ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
"Extreme Gadget Visionary Intelligence"

เพียงตอบคำถามว่า
ฟังค์ชั่นใดของ PHANTOM 4 PLUS ที่คุณชื่นชอบ

และคุณอยากได้ของขวัญสุดพิเศษอะไร
จาก AIS Serenade ที่ตอบโจทย์ Life Style
ในยุค Digital Life ของคุณ พร้อมบอกเหตุผลสั้นๆ

รับของรางวัลแบบ Ultimate Exclusive ในเดือนมีนาคม


Extreme Gadget Visionary Intelligence
เอไอเอส เซเรเนด ให้คุณเป็นเจ้าของ
โดรนรุ่นใหม่ล่าสุด
DJI PHANTOM 4 PRO
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด!!
จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 68,900 บาท มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

 • โดรน DJI PHANTOM 4 PRO
 • บินเพื่อถ่ายภาพได้นาน 30 นาที
 • Remote ควบคุมระยะไกลสูงสุด 7 กิโลเมตร
 • ความเร็วในการบินสูงสุด 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ถ่ายภาพวีดีโอคมชัดระดับ 4K
 • Censor 5 ทิศทางพร้อมระบบตรวจจับวัตถุกันชน
 • บินง่ายกว่าที่เคยด้วยโหมดการบินใหม่ TapFly และ Active Track
ลำดับ
1
2
3
4
5
ชื่อจดทะเบียน หมายเลข
คุณ โสฬส ฉุ้นทิ้ง 089298 XXXX
คุณ สิทธิชัย บุญบานเย็น 098970 XXXX
คุณ หฤทัย สุขตะคุ 085766 XXXX
คุณ พรพิมล พึ่งเขื่อนขันธ์ 092942 XXXX
คุณ จาริยา พิทยาภรณ์ 087078 XXXX
การรับของรางวัล
 1. ตามเงื่อนไขการได้รับรางวัล ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระภาษี
  หัก ณ ที่จ่าย 5%
  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จากมูลค่าของรางวัล 68,900 บาท แบ่งเป็น
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (WHT5%) = 3,219.63 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT7%) = 4,507.48 บาท

  รวมเป็นยอดเงินที่ต้องชำระ =
  7,727.10 บาท /รางวัล

  กรุณาชำระค่าภาษี ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560
  หากเกินวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


  วิธีการชำระเงิน :
  โอนเข้าบัญชี เลขที่ 127-4-89142-1
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี
  ชื่อบัญชี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

  จากนั้นแฟกซ์เอกสาร :
  1. ใบนำฝาก
  2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรอง พร้อมเขียนชื่อ
   ที่อยู่
   และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์ ให้ชัดเจน
   เพื่อจัดส่งเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี
   ณ ที่จ่าย
  3. ส่งอีเมล์มาที่ napaporn@ais.co.th
  4. หรือส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-029-3200 ถึง AIS Serenade

รายละเอียดในการติดต่อรับของรางวัล
ติดต่อขอรับของรางวัลได้ ระหว่างวันที่ 25
เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560

อาคาร AIS Tower 1 ชั้น 11 ส่วนหลัง
เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 – 16:00 น.


เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
 1. ใบนำฝากในการชำระค่าภาษี (ตัวจริง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
กติกาและเงื่อนไข
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าไอเอสเซเรเนดที่มียอดค่าใช้บริการต่อเดือน 500 บาทขึ้นไปเท่านั้นและต้องคงสถานะจนถึงวันรับรางวัล
 2. ลูกค้าต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียน/แสดงตน ในระบบ AIS
 3. ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้ง / 1 เบอร์
 4. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการ AIS Ultimate Surprize , AIS Trip และ Serenade Exclusive Trip ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 5. ข้อความ ที่บอกเล่าต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดไว้ และ AIS Serenade
 6. ข้อความของผู้ร่วมกิจกรรม ถือว่าเจ้าของได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยสมัครใจและยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และยินยอมให้ใช้รูปภาพและข้อความในการโฆษณาในสื่อต่างๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทีมงานตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีเจตนาทุจริตหรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
  กรณีตรวจสอบพบการกระทำใดๆ เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์กิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถรับสิทธิ์จากกิจกรรมนี้
 10. สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ
  ของรางวัล
  อื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% จากมูลค่าของรางวัล มูลค่ารางวัลละ 68,900 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีก่อนติดต่อรับของรางวัล โดยต้องชำระค่าภาษีภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 12. . ผู้ได้รับรางวัลสามารถขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ ก่อนกดปุ่มยอมรับ
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกาหรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ต้อนรับเดือนแห่งความรัก
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับฟรี!
แพ็กเกจเดินทาง พร้อมที่พักสุดหรู ศรีพันวา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
มูลค่ารางวัลละ 122,000 บาท


ติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ ที่นี่ค่ะ
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับฟรี!
แพ็กเกจเดินทาง พร้อมที่พักสุดหรู
ศรีพันวา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)
 • เดินทางอย่างมีระดับ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  พร้อม รถ รับ-ส่ง จากสนามบินภูเก็ตถึงที่พัก
 • อลังการกับวิวทะเลอันดามันสุดสายตา
  จากห้องพัก Luxury Pool Villa 2 คืน
 • ผ่อนคลายกับ Oil Massage 60 นาที
 • Voucher มูลค่า 5,000 บาท สำหรับ Dinner มื้อพิเศษ
แพ็กเกจมูลค่ารางวัลละ 122,000 บาท
รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท