--กำแพงเพชร--
ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น สาขา กำแพงเพชร
169,171 ถ.บำรุงราษฎร์
ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5571-6549
Fax: 0-5571-2549

ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น สาขา อ.สลกบาตร
1107 ม.1 ถ.พหลโยธิน
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
เวลาทำการ -
Tel: 0-5577-2277
Fax: 0-5577-2277

ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น (Shop Express) สาขา ร้านพี พี อ.คลองขลุง
14 ม.2 ต.ท่ามะเขือ
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5572-4323
Fax: 0-5572-4322

ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น (Shop Express) สาขา หจก.ศรีเพชรการไฟฟ้าเซลล์แอนด์เซอร์วิส อ.เมือง
61 ถ.เจริญสุข
ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5571-4567
Fax: 0-5571-4567

--ชัยนาท--
ชัยทองภิญโญ 999
10 ถ.วงษ์โต
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5642-1230
Fax: 0-5642-1303

ชัยทองภิญโญ 999 (Shop Express) สาขา หจก.ชัยทองมอเตอร์ อ.หันคา
309 ม.1
ต.หันคา อ.หันคา ชัยนาท 17130
เวลาทำการ -
เวลาทำการ - จันทร์ -เสาร์: 8.00 - 16.30 น. ปิดวันอาทิตย์ Tel: 0-5642-2439
Fax: 0-5645-1123

--เชียงราย--
ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค
184 ม.12 ถ.หนองบัว
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5371-3284
Fax: 0-5371-7404

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขา ห้างบิ๊กซี เชียงราย
ห้างบิ๊กซี สาขาเชียงราย ชั้น 2 ม.25 ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5371-3284
Fax: 0-5374-6534

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขา แม่สาย เชียงราย
6/3 ม.10 ถ.พหลโยธิน
ต.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย 57130
เวลาทำการ -
Tel: 0-5364-2289
Fax: 0-5364-2289

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา ร้านเซ็นเตอร์โมบายล์ อ.แม่จัน
58 ม.3 หมู่บ้านแม่จัน ถ.ลาวจกราช
ต.แม่จัน อ.แม่จัน เชียงราย 57110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5377-1224
Fax: 0-5377-1224

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา ต.บ้านดู่ เชียงราย โดยคุณไกรวุฒิ บุญเรือง
164 ม.4 หมู่บ้านสันติ ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57100
เวลาทำการ - 8.00 - 21.00
Tel: 0-5315-1578, 08-9432-8222
Fax: 0-5315-1578

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา อ.แม่ลาว โดย คุณดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
23 ม.10 หมู่บ้านป่าก่อดำ ถ.พหลโยธิน
ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว เชียงราย 57250
เวลาทำการ - 8.00 - 20.00
Tel: 0-5366-6050
Fax: 0-5366-6050

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา ร้านเฟรนด์โมบาย อ.แม่สรวย
426 ม.5 หมู่บ้านแม่สรวย ถ.เทศบาล
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย เชียงราย 57180
เวลาทำการ -
Tel: 0-5365-6288
Fax: 0-5378-6395


ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา หจก.จิมมี่ ซัพพลาย อ.เมือง
31/2 ถ.อุตรกิจ
ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5360-0192
Fax: 0-5360-0192

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา อ.เชียงของ โดย คุณธนากิจ ซ้อนกลิ่นสกุล
113/4 ม.12 หมู่บ้านเวียงดอนชัย ถ.สายกลาง
ต.เวียง อ.เชียงของ เชียงราย 57140
เวลาทำการ - 8.30-16.30
Tel: 0-5379-1900
Fax: 0-5379-1999

ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค (Shop Express) สาขา อ.เชียงแสน โดย คุณวุฒิพงษ์ เดชมนต์
351 ม.3
ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย 57150
เวลาทำการ - 8.30-16.30
Tel: 0-5365-0100
Fax: 0-5365-0104

--เชียงใหม่--
เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส สาขา กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
21 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ชั้น B1 ห้อง B16 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ -
Tel: 0-5389-4390
Fax: 0-5389-4390

เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่
12 ศูนย์การค้า 12 ห้วยแก้ว ชั้น2 ห้อง 216 ถ.ห้วยแก้ว
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
เวลาทำการ -
Tel: 0-5340-4840
Fax: 0-5340-4838-9

สหพานิช เชียงใหม่
62 ถ.โชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5340-8999
Fax: 0-5322-0999

สหพานิช เชียงใหม่ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ตลาดคำเที่ยง
19 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา เชียงใหม่ (ตลาดคำเที่ยง) ถ.ตลาดคำเที่ยง
ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
เวลาทำการ -
Tel: 0-5322-2617
Fax: 0-5322-2617

สหพานิช เชียงใหม่ สาขา ห้างคาร์ฟูร์ เชียงใหม่
99 ห้าง Carrefour สาขาเชียงใหม่ ชั้น 2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ: 10.00-20.30
Tel: -
Fax: 0-5326-2845

นิยมพานิช
62 ถ.มหิดล
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ : 08.00-17.00
Tel: 0-5327-0020#141
Fax: 0-5328-2724

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา ฝาง เชียงใหม่
159 ม.15
ต.สันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5345-2999
Fax: 053-452-999

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา ร้านค้ามูลนิธิพัฒนา มช. CMU SHOP
239 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202
เวลาทำการ -
Tel: 0-5394-1234
Fax: 0-53-94-1234

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา สันทราย เชียงใหม่ (แม่โจ้)
144/8 ม.9
ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
เวลาทำการ -
Tel: 0-5349-9036
Fax: 0-5386-9461

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา สันป่าตอง เชียงใหม่
33 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5331-1422
Fax: 0-5331-1098

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา แอร์พอร์ทพลาซ่า เชียงใหม่
2 ห้างโรบินสันแอร์พอร์ทพลาซ่า ชั้น 3 ห้อง 303 ถ.มหิดล
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5320-2959
Fax: 0-5320-2959

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา จอมทอง เชียงใหม่
52/2 ม.2
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ 50160
เวลาทำการ -
Tel: 0-5382-6323
Fax: 0-5382-6322

เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา เทสโก้ โลตัส หางดง โดยคุณ วารุณี ทนเกล้า
132 ห้างเทสโก้โลตัส สาขาหางดง ม.1 ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.ป่าแดด อ.หางดง เชียงใหม่ 50230
เวลาทำการ: 10.00 - 21.00
Tel: 0-5380-6668, 0-8188-16869
Fax: 0-5380-5005

นครพิงค์ เทเลคอม (Shop Express) สาขา หจก.มีศิลป์พานิช อ.ดอยหล่อ
399 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
ต.สองแคว กิ่ง อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
เวลาทำการ -
Tel: 0-5336-7608
Fax: 0-5336-7608

เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้างบิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
433/4 ม.7
ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ: 10.00 - 21.00 Tel: 0-5344-7565
Fax: 0-5344-7565

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา ต.หนองหอย อ.เมือง
515 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
ต.หนองหอย อ.หนองหอย เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5327-3981
Fax: 0-5380-1313

นิยมพานิช (Shop Express) สาขา ต.แม่เหียะ อ.เมือง
32/4 ม.2 ถ.คลองชลประทาน
ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5380-5044
Fax: 0-5327-3411

เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ห้างบิ๊กซี เชียงใหม่ โดย คุณวารุณี ทนกล้า
208 ชั้น 2 ห้องที่ 6 ม.3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-5326-5067

เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา บจ.เชียงดาวไมตรีพาณิชย์ อ.เชียงดาว
26 ม.7 หมู่บ้านเชียงดาว ถ.เชียงใหม่-ฝาง
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
เวลาทำการ -
Tel: 0-5345-5040#13
Fax: 0-5338-8052

เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้านศิริขวัญ เทเลช๊อป อ.สันกำแพง
46/2 ม.7 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
เวลาทำการ -
Tel: 0-5333-1216
Fax: 0-5333-1380

สหพานิช เชียงใหม่ (Shop Express) สาขา หจก.บุญช่วยพาณิชย์แม่อาย อ.แม่อาย
254 ม.7
ต.แม่อาย อ.แม่อาย เชียงใหม่ 50280
เวลาทำการ -
Tel: 0-5345-9092
Fax: 0-5345-9092

สหพานิช เชียงใหม่ (Shop Express) สาขา ธานินทร์ อ.เมือง
181/6 ถ.ช้างเผือก
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ -
Tel: 0-5322-5727
Fax: 0-5322-5784

สหพานิช เชียงใหม่ (Shop Express) สาขา หจก.ประภัสสร มอเตอร์ อ.ไชยปราการ
250 ม.2
ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
เวลาทำการ -
Tel: 0-5387-1534
Fax: 0-5387-1534

สหพานิช เชียงใหม่ (Shop Express) สาขา ตลาดรวมโชค อ.เมือง เชียงใหม่
204 ตลาดรวมโชค ม.6 ถ.เชียงใหม่ – แม่โจ้
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5324-9055, 089-261-2555
Fax: 0-5324-9056

--ตาก--
ประณาทการสื่อสาร
591-593 ถ.ตากสิน
ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก ตาก 63000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5551-4814
Fax: 0-5551-4814


แม่สอด แอดวานซ์ เทเลคอม สาขา แม่สอด ตาก
100/25-26 ถ.ประสาทวิถี
ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5553-3699
Fax: 0-5553-3331

แม่สอด แอดวานซ์ เทเลคอม (Shop Express) สาขา อ.แม่ระมาด
290
ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด ตาก 63140
เวลาทำการ -
Tel: 08-1886-9899
Fax: -

แม่สอด แอดวานซ์ เทเลคอม (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส แม่สอด อ.แม่สอด
36/8 ถ.ประสาทวิถี
ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110
เวลาทำการ -
Tel: 08-1886-9899
Fax: -

--นครสวรรค์--
ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
162/1 ถ.สวรรค์วิถี
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5622-7173
Fax: 0-5622-5407

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) นครสวรรค์
1016/2 ม.9 ถ.พหลโยธิน
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5622-6129
Fax: 0-5622-2634

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้างบิ๊กซี นครสววรรค์
320/11 ถ.สวรรค์วิถี (ห้างบิ๊กซี ชั้นใต้ดิน ห้อง B-05)
อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5623-3095
Fax: 0-5623-3096

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา อ.ตาคลี
460 ถ.พหลโยธิน
ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140
เวลาทำการ -
Tel: 0-5626-2406
Fax: 0-5626-5403

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านธงชัยอิเล็กทริค อ.ไพศาลี
25-26 ม.5
ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
เวลาทำการ -
Tel: 0-5625-9259
Fax: 0-5625-9666

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านแฝดสวรรค์โฟน อ.พยุหะคีรี
186/4 ม.4
ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
เวลาทำการ -
Tel: 0-5634-2695
Fax: 0-5634-2695

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา หจก.ท่าตะโกไวร์เลส อ.ท่าตะโก
115 ม.1
ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
เวลาทำการ -
Tel: 0-5624-9143
Fax: 0-5624-9870

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านเจ โฟน อ.โกรกพระ
66/1 ม.4
ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
เวลาทำการ -
Tel: 0-5632-0570
Fax: 0-5632-0570

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านไจแอนท์ เทเลคอม อ.หนองบัว
265/99 ม.3 ถ.หนองบัว-ชุมแสง
ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5632-3227
Fax: 0-5625-1142

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านแมนโทรศัพท์ อ.บรรพตพิสัย
966-967 ม.1
ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
เวลาทำการ -
Tel: 0-5635-0299, 08-6213-0999
Fax: 0-5635-0299

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านสหภัณฑ์เทเลคอม อ.ลาดยาว
768/1 ม.6
ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
เวลาทำการ -
Tel: 0-5627-2521
Fax: 0-5631-7357

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านนุเทเลคอม อ.ชุมแสง
123/97 ถ.แสงราษฎร์ใต้
ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5628-3583
Fax: 0-5628-3582

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านตากฟ้า-เทเลคอม อ.ตากฟ้า โดย คุณวินัสสุดา คุ้มตระกูล
18 ม.1
ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
เวลาทำการ -
Tel: 0-5624-2091
Fax: 0-5624-2091

ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (Shop Express) สาขา ร้านทรัพย์อนันต์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
225/9 ม.3
ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60110
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: -

--น่าน--
ณัฐพร
226-228 ถ.อนันตวรฤทธิเดช
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน น่าน 55000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5471-0496
Fax: 0-5471-0741

ณัฐพร สาขาอ.นาน้อย โดยคุณพิไลพร บุญญา
24 ม.6
ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย น่าน 55150
เวลาทำการ -
Tel: 0-5478-9151
Fax: 0-5475-4185

ณัฐพร สาขา อ.ท่าวังผา โดย คุณทวีศักดิ์ นันท์ชัย
230 ม.7 หมู่บ้านท่าวังผา ถ.วรนคร
ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา น่าน 55140
เวลาทำการ -
Tel: 0-5479-9110
Fax: 0-5475-5737

ณัฐพร สาขา อ.ปัว โดย คุณเสริมศักดิ์ รังคสิริ
138/5 ม.3 ถ.ทุ่งช้าง-ปัว
ต.ปัว อ.ปัว น่าน 55120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5471-0496
Fax: 0-5479-1806

ณัฐพร สาขา ร้านเวียงสาช็อป อ.เวียงสา
471 ม.4
ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 55110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5478-1440
Fax: 0-5478-1440

ณัฐพร สาขา ร้านอภิพรช็อป อ.เชียงกลาง
153/2 ม.5 หมู่บ้านสบกอน
ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง น่าน 55160
เวลาทำการ -
Tel: 0-5475-3267
Fax: 0-5475-3267

--พะเยา--
นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม
8 ถ.รอบเวียงประตูกลอง
ต. รอบเวียง อ.เมือง พะเยา 56000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5435-2620
Fax: 0-5441-0334

นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา ร้าน ซี ทู เอ็น โมบาย อ.แม่ใจ
115 ม.1 ถ.พหลโยธิน
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ พะเยา 56130
เวลาทำการ -
Tel: 0-5441-7559
Fax: 0-5449-9599

นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา ร้านทูเดย์โมบาย อ.ปง
68 ม.1 หมู่บ้านนาปริง ถ.ขุนยม
ต.นาปริง อ.ปง พะเยา 56140
เวลาทำการ -
Tel: 0-5442-9343
Fax: 0-5442-9343

นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์ อ.จุน
232/2 ม.5 หมู่บ้านห้วยข้าวก่ำ ถ.หลังตลาดสด
ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน พะเยา 56150
เวลาทำการ -
Tel: 0-5442-0335
Fax: 0-5442-0334

นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา ร้าน ดี เค เทเลคอม อ.ดอกคำใต้
211/1 ม.3
ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ พะเยา 56120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5441-9321
Fax: 0-5441-9321

นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา อ.เชียงคำ
338 ม.15
ต.หย่วน อ.เชียงคำ พะเยา 56110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5445-2516
Fax: 0-5445-2515

นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม (Shop Express) สาขา ห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ อ.เมือง
12/7 ถ.รอบเวียงประตูกลอง
ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 56000
เวลาทำการ: 10.00 - 20.00 Tel: 0-5448-4688
Fax: 0-5448-4688

--พิจิตร--
นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา ถ.สระหลวง จ.พิจิตร
39/30-31 ถ.สระหลวง
ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5665-0385
Fax: 0-5665-0999

นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา ตะพานหิน พิจิตร
35 ถ.รัฐราษรังสรรค์
ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5662-3883
Fax: 0-5662-3880

นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา Happy Plaza อ.เมือง
39/199 ศูนย์การค้า Happy Plaza ชั้น 2 ห้อง T 2 ถ.สระหลวง
ต.ในเมือง อ.พิจิตร 66000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5661-6400
Fax: 0-5661-1969

นอร์ทเทิร์น ลิงค์ (Shop Express) สาขา ร้านห้างทองหงษ์ทอง อ.สากเหล็ก
270/17 ม.1
ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก พิจิตร 66140
เวลาทำการ -
Tel: 08-7842-0192
Fax: 0-5665-3208

นอร์ทเทิร์น ลิงค์ (Shop Express) สาขา อ.ทับคล้อ โดย คุณสุภาณี ศุภะรัชฏเดช
665 ม.2
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ พิจิตร 66150
เวลาทำการ -
Tel: 0-5665-4636
Fax: 0-5665-4636

นอร์ทเทิร์น ลิงค์ (Shop Express) สาขา อ.บางมูลนาก โดย คุณหิรัญ อรุณเจริญยิ่ง
13 ถ.นรินทร์รักษ์
ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5663-2569
Fax: 0-5663-2569

--พิษณุโลก--
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
909 ห้างเทสโก้ โลตัส ชั้น G ม.3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก
ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5524-6900
Fax: 0-5522-1058

โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ข้างสาขา AIS พิษณุโลก
524/26-28 ถ.มิตรภาพ (ข้างสาขา AIS)
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5537-7930
Fax: 0-5537-7930-2

สอาดอีเล็คทริค (Shop Express) สาขา ถ.พิชัยสงคราม พิษณุโลก
205/4-7 ถ.พิชัยสงคราม
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5530-2920
Fax: 0-5530-2920

หงษ์ทอง เทเลคอม
100/12-13 ถ.สิงหวัฒน์
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5523-1971
Fax: 0-5523-1222

หงษ์ทอง เทเลคอม สาขา ห้างบิ๊กซี พิษณุโลก
939 ห้างบิ๊กซี ถ.พิชัยสงคราม
ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5522-1222
Fax: 0-5522-1222

--เพชรบูรณ์--
ซิวอีเล็คตริค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
88/3-5 ถ.สามัคคีชัย
ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5672-2586
Fax: 0-5672-0619

ซิวอีเล็คตริค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้านสมายโฟน อ.บึงสามพัน
121/29 ม.7
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
เวลาทำการ -
Tel: 0-5656-1146
Fax: 0-5656-1146

ซิวอีเล็คตริค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา อ.หล่มสัก โดย คุณอภิชาต จงเพิ่มพรวัฒนา
4 ถ.สุริยะศักดิ์
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5670-1259
Fax: 0-5674-6021

ซิวอีเล็คตริค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์ ชั้น G
929 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ ชั้น G ม.2
ต.สะเดียง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5674-4228
Fax: 0-5672-1445

--แพร่--
แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม
21-21/1 ถ.เหมืองหิต ซ. 1
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่ 54000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5462-6311
Fax: 0-5452-2643-4

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา ร้านพี โมบาย อ.สูงเม่น
233/14 ม.2
ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น แพร่ 54130
เวลาทำการ -
Tel: 0-5454-4287
Fax: 0-5463-0557

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา บจ.แสงไทยแพร่ อ.เมืองแพร่
416 ม.2 ห้างมาร์คโฟร์ พลาซ่า ชั้น 1 ถ.ภูเก็ต
ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 54000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5462-7777 #113
Fax: 0-5462-7777

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา ร้านสกายเทเลคอม อ.ลอง
248 ม.8 ถ.จรูญลอง-รัตนาคาร
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง แพร่ 54150
เวลาทำการ -
Tel: 0-5458-4158
Fax: 0-5458-1086

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา หจก.แชมป์ไฮไฟ อ.สอง
191 ม.6
ต.บ้านกลาง อ.สอง แพร่ 54120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5462-5837
Fax: 0-5464-2711

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา ร้านเดอะวอลล์ อ.เด่นชัย
62/1 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย แพร่ 54110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5461-3224
Fax: 0-5461-3224

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา ร้านติ๋มผลไม้ อ.วังชิ้น
341 ม.1 หมู่บ้านบ้านใหม่ ถ.เทศบาล
ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น แพร่ 54160
เวลาทำการ: 8.00 - 20.00 Tel: 0-5458-9023
Fax: 0-5458-9202

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา หจก.แอ็ดวานซ์ เทเลคอม ออนไลน์ อ.ร้องกวาง
8/2 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง แพร่ 54140
เวลาทำการ: 8.00 - 20.00 Tel: 0-5459-6146
Fax: 0-5459-6146

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขาร้านอีสเทค อ.หนองม่วงไข่ แพร่ โดยคุณรักชัย วงศ์ชัยพาณิชย์
232/1 ม.1 ถ.ขุนม่วงไข่ขจร
ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54170
เวลาทำการ: 8.00 - 20.00 Tel: 08-7183-6471
Fax: -

แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม (Shop Express) สาขา ร้านเอส อาร์ เทเลคอม อ.วังชิ้น
341 ม.1 หมู่บ้านใหม่ ถ.เทศบาล 1
ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น แพร่ 54160
เวลาทำการ: 8.00 - 20.00 Tel: -
Fax: 0-5458-9202

--แม่ฮ่องสอน--
สหพานิช เชียงใหม่ สาขา แม่ฮ่องสอน
109 ถ.ขุนรุมประภาส
ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5362-0600
Fax: 0-5362-0666

--ลำปาง--
นิยมพานิชลำปาง
359/17 ถ.ฉัตรไชย
ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง ลำปาง 52100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5422 4331
Fax: 0-5432-2535


นิยมพานิชลำปาง สาขา บิ๊กซี ลำปาง
ห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง ชั้น G ห้อง 102/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว
ต.สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง ลำปาง 52100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5422 4331
Fax: 0-5435-2620

นิยมพานิชลำปาง สาขา เถิน ลำปาง
209,209/1-4 12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
ต.ล้อมแรด อ.เถิน ลำปาง 52160
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-5429-1022

นิยมพานิชลำปาง สาขา ทิพย์ช้าง อ.เมือง
258/12-13 ถ.ทิพย์ช้าง
ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5422-4331
Fax: 0-5422-8622

--ลำพูน--
นิยมพานิช สาขา ลำพูน
99/1 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน ลำพูน 51000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5356-1310
Fax: 0-5356-1310

นิยมพานิช สาขา บิ๊กซี ลำพูน
200 ม.4 ห้างบิ๊กซี ลำพูน ชั้น 1 ห้อง 108
ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 51000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5357-5598
Fax: 0-5357-5598

--สุโขทัย--
โชคชัย (1991) สวรรคโลก
42,43 ถ.ศรีสัชนาลัย
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5564-2278
Fax: 0-5564-1481

โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา สุโขทัย
307-309 ถ.เจริญวิถีถ่อง
อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5562-1695
Fax: 0-5561-0618

โชคชัย (1991) สวรรคโลก (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส จ.สุโขทัย
ห้างเทสโก้ โลตัส จ.สุโขทัย
ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5562-3160
Fax: 0-5562-3160

โชคชัย (1991) สวรรคโลก (Shop Express) สาขา บิ๊กซี ต.บ้านกล้วย สุโขทัย
68 ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ม.2
ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-5563-6095

--อุตรดิตถ์--
ชูโชคชัย อินเตอร์เทเลคอม
12/3-4 ถ.เจษฎาบดินทร์
ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5544-4429
Fax: 0-5544-4419

ชูโชคชัย อินเตอร์เทเลคอม สาขา อ.เมือง สาขาที่ 2
5/3 21 ตึก ถ.สำราญรื่น
ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5541-7888, 0-5544-4999
Fax: 0-5544-4419

ชูโชคชัย อินเตอร์เทเลคอม (Shop Express) สาขา อ.พิชัย
124 ม.3 ถ.ในเมือง
ต.ในเมือง อ.พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5545-6248
Fax: 0-5545-6246

--อุทัยธานี--
ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส สาขา ถ.เติบศิริ
13/2 ถ.เติบศิริ
ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5657-1118
Fax: 0-5657-1117

ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้านลานสักเทเลคอม อ.ลานสัก
183/2 ม.1
ต.ลานสัก อ.ลานสัก อุทัยธานี 61160
เวลาทำการ -
Tel: -
Fax: 0-5653-7010

ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส (Shop Express) สาขา อ.ทัพทัน โดย คุณเรวัต อักษรสารสิทธิ์
55/5 ม.1 หมู่บ้านตลาดทัพทัน ถ.เทศบาล 1
ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน อุทัยธานี 61120
เวลาทำการ -
Tel: 0-5659-1454
Fax: 0-5659-1454

ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้าน พี.ที.อี. อ.หนองฉาง
285/6 ม.5 ถ.อุทัย-หนองฉาง
ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง อุทัยธานี 61110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5653-2177
Fax: 0-5653-2177

ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส (Shop Express) สาขา ร้าน บี อาร์ โมบาย อ.บ้านไร่
45/4 ม.1
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
เวลาทำการ -
Tel: 0-5653-9393
Fax: 0-5653-9393ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น สาขา สนญ. ถ.บำรุงราษฎร์
169,171 บำรุงราษฎร์ ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000


ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น สาขา ต.สลกบาตร
1107 1 พหลโยธิน ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 62140


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ถ.ศรีสัชนาลัย
42-43 ศรีสัชนาลัย ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 64110


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขาสุโขทัย
307-309 เจริญวิถีถ่อง ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 64000


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Lotus พิษณุโลก
909 3 พิษณุโลก-หล่มสัก ห้างเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก G ต. อรัญญิก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Big C จ.สุโขทัย
68 หมู่ 2 ห้าง Big C จ.สุโขทัย ต. บ้านกล้วย อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 64000


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Lotus จ.สุโขทัย
136/28 จรดวิถีถ่อง ห้าง Lotus จ.สุโขทัย ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 64110


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Lotus ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
444 6 ห้าง Lotus อ.เมืองพิษณุโลก ต. ท่าทอง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000


โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Big C จ.พิษณุโลก
939 พิชัยสงคราม ห้าง Big C พิษณุโลก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000ประณาทการสื่อสาร สาขา ห้าง Big C จ.ตาก
18/3 พหลโยธิน ห้าง Big C จ.ตาก ต. ระแหง อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา สนญ. ถ.สระหลวง
39/42-43 สระหลวง ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร 66000นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขาตะพานหิน พิจิตร
83/3 ชุมสาย ต. ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 66110นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา Happy Plaza อ.เมือง
39/199 สระหลวง ศูนย์การค้า Happy Plaza 2 T 2 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร 66000ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส สาขา สนญ. ถ.เติบศิริ
13/2 เติบศิริ ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 61000ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองนครสวรรค์
124/12 10 ห้างเทสโก้ โลตัส อ.เมืองนครสวรรค์ 2 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา Big C นครสวรรรค์
320/11 สวรรค์วิถี Big C ใต้ดิน B-05 ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Lotus ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
444 6 ห้าง Lotus อ.เมืองพิษณุโลก ต. ท่าทอง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้าง Big C นครสวรรค์ สาขา 2
209/1 10 ห้าง Big C นครสวรรค์ สาขา 2 2 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000ไทยมาร์ท ออนไลน์ สาขา อ.เมืองอุตรดิตถ์
82,84 สำราญรื่น ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 53000ชัยนาทโฟน สาขา ถ.พรหมประเสริฐ
132/34 พรหมประเสริฐ ต. ในเมือง อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000ชัยนาทโฟน สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองชัยนาท
364/25 ชัยนาท-สุพรรณฯ ห้างเทสโก้ โลตัส อ.เมืองชัยนาท ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000พี.เค. การสื่อสาร สาขา อ.แม่สอด
301/5 อินทรคีรี ต. แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110พงษ์เพชรโฟน สาขา ห้าง Lotus เพชรบูรณ์
929 2 ห้าง Lotus เพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 67000พงษ์เพชรโฟน สาขา อ.เมืองเพชรบูรณ์
2/7 เกตุปัญญา ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 67000สหพานิช เชียงใหม่ สาขา สนญ. ถ.โซตนา
62 โซตนา ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000


สหพานิช เชียงใหม่ สาขาห้างคาร์ฟูร์ เชียงใหม่
99 4 เชียงใหม่-ลำปาง ห้างคาร์ฟูร์ เชียงใหม่ 2 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000


นิยมพานิช สาขา สนญ. ถ.มหิดล
62 มหิดล ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200


นิยมพานิช สาขา Big C ลำพูน
200 4 ห้าง Big C ลำพูน 1 108 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000


เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
21 ห้วยแก้ว กาดสวนแก้ว(หน้าห้างเซ็นทรัล) 3 227 ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200


เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้าง Big C หางดง
433/4 7 ห้าง Big C หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000


นิยมพานิชลำปาง สาขา BIG C ลำปาง
65 ไฮเวย์ลำปาง-งาว บิ๊กซี G 102/1 ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100


นิยมพานิชลำปาง สาขา ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
319 ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000


ณัฐพร สาขา สนญ. ถ.อนันตวรฤทธิเดช
226-228 อนันตวรฤทธิเดช ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน 55000


ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขาแม่สาย เชียงราย
6/3 10 พหลโยธิน ต. แม่สาย อ. แม่สาย จ. เชียงราย 57130


ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขา ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
99/9 13 ซูเปอร์ไฮเวย์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 1 133/1 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000


ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขา ห้าง Big C เชียงราย
184 25 ห้าง Big C อ.เมืองเชียงราย ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000


นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม สาขา สนญ. ถ.รอบเวียงประตูกลอง
8 รอบเวียงประตูกลอง ต. รอบเวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000


แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา BIG C เชียงใหม่
208 หมู่ 3 Big C เชียงใหม่ ต. ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000


แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา LOTUS หางดง
132 หมู่ 1 เชียงใหม่-หางดง ห้างเทสโก้โลตัส สาขาหางดง ต. ป่าแดด อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100


แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา ห้าง Promenada
192 2 ห้าง Promenada L2-041 ต. ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000


แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา LOTUS ตลาดคำเที่ยง
19 เชียงใหม่-ลำปาง ห้างเทสโก้ โลตัส (ตลาดคำเที่ยง) P2003 ต. ป่าตัน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50300


เชียงดาวไมตรีพาณิชย์ สาขา สนญ. อ.เชียงดาว
26 7 เชียงใหม่-ฝาง ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170


ไฮโฟน คอร์เปอเรชั่น สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองพะเยา
669 3 ห้าง Lotus อ.เมืองพะเยา ต. ท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000


แม่ฮ่องสอน สื่อสาร สาขา สนญ. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
39 ขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000


แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม สาขา สนญ. ถ.เหมืองหิต
336/118-119 หฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000