ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงคอมเมนต์ บอกชื่อเพลง
ของ Amp หรือ Sha ที่คุณชอบพร้อมเหตุผล
และแชร์กิจกรรมนี้โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)

ร่วมสนุกผ่านทาง AIS Fanpage ได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2561

กติกาการร่วมกิจกรรม

ช่องทางการร่วมกิจกรรม

ทาง AIS Facebook Fanpage เพียงคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม “บอกชื่อเพลงของ Amp หรือ Sha ที่คุณชอบ เพราะอะไร และแชร์กิจกรรมนี้โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)”

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2561 สิ้นสุดการคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น.

การประกาศผล

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น. ทาง AIS Facebook Fanpage

วิธีการรับบัตร

 • บริษัทจะทำการติดต่อเพื่อแจ้งวัน-เวลา รับบัตร
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 8,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 897.20 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 673 บาท
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ สามารถติดต่อรับบัตรได้ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. เท่านั้น ณ อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1) เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • เอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวัล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบัตรคอนเสิร์ตแทน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
   2. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่ง และรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

ก่อนรับความพิเศษทราบกติกาและเงื่อนไขกันก่อน

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
 2. ร่วมกิจกรรมในวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ที่ AIS Facebook Fanpage เพียงคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องบรรยายว่า “ชอบเพลงของ Amp Sha เพลงใดมากที่สุด เพราะอะไร”
 4. สิ้นสุดการคอนเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น.
 5. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความและเหตุผลที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร AIS 1
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น. ทาง AIS Facebook Fanpage
 7. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจาก AIS Serenade เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับใช้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด กรุณาส่ง ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ AIS Serenade และชื่อบัญชีผู้ใช้ Facebook มาที่ [email protected] วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป
 8. คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล
  • เป็นลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำต่อเดือน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปในขณะได้รับรางวัล
  • หมายเลขโทรศัพท์ต้องอยู่ในสถานะ Active ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ
  • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Ultimate Surprize, AIS Trip, Serenade Ultimate Happening และ Serenade Exclusive Trip ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด , ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
 9. ของรางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 35 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวนรวม 70 ใบ รอบวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2561
 10. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 8,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 897.20 บาท
  • บัตรคอนเสิร์ตมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 ใบ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีเป็นเงิน 673 บาท
 11. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-สกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ ถัดไป
 12. ติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร AIS 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง (ห้องประชุม 1) เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 13. เอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวัล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล
  • แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์
  • หลักฐานการโอนเงิน / Pay Slip
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบัตรคอนเสิร์ตแทน จะต้องใช้เอกสารดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
   2. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่ง และรอบการแสดงให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
 15. หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับdคัดเลือกในลำดับถัดไป
 16. ผู้ร่วมกิจกรรมโปรดใช้ข้อความแสดงความประทับใจด้วยถ้อยคำสุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากพบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งมาที่ [email protected] บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน
 17. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 18. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด