serenade travel
serenade travel
plane
Tokyo package

ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโตเกียว ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ 4 วัน 3 คืน บินตรงกับการบินไทย
พักโรงแรมย่านดัง Ikebukuro โรงแรม Sunshine City Prince Hotel
พิเศษ! รถรับ/ส่ง สนามบิน – โรงแรม 1 เที่ยว
ราคาพิเศษเริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน)

ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด


ระยะเวลาการจอง : 16 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62
ระยะเวลาเดินทาง : 1 ก.ย. 62 – 30 ก.ย. 62, 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62,
6 ธ.ค. 62 – 24 ธ.ค. 62,
8 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63,
1 ก.พ. 63 – 28 ก.พ. 63


วิธีการรับสิทธิ์
scan QR Code
 • ลูกค้า scan QR CODE จาก website www.ais.co.th/serenadetravel/
  หรือ กด*545*940*11#
 • รอรับรหัสสิทธิพิเศษทาง SMS
 • ลูกค้าเซเรเนด ติดต่อจองแพ็กเกจ Global Union Express โทร. 02-308-2104 ต่อ 504-506 หรือ [email protected] และแจ้งรหัส เพื่อรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจราคาดังกล่าวข้างต้น

Tokyo package
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • ราคาแพ็กเกจนี้ต้องเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเซเรเนดเฉพาะกลุ่มที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • จำกัด 1 หมายเลข / สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
 • 1 สิทธิ์การจอง สามารถจองได้สูงสุด 2 ท่าน
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล และนิติบุคคล
 • แพ็กเกจนี้สำหรับระยะเวลาการจอง 16 สิงหาคม 6230 กันยายน 62, ระยะเวลาเดินทาง 1 กันยายน 62 – 30 กันยายน 62, 1 พฤศจิกายน 62 – 30 พฤศจิกายน 62, 6 ธันวาคม 62 – 24 ธันวาคม 62, 8 มกราคม 63 – 31 มกราคม 63, 1 กุมภาพันธ์ 63 – 28 กุมภาพันธ์ 63

Hotel in Tokyo
Hotel in Tokyo

ตารางเที่ยวบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Tokyo Flight
Tokyo Flight

ราคานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย (เฉพาะเที่ยวบินที่กำหนด) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว
 2. ที่พัก 3 คืน ที่ Sunshine City Prince Hotel (3 ดาว) ไม่รวมอาหารเช้า
 3. รถรับ/ส่ง สนามบิน – โรงแรม 1 เที่ยว

เงื่อนไข
 1. สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกัน ตามวัน และเที่ยวบินที่ระบุ
 2. ราคาเริ่มต้นนี้สำหรับการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นาริตะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เท่านั้น
 3. แพ็คเกจนี้ไม่รวมค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ, ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง, ไม่มีราคาเด็ก
 4. ราคาบัตรโดยสารนี้เป็นราคาเริ่มต้น กรณีเดินทางในช่วงเทศกาล, วันหยุดติดต่อ, งานแฟร์ต่างๆ หรือใกล้วันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 5. กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน, วันที่เดินทาง, ชื่อผู้โดยสารได้ เนื่องจากเป็นตั๋วโดยสารราคาพิเศษ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Luang-Prabang package

ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิ์ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวหลวงพระบาง ราคาพิเศษ 3 วัน 2 คืน บินตรงกับสายการบิน Bangkok Airways

ที่พักโรงแรมหรูให้คุณเลือก
 • Hôtel Sofitel Luang Prabang
 • Avani+ Luang Prabang Hotel
 • Burasari Heritage Luang Prabang
 • 3 Nagas Luang Prabang - MGallery by Sofitel

รวมอาหารเช้า พร้อมสิทธิพิเศษคัดสรรมาให้เลือก อาทิ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก, Afternoon tea, ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นต้น

พิเศษ! บริการรถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
ราคาพิเศษเริ่มต้น 11,500 บาท/ท่าน (เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน)

ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด


ระยะเวลาการจอง : 16 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62
ระยะเวลาเดินทาง : 16 ก.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

Luang-Prabang package
Luang-Prabang package

วิธีการรับสิทธิ์
scan QR Code
 • ลูกค้า scan QR CODE จาก website www.ais.co.th/serenadetravel/
  หรือ กด*545*940*9#
 • รอรับรหัสสิทธิพิเศษทาง SMS
 • ลูกค้าเซเรเนด ติดต่อจองแพ็กเกจ Bangkok Travel Club โทร. 089-6996856, 082-6455426, 02-2655700 และแจ้งรหัส เพื่อรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจราคาดังกล่าวข้างต้น

Luang-Prabang package
Luang-Prabang package
Luang-Prabang package
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • ราคาแพ็กเกจนี้ต้องเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเซเรเนดเฉพาะกลุ่มที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • จำกัด 1 หมายเลข / สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
 • 1 สิทธิ์ สามารถจองซื้อแพ็กเกจได้สูงสุด 2 ท่าน
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล และนิติบุคคล
 • แพ็กเกจนี้สำหรับการจองระยะเวลาการจอง 16 กรกฎาคม 62 - 30 กันยายน 62 และระยะเวลาเดินทาง 16 กรกฎาคม 62 - 31 มกราคม 63

Hotel in Luang Prabang
Hotel in Luang Prabang

ตารางเที่ยวบินสายการบิน Bangkok Airways กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Luang Prabang Flight
Luang Prabang Flight

ราคานี้รวม
 1. ตั๋วเครื่องบิน (บินตรง) ไป-กลับ BKK-LPQ-BKK โดยสายการบิน Bangkok Airways (รวมภาษีทุกอย่างแล้ว)
 2. โรงแรม 5 ดาว จำนวน 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
 3. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ราคานี้ไม่รวม
 1. สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกัน ตามวัน และเที่ยวบินที่ระบุ
 2. ราคาเริ่มต้นนี้สำหรับการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เท่านั้น
 3. แพ็คเกจนี้ไม่รวม, ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ, ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง, ไม่มีราคาเด็ก
 4. ราคาบัตรโดยสารนี้เป็นราคาเริ่มต้น กรณีเดินทางในช่วงเทศกาล, วันหยุดติดต่อ, งานแฟร์ต่างๆ หรือใกล้วันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 5. กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน, วันที่เดินทาง, ชื่อผู้โดยสารได้ เนื่องจากเป็นตั๋วโดยสารราคาพิเศษ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


plane
Kiroro
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด แพลทินัม
รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับ All Inclusive Package ที่ Club Med Resorts
ณ รีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
Club Med Kani, Maldives
Club Med Finolhu, Maldives
Club Med Bali, Indonesia
Club Med Bintan, Indonesia
Club Med Phuket, Thailand
Club Med Cherating, Malaysia
Club Med Guilin, China
Club Med Sanya, China
Club Med Yabuli, China

ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม

Amatara Wellness Resort
การจอง : 1 มี.ค. 62 – 31 ต.ค. 62
เดินทาง : 1 มี.ค. 62 – 20 ธ.ค. 62

วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*02#    scan QR Code
 • กด USSD ตามที่ระบุ หรือ สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์
 • เลือกแพ็คเกจท่องเที่ยวที่คุณต้องการ
 • กดรับสิทธิ์ คุณจะได้รหัสการรับสิทธิ์
 • สอบถามราคาห้องพัก และติดต่อจองห้องพักได้ที่ Call Center. 02-268-8448 หรือ อีเมล [email protected]
  วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

Club Med

Club Med


เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม 300 ท่านแรก เท่านั้น
 • จำกัด 1 หมายเลข /  1 สิทธิ์ / โครงการ
 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่านขึ้นไป และต้องเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน ในห้อง Deluxe หรือ   Suite เท่านั้น
 • สำรองแพ็คเกจที่พักที่ Club Med ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 62 – 30 ตุลาคม  62  และเดินทางได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม  62 – 20 ธันวาคม  62
 • ราคาพร้อมส่วนลดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง ทั้งนี้โปรดตรวจสอบโดยตรงกับฝ่ายสำรองห้องพักของคลับเมด
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และ ไม่สามารถเดินทางในช่วงเทศกาล และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 • เงื่อนไขการสำรองห้องพัก ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาการเดินทาง เท่านั้น
 • สามารถสำรองห้องพักได้ที่ Call Center 02 268 8448 หรือ อีเมล [email protected] วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
แพ็กเกจคลับเมดพรีเมียม All Inclusive รวม
 • ที่พักคลับเมด
 • อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อ รวมอาหารว่างตลอดวัน
 • เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกฮอลล์ตลอดการเข้าพัก
 • สโมสรสำหรับดูแลเด็ก 4 – 11 ปี (Mini Club) มีบริการ Happy Children Corner แทน แต่จะไม่มีบริการสำหรับเด็ก ยกเว้นที่ Club Med Finolhu, Maldives
 • กิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด
 • ความสนุกสนานยามค่ำคืน การแสดงจาก G.O  นานาชาติและปาร์ตี้ทุกคืน
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิพิเศษ น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม
ซื้อน้ำหนักกระเป๋า 15kg เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเป็น 20kg
เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ (Domestic)
ซื้อน้ำหนักกระเป๋า 22kg เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเป็น 25kg
เฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศ (International)
ลูกค้าเซเรเนด รับสิทธิพิเศษ
ระยะเวลาโครงการ : 1 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562
(500 สิทธิ์/เดือน)
วิธีการรับสิทธิ์
 1. ลูกค้าต้องมีเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์ เรียบร้อยแล้ว
 2. ติดต่อเพื่อซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ 2 ช่องทาง
  • ลูกค้าติดต่อรับสิทธิ์ผ่าน Thai lion air Call Center 02-529-9999 (24 hours)
  • หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสาร (Ticket office) โดยติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
  • กดรับสิทธิ์ กด*545*915# และแจ้ง หรือ แสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด แพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์
 • สงวนสิทธิ์ 1หมายเลข/ 2 สิทธิ์/เดือน , จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ / เดือน
 • สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 โดย 1 สิทธิ์ / 1 เที่ยวบิน / 1 ท่าน
 • สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวกับเที่ยวบินที่เดินทางระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
 • ลูกค้าติดต่อรับสิทธิ์ผ่าน Thai lion air Call Center 02-529-9999 (24 hours)
 • หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสาร (Ticket office) โดยติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางBig Pack Non-Stop
Data Roaming
แพ็กเกจโรมมิ่ง ให้คุณเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ด้วยเน็ตเต็มสปีด 10 GB นาน 10 วัน
โซนเอเชีย และอเมริกา
ใช้งานได้ใน 18 ประเทศสุดฮิต อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน ฮ่องกง, มาเก๊า, สิงคโปร์, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ
เริ่ม 1 เม.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62
ระบบรายเดือน   
ระบบเติมเงิน   
โซนยุโรป อเมริกา และเอเชีย
ครอบคลุมมากกว่า 39 ประเทศ อาทิ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แอฟริกาใต้, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, มาเก๊า, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ตุรกี และอื่นๆ
เริ่ม 12 เม.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62
สมัคร   
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอไอเอสเซเรเนดเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัคร
 • ลูกค้าจะได้รับปริมาณใช้งาน Internet ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 10 GB โดยหลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดดังกล่าว สามารถใช้งาน Internet ได้ต่อเนื่องจนครบ 10 วัน ด้วยความเร็วสูงสุด 64 Kbps
 • ตรวจสอบเครือข่ายในแต่ละประเทศได้ ที่นี่


ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
ใช้บริการลีมูซีน รับ-ส่ง สนามบิน ราคาพิเศษ เริ่มต้น 950 บาท
(ราคารวมค่าทางด่วนและโทลล์เวย์)
จากปกติ 1,400 บาท
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
เริ่ม 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
วิธีการรับสิทธิ์
กด*545*657#
 • แจ้งรหัสสิทธิพิเศษเมื่อจองใช้บริการที่ Black Tie Customer Service
  โทร. 02 239 8839
  (24 ชม.)
 • จองใช้บริการได้ระหว่าง 09.00 - 21.00 น.
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สำหรับลูกค้า AIS Serenade ทุกกลุ่ม (all Emerald, Gold and Platinum) เท่านั้น
 • ให้บริการเฉพาะพื้นที่ “กรุงเทพฯ” หากลูกค้าต้องการใช้บริการเขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะต้องชำระเพิ่ม 500 บาทต่อ 1 เที่ยว ต่อคัน
 • รถ Toyota Camry สาหรับลูกค้าไม่เกิน 3 ท่าน พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนประเภทรถหรือเดินทางออกนอกเส้นทางตามข้อตกลงระหว่าง AIS กับ Black Tie Limousine ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากสำรองรถน้อยกว่า 72 ชั่วโมง การจัดรถนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่รถว่าง
 • หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง สามารถยกเลิกได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยกเลิก
 • หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า
 • ในการรับจากสนามบิน รถลีมูซีนจะรอท่านอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า
 • ในการรับจากที่พัก รถลีมูซีนจะรอลูกค้าอยู่สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที หลังจากเวลานัดหากท่านต้องการเลื่อนเวลานัดรับจะแจ้งทางเราล่วงหน้าก่อน 12 ชั่วโมง หากภายใน 30 นาทีนี้ คนขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า และหากลูกค้าแจ้งให้คนขับรถรอเกิน 30 นาทีขึ้นไป จะมีค่าธรรมเนียมในการรอคิดเป็นชั่วโมงละ 500 บาท (เศษชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง)
 • ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งรถได้ทันเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุ / การจราจรติดขัด / ถนนถูกบล็อก เราจะจัดหารถทดแทนที่อยู่ในระดับเทียบเท่าในการให้บริการ
plane
avis
ลูกค้าเอไอเอส และ เอไอเอส เซเรเนด
รับสิทธิ์เช่ารถในราคาพิเศษกับ AVIS Rent A Car

AVIS
AVIS
การจอง : 1 ก.พ. 62 – 31 ธ.ค. 62
เดินทาง : 1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค. 63

 • กด USSD ตามที่ระบุ
 • จองล่วงหน้าผ่าน https://www.avisthailand.com/ais
  หรือ AVIS Rent A Car โทร.02 251 1131

เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเซเรเนดทุกท่าน
 • จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลข/ 2 สิทธิ์ / เดือน


Club Med


Exclusive Airport Lounge
ผ่อนคลายระหว่างรอขึ้นเครื่อง กับห้องรับรอง

พิเศษที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด
บริการห้องรับรองพร้อมอาหาร เครื่องดื่ม และ Free Wifi @สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
รับส่วนลดพิเศษ
ลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม
(2 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
รับส่วนลดพิเศษ ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม, โกลด์ และเอ็มเมอรัลด์
(ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ตลอดโครงการ)

Miracle


เริ่ม 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62


สถานที่รับสิทธิ์
ณ Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองทุกแห่ง
และ Miracle Co-Working Space สนามบินดอนเมือง
วิธีการรับสิทธิ์
แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองทุกแห่ง
และ Miracle Co-Working Space สนามบินดอนเมือง
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอไอเอส เซเรเนดเท่านั้น
 • สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าแพลทนัม 1 หมายเลข/ 2 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ, จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ์/ เดือน (จำนวนสิทธิ์ดังกล่าวรวมใช้บริการที่ Miracle Lounge และ Miracle Co-Working Space ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง)
 • ลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม หลังจากใช้สิทธิ์ราคาพิเศษครบ 2 สิทธิ์แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเซเรเนดทุกท่านได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเซเรเนดทุกท่าน 1 เลขหมาย สามารถใช้ได้ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อวัน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Bangkok Airways Lounge
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับบริการห้องพักรับรอง บิสซิเนส คลาส (Blue Ribbon Club/Lounge) ฟรี!
ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม (1 หมายเลข / 1 ครั้ง / เดือน)
ลูกค้าเซเรเนดโกลด์ (1 หมายเลข / 2 ครั้ง / ปี)
เริ่ม 1 มิ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62
สถานที่รับสิทธิ์
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบิน เชียงใหม่ และ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
วิธีการรับสิทธิ์
แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ บิสซิเนส เลาจน์ ที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
 • แสดงโทรศัพท์มือถือ ณ บิสซิเนส เลาจน์ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบินเชียงใหม่ และ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบิน
 • ภายใน 1 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกันทั้ง 2 โครงการ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น


ฟรี กาแฟ หรือเครื่องดื่ม
พร้อมส่วนลดร้านอาหารที่สนามบิน
ลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด รับฟรี กาแฟ หรือเครื่องดื่ม
พิเศษ! ลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม รับฟรีเครื่องดื่ม พร้อมของว่าง 1 เซต

เริ่ม 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
สถานที่รับสิทธิ์ ณ สนามบิน 16 แห่งทั่วประเทศ
สนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, อุดรธานี, สกลนคร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ภูเก็ต, กระบี่่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, ตรัง
วิธีการรับสิทธิ์
รับสิทธิ์ได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
ลูกค้าเซเรเนดรับส่วนลดร้านอาหารที่สนามบินสูงสุด 15%

เริ่ม 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
สถานที่รับสิทธิ์ สนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินภูเก็ต

วิธีการรับสิทธิ์
รับสิทธิ์ได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
สนามบินสุวรรณภูมิ : Spawn, The Pizza Company, Dairy Queen, Sheen kitchen, Cold Stone Creamery, Silom village, @Bangkok Café & Bar, Camden Food Co, Bill Bentley Pub, Airport Kopi Tiam, Yamagoya Ramen, Caffe Ritazza
สนามบินภูเก็ต : Subway, Boarding Café
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
  รับฟรีกาแฟหรือเครื่องดื่ม
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเซเรเนดเท่านั้น 1 เลขหมาย / 1 แก้ว / 1 เดือน / ทุกสนามบิน
 • จำกัดจำนวน 35,000 แก้ว / เดือน / ทุกสนามบิน โดยแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนลูกค้าเซเรเนด แพลทินัม โกลด์ และเอมเมอรัลด์
 • ลูกค้าเอไอเอส เซเรเรนด แสดงรหัสที่ได้รับในโทรศัพท์
 • สำหรับลูกค้าเซเรเนดที่เป็นนักบินและลูกเรือกรณีปฏิบัติหน้าที่ แสดงแสดงรหัสที่ได้รับ พร้อมบัตรพนักงานรายละเอียด
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ
  ส่วนลดร้านอาหาร
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มีค่าใช้บริการรายเดือนตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
 • จำกัด 1 หมายเลข/1 สิทธิ์/วัน
 • รับส่วนลดเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปที่ร้านที่ร่วมรายการ