โปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ
4G Hot Deal Non-Stop

รับส่วนลดค่าเครื่อง สูงสุด 9,000 บาท
พร้อมรับชมฟรี นาน 6 เดือน

SAMSUNG
ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
ลดสูงสุด 9,000 บาท
พร้อมชำระแพ็กเกจ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal Non-Stop

*ลูกค้าเซเรเนด รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3-4 เดือน

เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ
 • ระยะสัญญา 12 เดือน
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระ จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อได้ที่ เอไอเอส ช็อป เทเลวิซทั่วประเทศ และเอไอเอส บัดดี้ ที่ร่วมรายการ

แพ็กเกจ 4G Hot Deal Non-Stop
เล่นเน็ตแรงได้ต่อเนื่อง

เงื่อนไข 4G Hot Deal Non-Stop
 • หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 699 และ 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป
 • การใช้งาน VDO Call ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามการใช้งานจริง โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ. MMS ข้อความละ 4 บ.
 • ค่าบริการรายเดือน และค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์ Internet 4G เฉพาะการใช้เครื่อง และ SIM ที่รองรับ และอยู่ในพื้นที่บริการ 4G และจะถูกหักการใช้งาน Internet เป็นอันดับแรก
 • AIS Super Wifi ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/superwifi
 • ศึกษาวิธีตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้รองรับการใช้งาน 4G ได้ที่ www.ais.co.th/4G/setting
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/hooq
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดเพิ่มเติม AIS CALL CENTER 1175
เงื่อนไข HOOQ
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลขสามารถรับสิทธิ์ HOOQ ได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น
 • ถ้ามีการเปลี่ยนแพ็กเกจ จะรับสิทธิ์สูงสุด 12 เดือนนับแต่วันที่สมัครแพ็กเกจแรก
 • กรณียกเลิกแพ็กเกจหลักหรือปรับเป็นแพ็กเกจที่ไม่มีบริการ HOOQ บริการ HOOQ จะสิ้นสุดลงด้วย
 • หลังจากครบกำหนด 12 เดือน ค่าบริการเดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แอปพลิเคชั่นรองรับระบบปฏิบัติการ android 4.0.3 ขึ้นไป

เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลูกค้าเอไอเอสที่ใช้งานแพ็กเกจรายเดือน
4G Max Speed Unlimited ตั้งแต่ 1,099 บาท ขึ้นไป อยู่แล้ว
สามารถอัพเกรดอุปกรณ์ เปิดการใช้งานเมนู NEXT G และสามารถใช้งานได้ทันที

สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่ใช้งานแพ็กเกจหลักอื่นๆ
สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม NEXT G 159 บาท นาน 7 วัน

พร้อมสนุกกับภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา
การ์ตูน จากช่องดังๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขอินเทอร์เน็ตสำหรับแพ็กเกจ PREMIER FULL HD Unlimited 499 บ.
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข สามารถสมัครรับสิทธิ์ใช้งานได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจ PREMIER FULL HD ซ้อนกันได้
 • รับสิทธิ์นาน 6 รอบบิล โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจเสริม PREMIER FULL HD Unlimited 499 บ. อัตราค่าบริการข้างต้นรวมอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด สำหรับใช้งานแอป AIS PLAY และแพ็กเกจ PREMIER FULL HD
 • ผู้ใช้บริการ Multi SIM ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจ PREMIER FULL HD Unlimited ได้
 • แพ็กเกจเสริมนี้สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ดาวน์โหลดฟรี โทร.*357# หรือ ผ่าน Google Play Store
 • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน
รับส่วนลด 6,000 บ.
พร้อมรับชมฟรี นาน 6 เดือน

ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ
ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา และ AIS Online Store

* สิทธิสำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และมีแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนไม่ต่ำกว่า 488 บาท
* ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง 6 เดือน

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง 6 เดือน กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน ค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป, เทเลวิซ ทั่วประเทศ