เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
AIS International Roaming Package ให้คุณไม่พลาดในทุกการติดต่อสื่อสาร ตลอดทุกมุมโลก ด้วยบริการโรมมิ่งระหว่าง
ประเทศ โทรทางไกลระหว่างประเทศ

South Korea Bridge DataRoam Unlimited Package

ราคา/แพ็คเกจ (บาท) จำนวนการโทร*(นาที) จำนวนข้อความการส่ง sms(ข้อความ) ปริมาณการใช้งาน(MB) ระยะเวลาใช้งาน(วัน) ค่าบริการปกติ(บาท) ประหยัดสูงสุด(%)
350ไม่จำกัด1
950ไม่จำกัด3
1,400ไม่จำกัด5
ประเทศที่โรมมิ่ง เครือข่ายที่รองรับ ชื่อเครือข่ายที่แสดงมือถือ
เกาหลีใต้
SK Telecom
KOR SK Telecom / SK Telecom / 450 05
อ่านสักนิดก่อนใช้งาน
  • แพ็กเกจเริ่มต้น และสิ้นสุดตามเวลาต่างประเทศ
  • เลือกเครือข่ายที่ร่วมให้บริการให้ถูกต้องตามที่ระบุสำหรับแต่ละแพ็กเกจ การใช้งานนอกเครือข่ายที่ระบุไว้ จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติ และไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ วิธีการเลือกเครือข่าย คลิกที่นี่
  • การคิดค่าบริการแพ็กเกจ Data Roaming สำหรับผู้ใช้งาน Multi SIM คลิกที่นี่
 
  • AIS Call Center 1175
  • สมัครผ่านมือถือโดยกดรหัสแพ็กเกจ *111
  • สมัครผ่าน AIS Roaming App
AIS CALL CENTER 1175
คุณสามารถกำหนดให้แพ็กเกจสามารถใช้งานได้ทันที ในวันถัดไป ในรอบบิลถัดไป หรือระบุวันที่ที่ต้องการใช้งานแพ็กเกจล่วงหน้าได้ตามต้องการ* โดยคุณจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการสมัคร

เอไอเอส ช็อป
คุณสามารถกำหนดให้แพ็กเกจสามารถใช้งานได้ทันที ในวันถัดไป ในรอบบิลถัดไป หรือระบุวันที่ที่ต้องการใช้งานแพ็กเกจล่วงหน้าได้ตามต้องการ* โดยคุณจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการสมัคร

ร้านเทเลวิซ
คุณสามารถกำหนดให้แพ็กเกจสามารถใช้งานได้ทันที ในวันถัดไป หรือในรอบบิลถัดไป โดยคุณจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการสมัคร
สมัครผ่านมือถือด้วยตนเองขณะอยู่ต่างประเทศ เพียงกด *111# call ฟรี! คุณจะได้รับ SMS แจ้งรายการแพ็กเกจพร้อมรหัสแพ็กเกจสำหรับกดสมัครด้วยตนเอง แพ็กเกจจะสามารถใช้งานได้ทันที โดยคุณจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการสมัคร
สมัครผ่าน AIS Roaming App (iPhone และ iPad) แพ็กเกจจะสามารถใช้งานได้ทันที โดยคุณจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัคร

Download App. ผ่าน *900 หรือผ่านทาง App Store
1. อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และลูกค้าจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปกติ โดยไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
3. สำหรับแพ็กเกจ Unlimited Data Roaming หลังจากใช้งาน Internet หรือ Data ในแต่ละวัน ครบ 500 MB จะสามารถใช้ Internet หรือ Data ได้ต่อไปโดยความเร็ว จะถูกจำกัดอยู่ที่ความเร็วสูงสุด 64 kbps
4. สามารถใช้แพ็กเกจได้ตามวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ระบุไว้ใน SMS ยืนยันการสมัครจากบริษัท
5. กรุณาปิด-เปิดเครื่อง หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจ
6. แพ็กเกจเริ่มต้น และสิ้นสุดตามเวลาต่างประเทศ [สำหรับประเทศอินโดนีเซีย แพ็กเกจอ้างอิงตามเวลาของเมืองจาการ์ตา, ประเทศออสเตรเลีย แพ็กเกจอ้างอิงตามเวลาของเมืองซิดนีย์ และประเทศสหรัฐอเมริกา แพ็กเกจอ้างอิงตามเวลาของเมืองนิวยอร์ก]
7. กรณีที่กำหนดให้แพ็กเกจสามารถใช้งานได้ทันที วันที่สมัครแพ็กเกจจะถือเป็นวันแรกของการใช้งาน และการสิ้นสุดของแพ็กเกจในวันสุดท้ายจะนับที่เวลา 23.59 น. ตามเวลาต่างประเทศ โดย
  • แพ็กเกจ ใช้ได้ไม่จำกัด 1 วัน สิ้นสุดที่เวลา 23.59 น. ของวันเดียวกันกับวันเริ่มต้นแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจ ใช้ได้ไม่จำกัด 3 วัน และ ใช้ได้ไม่จำกัด 5 วัน สิ้นสุดที่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 3 และ วันที่ 5 ตามลำดับ
8. กรณีไปใช้งานประเทศอื่น หรือเครือข่ายผู้ร่วมให้บริการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ หรือใช้เกินระยะเวลาของแพ็กเกจ ปริมาณการใช้งานดังกล่าวจะคิดในอัตราบริการข้ามแดนอัตโนมัติปกติตามแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ไปใช้งาน
9. เมื่อสมัครแพ็กเกจแล้วไม่สามารถขอยกเลิกแพ็กเกจได้
10. แพ็กเกจใดๆ ที่ใช้ในประเทศไทย ไม่รวมถึงการใช้งานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า