์
393/1 ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150เอส.พี.ไวร์เลส สาขา ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมืองบุรีรัมย์
274 8 บุรีรัมย์-นางรอง ต. อิสาน อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000เอส.พี.ไวร์เลส สาขา ห้าง Big C บุรีรัมย์
150 หมู่ 7 บุรีรัมย์-นางรอง ห้าง Big C บุรีรัมย์ ห้อง GBB003-004 ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000เอส.พี.ไวร์เลส สาขา อ.หนองกี่
52/2 หมู่ 2 สี่สิงหา ต. ทุ่งกระเต็น อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ 31210เอส.พี.ไวร์เลส สาขา อ.ประโคนชัย
532/5-6 3 ต. ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140เอส.พี.ไวร์เลส สาขา อ.บ้านกรวด
170 หมู่ 4 ต. บ้านกรวด อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ 31180เอส.พี.ไวร์เลส สาขา อ.ลำปลายมาศ
104 1 ราษฎร์ดำริ บล็อค 6 ต. ลำปลายมาศ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130สุรินทร์เทเลคอม สาขา สนญ. ถ.หนองดุม
119-121 หนองดุม ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000สุรินทร์เทเลคอม สาขา ห้าง Big C สุรินทร์
8 หลักเมือง ห้าง Big C สุรินทร์ ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000สุรินทร์เทเลคอม สาขา ห้างโรบินสัน อ.เมืองุสุรินทร์
338 16 หมู่บ้านจะแกโกน ห้างโรบินสัน อ.เมืองสุรินทร์ ต. สลักใด อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา ห้าง Lotus ชัยภูมิ
171 สนามบิน ห้างเทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา ห้าง Big C ชัยภูมิ
99 หมู่ 1 ห้าง Big C ชัยภูมิ ต. บุ่งคล้า อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา อ.หนองบัวแดง
583/11-12 9 ต. หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ 36210
เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา อ.ภูเขียว
869 1 ภูเขียว-ชุมแพ ต. ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา อ.แก้งคร้อ
999 หมู่ 1 ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 36150โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา สนญ. ถ.มหาราช
177/2-3 มหาราช ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา Big C นครราชสีมา
118 มิตรภาพ-หนองคาย บิ๊กซี G 101 ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ห้าง Lotus สาขา 2
223 1 ราชสีมา-โชคชัย ห้าง Lotus สาขา 2 ต. หนองบัวศาลา อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.ปากช่อง
432/2 มิตรภาพ ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ห้าง Lotus นครราชสีมา
729/5 มิตรภาพ ห้างเทสโก้ โลตัส นครราชสีมา G ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา
118 มิตรภาพ The-Mall(นครราชสีมา) 2 ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000โคราชเทเลคอมไวร์เลส ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า
24 จอมสุรางค์ยาตร์ คลังพลาซ่า ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.พิมาย
ห้209-210 จอมสุดาสมเด็จ ต. พิมาย อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ประทาย
129 เจนจบทิศ ต. ประทาย อ. ประทาย จ. นครราชสีมา 30180โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา Lotus อ.ปากช่อง
289 หมู่ 18 ห้างเทสโก้ โลตัส อ.ปากช่อง ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.สูงเนิน
843/2 11 หมู่บ้านสูงเนิน มิตรสัมพันธ์ ต. สูงเนิน อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา 30170โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.บัวใหญ่
279 เทศบาล 1 ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา 30120โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.ครบุรี
411 4 ราษฎร์บุรี ต. บ้านใหม่ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา 30250โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.ปักธงชัย
259/5 11 หมู่บ้านเมืองปัก สืบศิริ ต. เมืองปัก อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา 30150โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.ชุมพวง
187 หมู่ 1 ชุมพวงทางพาด ต. ชุมพวง อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 30270โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา อ.หนองบุนมาก
238 2 โชคชัย-เดชอุดม ตลาดใหม่พัฒนา ต. หนองหัวแรด อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา 30410โคราชเทเลคอมไวร์เลส สาขา ห้าง Lotus อ.บัวใหญ่
296/1 นิเวศรัตน์ ห้าง Lotus อ.บัวใหญ่ ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา 30120พี เอ็น พี เทเลคอม สาขา สนญ. ถ.แจ้งสนิท
555/17-19 แจ้งสนิท ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000พี เอ็น พี เทเลคอม สาขา ห้าง Big C ยโสธร
323 หมู่ 3 ห้าง Big C ยโสธร ต. สำราญ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000สไมล์ (2009) สาขา สนญ. ถ.กวงเฮง
794-795 กวงเฮง ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000ศีขรภูมิ เทเลคอม สาขา อ.ศีขรภูมิ
221-223 หมู่ 2 เสรีธิปัตย์ ต. ระแงง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110กรธวัช เทเลคอม สาขา สนญ. อ.รัตนบุรี
111 1 ต. รัตนบุรี อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ 32130อำนาจเจริญไวเลส สาขา ห้าง Big C อำนาจเจริญ
447 7 ชยางกูร ห้าง Big C อำนาจเจริญ ต. บุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ 37000ดีเยี่ยม คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้างยิ่งเจริญปาร์ค
105 ราชธานี ห้างยิ่งเจริญปาร์ค ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000ดีเยี่ยม คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองอุบลราชธานี
492 ชยางกูร ห้าง Lotus อ.เมืองอุบลราชธานี ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000ดีเยี่ยม คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้าง Lotus อ.วารินชำราบ
55 20 ห้าง Lotus อ.วารินชำราบ ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190ดีเยี่ยม คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้าง Big C อุบลราชธานี
92 ธรรมวิถี ห้าง Big C อุบลราชธานี 1 ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000สกลนครโอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ สาขา สนญ. ถ.สุขเกษม
1748/4 สุขเกษม ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000สกลนครโอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ สาขาพังโคน สกลนคร
67/7 9 นิตโย ต. พังโคน อ. พังโคน จ. สกลนคร 47160สกลนครโอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ สาขา Big C สกลนคร
1594/16 รอบเมือง ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000สกลนครโอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ สาขา ห้าง Lotus อ.สว่างแดนดิน
501 หมู่ 2 ทางหลวงหมายเลข 22 ห้าง Lotus สว่างแดนดิน ต. สว่างแดนดิน อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 47110สกลนครโอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ สาขา ห้างโรบินสัน สกลนคร
86/8 นิตโย ห้างโรบินสัน สกลนคร ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา สนญ. ถ.กลางเมือง
87/23 กลางเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา BIG C ขอนแก่น
290/1 มิตรภาพ Big-C 1 108 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา ถ.หน้าเมือง ขอนแก่น
680/19-20 หน้าเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา อ.ชุมแพ
86/2 หมู่ 1 มะลิวัลย์ ต. ในเมือง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น
99 ศรีจันทร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น 3 388 ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000ธีระรัตน์เทเลคอม สาขา ห้าง Lotus ขอนแก่น 2
709 3 มิตรภาพ ห้าง Lotus ขอนแก่น 2 ต. ศิรา อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000สารคามเทเลคอม สาขา สนญ. ถ.ผังเมืองบัญชา
38-38/1 ผังเมืองบัญชา ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44000สารคามเทเลคอม สาขา ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
76/1-7 นครสวรรค์ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44000สารคามเทเลคอม สาขา อ.โกสุมพิสัย
66 1 ศรีโกสุม ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 44140มุกดาคอมเซอร์วิส สาขา สนญ. ถ.วิวิธสุรการ
19/9 วิวิธสุรการ ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000มุกดาคอมเซอร์วิส สาขา ห้าง Big C อ.เมืองมุกดาหาร
77/11 ชยางกูร ห้าง Big C อ.เมืองมุกดาหาร ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขากาฬสินธุ์
22/12-13 ถีนานนท์ ต. ในเมือง อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขาร้อยเอ็ด
46/4-8 เพลินจิต ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา ศูนย์เนวาด้าร์ มัตติเพล็กซ์
ห้68/3 เทวาภิบาล ศูนย์เนวาด้าร์ มัตติเพล็กซ์ ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้าง Lotus กาฬสินธุ์
99/11 บายพาสสงเปลือย ห้าง Lotus กาฬสินธุ์ ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้าง Big C ร้อยเอ็ด
302 10 ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ห้าง Big C ร้อยเอ็ด ต. เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สาขา ห้าง Big C กาฬสินธุ์
101/2-3 ห้าง Big C กาฬสินธุ์ ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา สนญ. ถ.พานพร้าว
12/3-4 พานพร้าว ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขาหนองคาย
897/5-6 หมู่ 3 มีชัย ต. ในเมือง อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย 43000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขาโรบินสัน จ.อุดรธานี
227/3 ประจักษ์ ห้างโรบินสัน (อุดรธานี) 1 ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 41000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา BIG C อุดรธานี
415 ม.3 1 107 ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขาหนองบัวลำภู
53/7-8 โพธิ์ชัย ต. หนองบัว อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขาห้างบิ๊กเจียง หนองคาย
304 หมู่ 10 มิตรภาพ (สะพานทอง) ห้างบิ๊กเจียง P4-1 ต. โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย 43000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้าง Lotus อุดรธานี 2
118 หมู่ 2 ห้างเทสโก้ โลตัส อุดรธานี 2 ต. นาดี อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 41000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา อ.บึงกาฬ
131/2 หมู่ 1 หมู่บ้านบึงกาฬ เจ้าแม่สองนาง ต. บึงกาฬ อ. เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ 38000เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา อ.หนองหาน
444 หมู่ 6 นิตโย ต. หนองหาน อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 41130เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา อ.ท่าบ่อ
7/22 6 สันติสุข ต. ท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย 43110เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้าง Lotus จ.หนองบัวลำภู
36 2 หมู่บ้าน บ้านหมากเลื่อม ห้าง Lotus จ.หนองบัวลำภู ต. ลำภู อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000แอดวานซ์เซ็นเตอร์ สาขา สนญ. ถ.มะลิวัลย์
18/21 มะลิวัลย์ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ. เลย 42000แอดวานซ์เซ็นเตอร์ สาขา ห้าง Big C อ.เมืองเลย
114 9 ห้าง Big C อ.เมืองเลย ต. นาอาน อ. เมืองเลย จ. เลย 42000สหไพบูลย์การค้า สาขา สนญ. อ.เมืองกาฬสินธุ์
4/14 ถีนานนท์ ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000เสียงศิลป์วิทยุการไฟฟ้า 999 สาขา สนญ. ถ.บำรุงเมือง
159/2 บำรุงเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 48000เสียงศิลป์วิทยุการไฟฟ้า 999 สาขา ห้าง Lotus Express อ.ธาตุพนม
212 หมู่ 4 ห้าง Lotus Express ต. ธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 48110คัลเลอร์ คอมมูนิเคชั่น สาขา สนญ. อ.เกษตรวิสัย
436 1 ปัทมานนท์ ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150เทเลคอม เค.ที. สาขา อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
91-92 ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110สิริธนาปิโตรเลี่ยม สาขา อ.ขุขันธ์
212/1-3 6 ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140เจริญเทเลคอมชัยภูมิ สาขา สนญ. ถ.หฤทัย
336/118-119 หฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000