สิทธิพิเศษ

ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 20 มิ.ย.- 31 ธ.ค. 60

  • สิทธิ์ฟรี เฉพาะลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม  1 เลขหมาย / 1 สิทธิ์ / เดือน, จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ / เดือน
  • สงวนสิทธิ์ฟรีเฉพาะร้าน BRIX และเมนูที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยเมนูของว่าง 1 ชิ้น และเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น 1 แก้ว
  • สิทธิ์ส่วนลด เฉพาะลูกค้าเซเรเนด 1 เลขหมาย / 1 สิทธิ์ / วัน, ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อเดือน
  • สิทธิ์ส่วนลด เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์