"บริการ Roam Fair ไม่ใช้งานแพ็กไหน เอไอเอส คืนให้"

บริการ Roam Fair สบายใจทุกครั้งที่สมัครแพ็กเกจโรมมิ่ง ไม่ว่าจะเป็นแพ็กโทร หรือ แพ็กเน็ต สมัครไว้ไม่ได้ใช้งาน เอไอเอส ยินดีดูแลค่าแพ็กเกจให้คุณ

 1. สมัครแพ็กเกจโรมมิ่งอย่างไร้กังวล ซื้อไปถ้าไม่ได้ใช้ เอไอเอส ยินดีดูแล คืนค่าแพ็กเกจ
 2. หากไม่แน่ใจปริมาณการใช้งานในต่างประเทศ ก็ซื้อแพ็กเกจโรมมิ่งเผื่อไว้ได้เลย หากไม่ใช้งานจะได้รับคืนค่าแพ็กเกจภายใน 45 วัน
 3. Roam Fair บริการพิเศษจากเอไอเอสโรมมิ่ง เมื่อซื้อแพ็กเกจโรมมิ่งจะได้รับบริการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครใช้บริการ

ลูกค้าระบบเติมเงิน

 • คืนค่าแพ็กเกจเป็นยอดเติมเงิน
 • ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดแพ็กเกจ

ลูกค้าระบบรายเดือน

 • คืนค่าแพ็กเกจเป็นยอดชำระค่าบริการล่วงหน้าในบิลถัดไป
 • ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดแพ็กเกจ

- ระบบรายเดือน คืนค่าแพ็กเกจให้ภายใน 45 วันนับจากวันที่แพ็กเกจสิ้นสุด

- ระบบเติมเงิน คืนค่าแพ็กเกจให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่แพ็กเกจสิ้นสุด

เนื่องจากต้องรอข้อมูลการใช้งานจากเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้งานแพ็กเกจหรือไม่

หากไม่ใช้งาน ระบบจะคืนค่าแพ็กเกจโรมมิ่งให้ โดยสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนเป็นเงินสดได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา (ไม่สามารถขอคืนที่ Telewiz Shop ได้)

ตามเงื่อนไขบริการ โดยลูกค้าต้องชำระค่าแพ็กเกจก่อน และหากตรวจสอบไม่พบการใช้งานเกิดขึ้น AIS จะทำการคืนค่าแพ็กเกจนั้นๆ ให้ลูกค้า

 1. เฉพาะลูกค้าเอไอเอส บุคคลธรรมดา ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน ที่สมัครแพ็กเกจโรมมิ่ง
 2. เงื่อนไขการคืนค่าแพ็กเกจ
  • - เอไอเอสจะคืนค่าแพ็กเกจโรมมิ่งให้โดยอัตโนมัติที่ไม่พบการใช้งานเกิดขึ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าแพ็กเกจก่อน และหากตรวจสอบไม่พบการใช้งานเกิดขึ้น AIS จะทำการคืนค่า
   แพ็กเกจนั้นๆ ให้ลูกค้า
  • - ระบบรายเดือน คืนค่าแพ็กเกจให้ภายใน 45 วันนับจากวันที่แพ็กเกจสิ้นสุด
  • - ระบบเติมเงิน คืนค่าแพ็กเกจให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่แพ็กเกจสิ้นสุด
  • - หากมีการใช้งานและได้รับส่วนลดในแพ็กเกจ แพ็กเกจนั้นจะไม่ได้รับการคืนเงิน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า