เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
รู้จักเซเรเนด
ลูกค้า เอไอเอส 3G ใช้สิทธิพิเศษได้มากขึ้น กับการดูแลรูปแบบใหม่ ด้วยโปรแกรม "Serenade Group Privilege"
ลูกค้า เอไอเอส 3G ใช้สิทธิพิเศษได้มากขึ้น
กับการดูแลรูปแบบใหม่ ด้วยโปรแกรม "Serenade Group Privilege"
รวมเบอร์พิเศษสูงสุดได้ถึง 3 หมายเลขเพื่อรับบริการ และสิทธิประโยชน์มากมายขึ้นอีกระดับจากยอดค่าใช้บริการรวมทั้งหมดของสมาชิกที่ร่วมรายการ
รับสิทธิ์ส่วนลดเซเรเนด เพียงคุณแนะนำคนพิเศษ เพื่อนหรือครอบครัว
ของคุณ มารวมกลุ่มสูงสุดได้ถึง 3 เลขหมาย/กลุ่มในระบบ เอไอเอส 3G
เพื่อรับสิทธิพิเศษเพ่ิมจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • เมื่อกดรับสิทธิพิเศษ ระบบจะใช้สิทธิ์ในระดับบุคคลก่อนเป็นอันดับเเรก
  เเละใช้สิทธิ์ระดับกลุ่มในครั้งถัดไป
 • สมาชิกในกลุ่มสามารถกดสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/กลุ่ม ในเเต่ละร้านค้าที่
  ร่วมรายการ
 • เมื่อกดรับสิทธิพิเศษ ระบบจะใช้สิทธิ์ในระดับบุคคลก่อน
  เป็นอันดับเเรกเเละใช้สิทธิ์ระดับกลุ่มในครั้งถัดไป
 • สมาชิกในกลุ่มสามารถกดสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/กลุ่ม ในเเต่ละ
  ร้านค้าที่ร่วมรายการ

(เชิญได้ครั้งละ 1 เลขหมายและเชิญได้สูงสุด 3 เลขหมาย/กลุ่ม) (เชิญได้ครั้งละ 1 เลขหมาย และเชิญได้สูงสุด 3 เลขหมาย/กลุ่ม)
ระบบส่ง SMS ไปที่เบอร์ที่ถูกเชิญร่วมกลุ่ม
เพื่อ “ยืนยัน” การเข้าร่วม
ระบบส่ง SMS ไปที่เบอร์ที่ถูกเชิญร่วมกลุ่ม
เพื่อ “ยืนยัน” การเข้าร่วม
หมายเหตุ:
 • บริการนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่อยู่ในระบบนาน 3 เดือนขึ้นไป
 • ยอดค่าใช้บริการเพื่อรวมกลุ่ม คำนวณจากค่าบริการเฉลี่ย 3 เดือน
 • รวมกลุ่มได้สูงสุด 3 หมายเลขในระบบ เอไอเอส 3G ทั้งระบบรายเดือนเเละเติมเงิน
 • ยอดค่าใช้บริการจะคำนวณใหม่ เพื่อกำหนดสิทธิ์ที่จะได้รับทุกเดือน
 • สิทธิพิเศษระดับกลุ่ม 1 สิทธิ์ / 1 กลุ่ม
 • สิทธิพิเศษในระดับกลุ่มใช้เเชร์กันในกลุ่ม หลังจากใช้สิทธิ์เซเรเนดส่วนบุคคลเเล้ว
 • การเปลี่ยนเเปลงกลุ่มสามารถทำได้หลังจากรวมกลุ่ม 3 เดือนขึ้นไป
 • สิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ เฉพาะการกดรับสิทธิพิเศษ ไม่รวมสิทธิ์บริการที่จอดรถ, เติมน้ำมันบางจาก, การรับบริการที่ Serenade Call Center 1148, Serenade Club เเละ Serenade Room
TH | EN