โปรโมชัน Samsung Galaxy S20

บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

บัตรเรดดี้เครดิต

ผ่อน 10, 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 4%

บัตร Speedy cash (ไทยพาณิชย์)

ผ่อน 10, 18 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 4%

ผ่อน 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : เครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียน SMS)
ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

ผ่อน 24 เดือน

เครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียน SMS)บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
ต่อที่ 2 : เมื่อผ่อนชำระสินค้านาน 10 เดือน ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท

บัตรเครดิต First Choice

ผ่อน 10,15 เดือน

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
ต่อที่ 2 : เมื่อผ่อนชำระสินค้านาน 10 เดือน ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,200 บาท (เฉพาะบัตรเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และวีซ่า แพลทินัม คาร์ด)

บัตรเครดิตกรุงไทย

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรพราว

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

ผ่อน 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3%

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน T-Reward ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตร Flash card เดือน

ผ่อน 10, 15, 20, 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน