กำแพงเพชร
ศรีเพชรคอมมิวนิเคชั่น สาขา สนญ. ถ.บำรุงราษฎร์
169,171 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
เวลาทำการ -
Tel:0-5571-2549
นครสวรรค์ เจ.เอ็ม.บี. สาขา ห้าง Big C อ.เมืองกำแพงเพชร
613/1 ห้าง Big C อ.เมืองกำแพงเพชร ถ.เจริญสุข
ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5585-3947
ชัยนาท
ชัยนาทโฟน สาขา ถ.พรหมประเสริฐ
132/34 ถ.พรหมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยนาท 17000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5642-1494
ชัยนาทโฟน สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองชัยนาท
364/25 ห้างเทสโก้ โลตัส อ.เมืองชัยนาท ถ.ชัยนาท-สุพรรณฯ
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 17000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5601-0219
เชียงราย
----
ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขา ห้าง Big C เชียงราย
184 ห้าง Big C อ.เมืองเชียงราย ม.25
ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5202-0289
ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขาแม่สาย เชียงราย
6/3 ม.10 ถ.พหลโยธิน
ต.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย 57130
เวลาทำการ -
Tel: 0-5364-2289
ฟิวเจอร์เน็ทเวอร์ค สาขา ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
99/9 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ชั้น 1 ห้อง 133/1
ม.13 ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5202-0892
เชียงใหม่
----
สหพานิช เชียงใหม่ สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส ตลาดรวมโชค
6 ห้างเทสโก้ โลตัส ตลาดรวมโชค ม.6
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5322-0999 ต่อ 102
สหพานิช เชียงใหม่ สาขา ห้าง Big C Extra เชียงใหม่
99 ห้าง Big C Extra เชียงใหม่ ชั้น 2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ: -
Tel: 0-5326-2845
นิยมพานิช สาขา สนญ. ถ.มหิดล
62 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00
Tel: 0-5327-0020
นิยมพานิช สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
2,252-252/1 ชั้น 3 ห้อง 360/1 ถ.มหิดล,วัวลาย
ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5320-2959
เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส สาขา ห้างบิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
433/4 ห้าง Big C หางดง ม.7
ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ: 10.00 - 21.00
Tel 0-5380-7504
เวียงพิงค์ เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
21 กาดสวนแก้ว(หน้าห้างเซ็นทรัล) ชั้น 3 ห้อง 227
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ -
Tel: 0-5389-4390

แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา BIG C เชียงใหม่
208 Big C เชียงใหม่ หมู่ 3
ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5385-0073
แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา LOTUS หางดง
132 ห้างเทสโก้โลตัส สาขาหางดง ม.1 ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5380-5005

แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา ห้าง Promenada
192 ห้าง Promenada ห้อง L2-041 ม.2
ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5314-2621

แม่วังสื่อสาร แอนด์ ซัพพลาย สาขา LOTUS ตลาดคำเที่ยง
19 ห้างเทสโก้ โลตัส (ตลาดคำเที่ยง) ห้อง P2003 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
เวลาทำการ -
Tel: 08-9956-6686
ตาก
ประณาทการสื่อสาร สาขา ห้าง Big C จ.ตาก
18/3 ห้าง Big C จ.ตาก ถ.พหลโยธิน
ต.ระแหง อ.เมือง ตาก 63000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5551-4814
พี.เค. การสื่อสาร สาขา อ.แม่สอด
301/5 ถ..อินทรคีรี
ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5553-4155
นครสวรรค์
ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้างบิ๊กซี นครสววรรค์
320/11 ห้างบิ๊กซี ชั้นใต้ดิน ห้อง B-05
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5623-3095
ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้างบิ๊กซี นครสวรรค์ สาขา 2
209/1 ห้างบิ๊กซี นครสวรรค์ สาขา 2 ชั้น 2 ม.10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: 08-1887-8949
ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้าง Lotus The Walk อ.เมืองนครสวรรค์
914/7 ห้าง Lotus The Walk อ.เมืองนครสวรรค์ ม.10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: 08-1972-3311
ซีจี ไวร์เลส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองนครสวรรค์
124/12 ห้าง Lotus อ.เมืองนครสวรรค์ ม.10
ต.วัดไทร อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ -
Tel: -
น่าน
ณัฐพร สาขา สนญ. ถ.อนันตวรฤทธิเดช
226-228 ถ.อนันตวรฤทธิเดช
ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 55000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5471-0741
ณัฐพร สาขา ห้าง Lotus จ.น่าน
320 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง น่าน 55000
เวลาทำการ -
Tel: -
พะเยา
นอร์ทเทิร์น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม สาขา สนญ. ถ.รอบเวียงประตูกลอง
8 ถ.รอบเวียงประตูกลอง
ต.รอบเวียง อ.เมือง พะเยา 56000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5441-0334
ไฮโฟน คอร์เปอเรชั่น สาขา ห้าง Lotus อ.เมืองพะเยา
669 ห้าง Lotus อ.เมืองพะเยา ม.3
ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000
เวลาทำการ: 10.00 - 20.00
Tel: 0-5448-1611
พิจิตร
นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา สนญ. ถ.สระหลวง
39/120-39/121 ถ.สระหลวง
ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5665-0999
นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขาตะพานหิน พิจิตร
83/3 ถ.ชุมสาย
ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5662-3880
นอร์ทเทิร์น ลิงค์ สาขา Happy Plaza อ.เมือง
39/199 ศูนย์การค้า Happy Plaza ชั้น 2 ห้อง T2 ถ.สระหลวง
ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5661-1969
พิษณุโลก
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Lotus พิษณุโลก
909 ห้างเทสโก้ โลตัส ชั้น G ม.3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก
ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5522-1058
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Big C จ.พิษณุโลก
939 ห้าง Big C พิษณุโลก ถ.พิชัยสงคราม
ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5522-1222
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Lotus ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก
444 ห้าง Lotus อ.เมืองพิษณุโลก ม.6
ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5533-0397
เพชรบูรณ์
พงษ์เพชรโฟน สาขา ห้าง Lotus เพชรบูรณ์
929 ห้าง Lotus เพชรบูรณ์ ม.2
ต.สะเดียง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5672-2559
แพร่
แอดวานซ์ ออโต ซิสเท็ม สาขา สนญ. ถ.เหมืองหิต
21-21/1 ซ.1 ถ.เหมืองหิต
ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5452-2643
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน สื่อสาร สาขา สนญ. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
39 ถ.ขุนลุมประพาส
ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5362-0609
ลำปาง
นิยมพานิชลำปาง สาขา ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
319 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว
ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52000
เวลาทำการ -
Tel: 08-6420-0595
นิยมพานิชลำปาง สาขา บิ๊กซี ลำปาง
ห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง ชั้น G ห้อง 102/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว
ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง ลำปาง 52100
เวลาทำการ -
Tel: 0-5435-2620
ลำพูน
นิยมพานิช สาขา Big C ลำพูน
200 ห้าง Big C ลำพูน ชั้น 1 ห้อง 108 ม.4
ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 51000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5357-5598
สุโขทัย
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ถ.ศรีสัชนาลัย
42,43 ถ.ศรีสัชนาลัย
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5564-1481 ต่อ 200
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขาสุโขทัย
307-309 ถ.เจริญวิถีถ่อง
ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5561-0618
โชคชัย (1991) สวรรคโลก (Shop Express) สาขา ห้างเทสโก้ โลตัส จ.สุโขทัย
136/28 ห้างเทสโก้ โลตัส จ.สุโขทัย ถ.จรดวิถีถ่อง
ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เวลาทำการ -
Tel: 0-5564-1481 ต่อ 201
โชคชัย (1991) สวรรคโลก สาขา ห้าง Big C จ.สุโขทัย
68 ห้าง Big C จ.สุโขทัย ม.2
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย 64000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5563-6095
อุตรดิตถ์
ไทยมาร์ท ออนไลน์ สาขา อ.เมืองอุตรดิตถ์
82-84 ถ.สำราญรื่น
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5541-7803
ไทยมาร์ท ออนไลน์ สาขา ห้าง Lotus อุตรดิตถ์
2 ห้างโลตัสอุตรดิตถ์ ถ.ศรีชาววัง
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
เวลาทำการ -
Tel: 08-1040-8555
อุทัยธานี
ธานีอีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส สาขา สนญ. ถ.เติบศิริ
13/2 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000
เวลาทำการ -
Tel: 0-5657-1117