ข้อกำหนดและเงื่อนไข


เงื่อนไขการรับสิทธิฟรี ทีวีซัมซุง HD TV N4300 Series 4 ขนาด 32 นิ้ว

 1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยนำส่งหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 ให้แก่ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิ และเพื่อการติดต่อและจัดส่งทีวี
 2. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note9 ราคาพิเศษในโครงการนี้ ได้ไม่เกิน 2 เครื่อง (1 เครื่อง ต่อ 1 เลขหมายโทรศัพท์) พร้อมรับสิทธิฟรี ทีวีซัมซุง HD TV N4300 Series 4 ขนาด 32 นิ้ว
 3. การได้รับฟรี ทีวีซัมซุง HD TV N4300 Series 4 ลูกค้าต้องปฏิบัติ ดังนี้
  1. เปิดใช้งานเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 และรอ SMS จาก บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  2. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จะส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าดำเนินการ ลงทะเบียนชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทีวี ผ่านแอปพลิเคชัน Galaxy Gift โดยใช้เครื่อง Samsung Galaxy Note9 ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
  3. ลูกค้าลงทะเบียนชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทีวี ผ่านแอปพลิเคชัน Galaxy Gift ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 4. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งทีวีไปยังที่อยู่เดียวกัน ไม่เกิน 3 เครื่อง (กรณีลูกค้ามากกว่า 1 ท่าน ระบุสถานที่จัดส่งเดียวกัน)
 5. ระยะเวลาโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2561 ถึงวันที่ 11 พ.ย. 2561
 6. กรณีลูกค้ายกเลิกการซื้อ พร้อมคืนเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 ต้องส่ง ทีวีซัมซุง คืนด้วย
 7. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับประกันสินค้า ทีวีซัมซุง ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับสินค้า โดยลูกค้าต้องเก็บใบส่งสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9 ไว้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขการติดต่อลูกค้า และการจัดส่ง ทีวีซัมซุง HD TV N4300 Series 4 ขนาด 32 นิ้ว

 1. ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ของ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียน ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งทีวี ผ่านแอปพลิเคชัน Galaxy Gift เพื่อยืนยัน สถานที่ และนัดหมายวัน เวลา ในจัดส่ง ทีวีซัมซุง (โดยลูกค้าไม่เสียค่าบริการจัดส่ง)
 2. กรณี บริษัท ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอล เอสซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 3 วันทำการ (เช่น กรณีปิดเครื่อง หรือไม่รับสาย) ลูกค้าจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งให้ลูกค้าติดต่อกลับ หากลูกค้าไม่ติดต่อกลับภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับฟรีทีวีซัมซุง
 3. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้บริการจัดส่งระหว่างวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และก่อนวันที่นัดหมาย จะมีเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ยืนยัน วัน/เวลา/สถานที่ กับลูกค้าอีกครั้ง (บริการจัดส่ง ไม่มีบริการติดตั้ง)
 4. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้บริการจัดส่งที่บ้านพักอาศัย บริเวณชั้น 1 เท่านั้น กรณีอาคารคอนโดมิเนียม ลูกค้าต้องรับสินค้าด้วยตนเอง (จะสามารถฝากส่ง ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด หรือที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) หากต้องการให้จัดส่งบนอาคาร ต้องเป็นอาคารที่มีลิฟท์ขนส่ง เท่านั้น
 5. กรณีพบปัญหาในการจัดส่ง (สินค้ามีตำหนิ หรือ ไม่สามารถใช้งานได้) กรุณาติดต่อ Samsung SDS Call Center โทร. 063-205-1669


ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลด 1,000 บาท
รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน


แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed เน็ตความเร็วสูงสุด โทรทุกเครือข่าย


เงื่อนไข


เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed

 1. หลังจากใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 699 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 256 Kbps
 2. หลังจากใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 799 - 1,999 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 3. สิทธิ์การใช้งาน 4G ไม่จำกัด แพ็กเกจ 1,099 - 1,999 บาท ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Multi SIM แพ็กเกจ 1,099 - 1,999 บาท
 5. สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายโทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการตามจริงเป็นนาทีและไม่รวมการใช้งาน VDO Call
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 7. รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 8. การใช้งาน VDO Call ไม่รวมในแพ็กเกจและไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการเสริม Multi SIM ได้
 9. ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ. MMS ข้อความละ 4 บ.
 10. ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 11. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

สิทธิ์ PLAY PREMIUM ดูหนัง/ทีวี ซีรีส์ดัง ผ่านแอป AIS PLAY แบบไม่คิดค่าเน็ต

 1. ได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น โดยกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 2. ผู้ใช้บริการที่เคยได้รับสิทธิ์ฟรีค่าบริการรายเดือน หรือสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM ใดๆ อยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าบริการข้างต้น
 3. แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed 699 - 1,999 รับสิทธิ์ฟรี 3 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) รับสิทธิ์กด *889*93#
 4. หลังจากสิทธิ์ดูฟรีครบกำหนด จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 299 บาท (จากปกติ 399 บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 5. ได้รับสิทธิ์ฟรี ตามแพ็กเกจที่สมัครครั้งแรกเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก สิทธิ์ฟรีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM จะสิ้นสุดทันที ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้
 6. ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ดาวน์โหลดฟรี *357#
 7. แอปพลิเคชัน AIS PLAY สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ais.co.th/aisplay/

HOOQ

 1. รับสิทธิ์ฟรี 12 เดือนอัตโนม้ติ เมื่อรับสิทธิ์แพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM โดยเริ่มใช้งานได้ หลังจากรับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการครั้งแรก และไม่เคยได้รับสิทธิ์ดูฟรีมาก่อนเท่านั้น
 3. หลังจากครบกำหนดคิดค่าบริการแพ็กเกจ HOOQ เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลขสามารถรับสิทธิ์ฟรี HOOQ ได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
 5. กรณียกเลิกแพ็กเกจเสริม PREMIER FULL HD หรือ เปลี่ยนแพ็กเกจหลักที่ไม่มีบริการฟรี HOOQ บริการฟรี HOOQ จะสิ้นสุดลงทันที
 6. แอปพลิเคชันรองรับระบบปฎิบัติการ Andriod 4.0.3 ขึ้นไป
 7. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน www.ais.co.th/hooq

VIU Premium

 1. แพ็กเกจ 4G Hot Deal Max Speed 699 - 1,999 รับสิทธิ์ฟรี 3 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) รับสิทธิ์กด *686*54#
 2. สามารถดาวน์โหลดซีรีส์และรายการวาไรตี้ได้ไม่จำกัด โดยมีระยะเวลาในการรับชมได้ 7 วันนับจากวันที่ดาวน์โหลด
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการครั้งแรก และไม่เคยได้รับสิทธิ์ดูฟรีมาก่อนเท่านั้น
 4. หลังจากสิทธิ์ดูฟรีครบกำหนด จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 99 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ais.co.th/aisplay/viu
 5. จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 6. หากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก สิทธิ์ฟรีแพ็กเกจจะสิ้นสุดลงทันทีไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้

สิทธิ์เซเรเนด

 1. ได้รับสิทธิ์เซเรเนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่องและสมัครแพ็กเกจ
 2. สิทธิ์เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยันจากเอไอเอสเท่านั้น
 3. ได้รับสิทธิ์เซเรเนดเฉพาะหมายเลขที่สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถสลับหรือโอนสิทธิ์ไปยังหมายเลขอื่นได้
 4. ได้รับสิทธิ์นาน 12 เดือน หลังจากครบกำหนด จะถูกพิจารณาการรับสิทธิ์เซเรเนดตามหลักเกณฑ์ปกติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenadeเงื่อนไข


 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเซเรเนดโกลด์และแพลตินัม อายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป เฉพาะเลขหมายที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ระบบรายเดือนเท่านั้น
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่องนาน 12 เดือน กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆ อยู่ก่อน กำหนดให้นับระยะเวลาสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ