วิธีการใช้งานโรมมิ่ง

เลือกเครือข่าย

โทรออก/ รับสาย/รับ-ส่ง SMS

อินเทอร์เน็ตโรมมิ่ง

เติมเงินเมื่ออยู่ต่างประเทศ

VDO การใช้งานขณะอยู่ต่างประเทศ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโรมมิ่ง

Call Management


วิธีเลือกเครือข่ายมือถือในต่างประเทศด้วยตนเอง

 • - เมื่อคุณเดินทางไปถึงต่างประเทศและเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์จะทำการเลือกเครือข่ายที่ดีที่สุดในขณะนั้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อน โทรศัพท์มือถือจะทำการเลือกเครือข่ายใหม่ทันทีโดยอัตโนมัติ
 • - แพ็กเกจโรมมิ่ง เช่น แพ็กเกจ Non-Stop Data Roaming หรือ Super Value Voice Roaming ต้องเลือกเครือข่ายมือถือของแต่ละประเทศให้ถูกต้องตามที่ระบุในแพ็กเกจ เพื่อให้คุณได้ใช้งานแพ็กเกจอย่างคุ้มค่า ศึกษาวิธีการเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง ทั้งระบบ iOS และ Android ตามด้านล่าง


iOS


Android


รู้ไว้อุ่นใจ


 • เนื่องจากแต่ละเครือข่ายในต่างประเทศ มีความแตกต่างกัน เช่น พื้นที่ให้บริการ บริการเสริม ตลอดจนเงื่อนไขของโปรโมชั่น และแพ็กเกจต่างๆ ที่ทางเอไอเอสให้บริการ เป็นต้น คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งานด้วยตนเองได้ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยวิธีการเลือกเครือข่ายจะแตกต่างกันตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • กรณีที่คุณตั้งค่าเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง แล้วบริเวณที่คุณใช้งานไม่มีสัญญาณของเครือข่ายที่คุณเลือกไว้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนั้น หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้งาน คุณควรเลือกเครือข่ายอื่น ในกรณีที่เครือข่ายที่คุณเลือกใหม่นั้น ไม่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่คุณได้สมัครไว้ การใช้งานบนเครือข่ายดังกล่าว จะคิดเป็นค่าบริการโรมมิ่งปกติ

โทรออก/ รับสาย/รับ-ส่ง SMS


โทรออกขณะอยู่ต่างประเทศ

คุณสามารถโทรออกได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาเลขหมายโทรศัพท์ประเทศไทย โทรหาเลขหมายโทรศัพท์ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ หรือโทรหาเลขหมายโทรศัพท์ของประเทศอื่นๆ

วิธีการโทร

กด + รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์

ตัวอย่างเช่น

เมื่อคุณโรมมิ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และต้องการ

 • โทรหาเลขหมายโทรศัพท์มือถือประเทศไทย 081 123 4567 กด + 66 81 1234567
 • โทรหาเลขหมายโทรศัพท์บ้านประเทศไทย 02 123 4567 กด + 66 2 1234567
 • โทรหาเลขหมายโทรศัพท์ประเทศสิงคโปร์ 02 303 03039 กด + 65 2 30303039
 • โทรหาเลขหมายโทรศัพท์ประเทศอังกฤษ 098 765 432 กด + 44 98 765432

หมายเหตุ

 • 66 คือ รหัสประเทศไทย
 • 65 คือ รหัสประเทศสิงคโปร์
 • 44 คือ รหัสประเทศอังกฤษ
 • รหัสพื้นที่ เมื่อกดต่อจากรหัสประเทศ ไม่ต้องกด 0

ค่าบริการ

คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศไทย” หรือ “โทรหาเลขหมายประเทศที่โรมมิ่ง” หรือ “โทรหาเลขหมายประเทศอื่น” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่


โทรกลับไทยราคาประหยัด
(Call Home Service)
** ปิดบริการตั้งแต่ 29 พ.ค.62 ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรของ SIM2Fly ทดแทนได้ เริ่มแค่ 6 บ./นาที **

คุณสามารถโทรหาเลขหมายประเทศไทยด้วย บริการโทรกลับเบอร์ไทยราคาประหยัด (Call Home Service) ที่ช่วยให้คุณประหยัดสูงสุดถึง 70%

วิธีการโทร

กด *131* 66 รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์ #

โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังเลขหมายของผู้รับสาย เมื่อผู้รับสายกดรับสาย ระบบจึงจะต่อสายกลับมาที่คุณ โดยเป็นการเรียกเข้าจากหมายเลข 081 900 0131
หรือ Private Number ให้คุณกดรับสายเมื่อมีสายเรียกเข้า

ตัวอย่างเช่น

 • โทรหาคุณแม่หมายเลข 02 123 4567 กด *131* 66 2 1234567 # (ถือสายรอ แล้วกดรับสายเมื่อมีสายเรียกเข้า)
 • โทรหาเพื่อนหมายเลข 081 987 6543 กด *131* 66 81 9876543 # (ถือสายรอ แล้วกดรับสายเมื่อมีสายเรียกเข้า)

หมายเหตุ

 • 66 คือ รหัสประเทศไทย
 • รหัสพื้นที่เมื่อกดต่อจากรหัสประเทศไม่ต้องกด 0

ค่าบริการ

คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรกลับไทยราคาประหยัด” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบค่าบริการ ที่นี่


โทรหา AIS CALL CENTER
อุ่นใจไม่ว่าอยู่ที่ไหน

เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ คุณสามารถติดต่อ AIS CALL CENTER ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย

วิธีการโทร

กด + 66 2 2719000 ฟรี

คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศไทย” ของประเทศที่คุณโรมมิ่ง ตรวจสอบได้ ที่นี่


รับสายขณะอยู่ต่างประเทศ

เมื่อรับสายขณะอยู่ต่างประเทศ จะเสียค่าบริการโรมมิ่ง โดยคิดตามอัตราค่าบริการ “รับสาย” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่ สำหรับผู้ที่ต้องการโทรหาคุณ สามารถโทรออกได้ตามวิธีปกติ เสมือนคุณอยู่ในประเทศไทย กรณีมีสายเรียกเข้าขณะอยู่ต่างประเทศแต่คุณไม่ได้รับสาย จะไม่ถูกคิดค่าบริการโรมมิ่ง


SMS Roaming

คุณสามารถส่งข้อความได้ขณะอยู่ต่างประเทศ

วิธีการส่ง SMS

กด+ รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

Tips: หากส่งหาเลขหมายปลายทางเป็นเบอร์ประเทศไทย สามารถกดเหมือนตอนอยู่ในประเทศไทย


ตัวอย่างเช่น

คุณโรมมิ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และต้องการ

 • ส่ง SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือประเทศแคนาดา 310 123 4567 ใส่เลขหมายปลายทางเป็น กด + 1 310 1234567
 • ส่ง SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือประเทศไทย 081 123 4567 ใส่เลขหมายปลายทางเป็น กด 081 123 4567

ค่าบริการ

 • คิดตามอัตราค่าบริการ “ส่ง SMS” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่ (กรณีเบอร์ปลายทางเป็นเบอร์ต่างประเทศ มีค่าบริการเพิ่ม 9 บาท/sms)
 • การรับ SMS ขณะอยู่ต่างประเทศไม่เสียค่าบริการ

อ่านสักนิด

 • 1 SMS รองรับตัวอักษรได้ 160 ตัวอักษรสำหรับภาษาอังกฤษ และ 70 ตัวอักษรสำหรับภาษาไทย หากคุณส่งข้อความที่ยาวเกิน 1 SMS เช่น ส่งข้อความภาษาไทย 150 ตัวอักษร จะเท่ากับการส่ง 3 SMS หรือ ส่งข้อความภาษาอังกฤษ 180 ตัวอักษร จะเท่ากับการส่ง 2 SMS
 • กรณีที่ไม่สามารถส่ง SMS ได้ขณะอยู่ต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า Message Center ในโทรศัพท์มือถือว่าถูกต้องหรือไม่ โดยหมายเลข Message Center ที่ถูกต้อง คือ +66 92 301 0900
 • วิธีการตั้งค่า Message Center จะแตกต่างกันตามโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น

วิธีการตั้งค่า Message Center

iPhone

เปลี่ยน Message Center ให้ถูกต้อง

กด *5005*7672* 66 92 3010900 #

ตรวจสอบหมายเลข Message Center

กด *#5005*7672 #

Android


MMS Roaming

คุณสามารถส่งรูปภาพ คลิปวิดิโอ หรือคลิปเสียงได้ขณะอยู่ต่างประเทศ

วิธีการส่ง MMS

กด + รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

Tips: หากส่งหาเลขหมายปลายทางเป็นเบอร์ประเทศไทย สามารถกดเหมือนตอนอยู่ในประเทศไทย


ตัวอย่างเช่น

คุณโรมมิ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และต้องการ

 • ส่ง MMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือประเทศแคนาดา 310 123 4567 ใส่เลขหมายปลายทางเป็น
  กด + 1 310 123 4567
  (1 คือ รหัสประเทศแคนาดา)
 • ส่ง MMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือประเทศไทย 081 123 4567 ใส่เลขหมายปลายทางเป็น
  กด 081 123 4567

ค่าบริการ

 • การส่ง MMS Roaming คิดค่าบริการ 2 ส่วน คือ ค่าบริการในการส่ง MMS และค่าบริการ Data Roaming ตามขนาดของ MMS ที่ส่ง
 • การรับ MMS Roaming คิดค่าบริการ Data Roaming ตามขนาดของ MMS ที่รับ

อ่านสักนิด

 • ก่อนเดินทาง คุณต้องตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง เพื่อรองรับการใช้งาน MMS และการใช้งาน Data Roaming ตรวจสอบได้ ที่นี่
 • ประเทศและเครือข่ายที่รองรับบริการ MMS Roaming อ้างอิงตามประเทศและเครือข่ายที่ให้บริการ Data Roaming

รู้ไว้อุ่นใจ

  • กรณีมีสายเรียกเข้าขณะอยู่ต่างประเทศแต่คุณไม่ได้รับสาย จะไม่ถูกคิดค่าบริการโรมมิ่ง
  • กรณีโทรออกขณะอยู่ต่างประเทศแต่ไม่มีผู้รับสาย จะไม่ถูกคิดค่าบริการโรมมิ่ง ยกเว้นการใช้งาน ดังนี้
     - เครือข่าย Telenor และ TDC Mobile A/S ประเทศเดนมาร์ก จะถูกคิดค่าบริการ 2 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     - เครือข่าย AT&T ประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณถือสายรอเกิน 29 วินาที และไม่มีผู้รับสาย จะถูกคิดค่าบริการโรมมิ่ง ตามอัตราค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศที่โรมมิ่ง”
  • กรณีโทรออกขณะอยู่ต่างประเทศไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) หรือเลขหมายปลายทางที่ทำการโอนสายเข้าระบบฝากข้อความ จะถูกคิดค่าบริการโรมมิ่ง
  • การใช้บัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ (Calling Card) โดยโทรออกจากโทรศัพท์มือถือขณะอยู่ต่างประเทศ จะถูกคิดค่าบริการ 2 ส่วน คือ ค่าบริการโรมมิ่ง และค่าบริการของบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ (Calling Card)
  • กรณีมีการเปิดโรมมิ่ง และใช้งานในประเทศไทยจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน หากโทรศัพท์มือถือแสดงสัญญาณของเครือข่ายต่างประเทศ แนะนำให้เปลี่ยนเครือข่ายกลับมาเป็นเอไอเอส ตรวจสอบวิธีการเลือกเครือข่ายได้ ที่นี่ หากมีการใช้งานขณะที่โทรศัพท์มือถือแสดงสัญญาณของเครือข่ายต่างประเทศ จะถูกคิดเป็นค่าบริการโรมมิ่ง
  • ควรตรวจสอบการวางสายทุกครั้ง เพราะหากคุณลืมกดปุ่มวางสาย หรือกดวางสายไม่ถูกวิธี คุณอาจถูกคิดค่าบริการโรมมิ่งอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนาแล้ว
  • การโทรหาเลขหมายโทรศัพท์มือถือเอไอเอสที่นำไปใช้ในประเทศเดียวกัน คิดค่าบริการโรมมิ่ง ดังนี้>
     - ผู้โทรออก คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศไทย” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่
     - ผู้รับสาย คิดตามอัตราค่าบริการ “รับสาย” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่

บริการจัดการทุกสายเรียกเข้าและโทรออก (Call Management)


บริการโอนสายอัตโนมัติ
(Call Forwarding / Call Diverting)

คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังเลขหมายโทรศัพท์อื่นๆ ที่เป็นเลขหมายโทรศัพท์ประเทศไทยได้

วิธีการโอนสาย

 • เข้าไปที่เมนู (Menu)
 • เลือกการตั้งค่า (Setting)
 • เลือกการโอนสาย (Call Forward / Call Divert)
 • เลือกรูปแบบการโอนสาย ว่าต้องการให้โอนสายในกรณีใด เช่น
  • 1. โอนทุกสายเรียกเข้า (Divert on all calls)
  • 2. โอนสายเมื่อไม่สามารถรับสายได้ (Divert when unanswered)
  • 3. โอนสายเมื่อปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ (Divert when not reachable)
  • 4. โอนสายที่โทรเข้ามาขณะสายไม่ว่าง (Divert when busy)
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโอนสายไป

ค่าบริการ

 • การโอนสายเรียกเข้าขณะอยู่ต่างประเทศจะมีค่าบริการเกิดขึ้น ดังนี้
  โอนทุกสายเรียกเข้า หรือกรณีที่ 1 ด้านบน : คิดตามอัตราค่าบริการโอนสายภายในประเทศปกติ
  โอนสายในกรณีอื่นๆ หรือ 2, 3 และ 4 ด้านบน : ค่าบริการมี 2 ส่วน คือ ค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศไทย” และ ค่าบริการ “รับสาย” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่
 • เลขหมายปลายทางที่โอนสายไป อยู่ในประเทศไทย : ไม่เสียค่าบริการ
  เลขหมายปลายทางที่โอนสายไป โรมมิ่งอยู่ต่างประเทศ : คิดตามอัตราค่าบริการ “รับสาย” ของประเทศที่เลขหมายปลายทางนั้นโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่

บริการระงับการใช้เครื่อง
(Call Barring)

คุณสามารถควบคุมการใช้งานโทรศัพท์มือถือในการรับสายเรียกเข้า หรือโทรออก ได้ขณะอยู่ต่างประเทศ

ระงับสายเรียกเข้าขณะอยู่ต่างประเทศ แต่โทรออกได้ กด *351* รหัสส่วนตัว 4 หลัก #
ยกเลิก (ทำทุกครั้งเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย) กด #351* รหัสส่วนตัว 4 หลัก #
ระงับการโทรออกทุกกรณี แต่รับสายได้ กด *33* รหัสส่วนตัว 4 หลัก #
ยกเลิก (ทำทุกครั้งที่ถึงประเทศไทย) กด #33* รหัสส่วนตัว 4 หลัก #
ยกเลิกการระงับสาย (ทุกกรณี) กด #330* รหัสส่วนตัว 4 หลัก #

การเปลี่ยนแปลงรหัสส่วนตัว

รหัสส่วนตัวที่เอไอเอสกำหนดให้ครั้งแรก คือ 0000 (4 หลัก) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสส่วนตัวใหม่ได้ โดย

กด **03** รหัสตัวเดิม * รหัสตัวใหม่ * รหัสตัวใหม่ #

ค่าบริการ

ไม่เสียค่าบริการ


บริการแจ้งสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ
(Missed Call Alert)

สำหรับลูกค้าที่มีบริการ Voice Mail และสามารถใช้บริการ Missed Call Alert ขณะอยู่ประเทศไทยได้ เมื่อใช้งานโรมมิ่งขณะอยู่ต่างประเทศ คุณจะได้รับ SMS แจ้งให้ทราบ
ถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อคุณขณะที่คุณปิดเครื่อง หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ

ค่าบริการ

ไม่เสียค่าบริการ


บริการรับฝากข้อความเสียงระหว่างประเทศ
(International Voice Mail)

คุณสามารถฟังทุกข้อความที่ฝากถึงคุณได้ แม้ขณะอยู่ต่างประเทศ

สมัครใช้บริการ / กำหนดรหัสส่วนตัว / เปลี่ยนรหัสส่วนตัว / ยกเลิกบริการ ได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น

 • สมัครผ่านระบบ IVR (ใช้งานได้ขณะอยู่ประเทศไทยเท่านั้น) กด *199
 • ส่งผ่าน SMS พิมพ์รหัสส่วนตัวเป็นตัวเลข 4 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 9199
  *การยกเลิกบริการไม่สามารถใช้วิธีส่งผ่าน SMS

ค่าบริการ

 • สมัครใช้บริการ / เปลี่ยนรหัสส่วนตัว / ยกเลิกบริการ
  - ขณะอยู่ในประเทศไทย: คิดตามอัตราค่าโทร และส่ง SMS โดยคิดตามโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจในประเทศของคุณ
  - ขณะอยู่ต่างประเทศ: คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศไทย” หรือ “ส่ง SMS” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่


วิธีการเรียกฟังข้อความ (ใช้งานได้ขณะอยู่ต่างประเทศเท่านั้น)

วิธีที่ 1 การเรียกฟังข้อความโดยใส่รหัสส่วนตัว

 • กด + 66 81 9009999
 • กด หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ (10 หลัก) เช่น 081 123 4567
 • กด รหัสส่วนตัว (4 หลัก)

ค่าบริการ

 • การเรียกฟังข้อความ
  - คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรหาเลขหมายประเทศไทย” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่

วิธีที่ 2 การเรียกฟังข้อความโดยไม่ต้องใส่รหัสส่วนตัว

วิธีการเรียกฟังข้อความ

กด *131** 99 #

(แล้วรอสายเรียกเข้าจากระบบ ระบบจะเชื่อมต่อคุณสู่ระบบ Voice Mail)

ค่าบริการ

คิดตามอัตราค่าบริการ “โทรกลับไทยราคาประหยัด” ของประเทศที่คุณโรมมิ่ง ตรวจสอบได้ ที่นี่

อ่านสักนิด

ประเทศที่สามารถใช้บริการเรียกฟังข้อความโดยไม่ต้องใส่รหัสส่วนตัว คือประเทศที่สามารถใช้บริการโทรกลับไทยราคาประหยัด (Call Home Service) ได้เท่านั้น


รู้ไว้อุ่นใจ


 • บริการระงับการใช้เครื่อง (Call Barring) และบริการโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding / Call Diverting) ไม่สามารถใช้ควบคู่กันได้

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Data Roaming)

ไม่ว่าจะท่องโลกอินเทอร์เน็ต แชท หรือรับส่งอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ก็ทำได้ง่ายๆ ทั่วทุกมุมโลก ด้วยบริการ Data Roaming จากเอไอเอส

อ่านสักนิด

 • ก่อนเดินทาง คุณต้องตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง เพื่อรองรับการใช้งาน Data Roaming
 • แพ็กเกจที่คุณใช้งานในประเทศไทยทุกแพ็กเกจ ไม่รวมการใช้งานต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 • บางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต อาจมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ คุณควรปิด Data เมื่อไม่ต้องการใช้งาน ตรวจสอบวิธีการปิด-เปิด Data ได้ด้านล่าง
 • การใช้งาน อินเทอร์เน็ตโรมมิ่ง ขณะอยู่ต่างประเทศ ค่าบริการเรียกเก็บตามปริมาณการใช้งาน หน่วยเป็น KB (Kilobyte) หรือ MB (Megabyte)

ค่าบริการ

คิดตามอัตราค่าบริการ “อินเทอร์เน็ตโรมมิ่ง” ของประเทศที่คุณโรมมิ่งอยู่ ตรวจสอบได้ ที่นี่

วิธีตั้งค่ามือถือให้ถูกต้องก่อนเดินทาง

iPhone


iPad


Android

เติมเงินและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

ก่อนเดินทาง คุณควรเติมเงินล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน และศึกษาวิธีเติมเงินขณะอยู่ต่างประเทศ อย่างละเอียด
Tip: คุณสามารถเตรียมบัตรเติมเงินจากเมืองไทยไปเติมเงินในต่างประเทศได้


เติมเงินขณะอยู่ต่างประเทศ

เติมเงินขณะอยู่ต่างประเทศมีวิธีการเติมเงินหลักๆ ดังนี้

 • เติมเงินโดยใช้บัตรเงินสด

  วิธีนี้คุณต้องนำบัตรเงินสดติดตัวไปด้วย โดยมีวิธีการเติมเงิน ดังนี้

  กด * 120 * รหัสบัตร 16 หลัก #
 • เติมเงินผ่าน eService

  คุณสามารถเติมเงินออนไลน์ผ่านช่องทาง eService ได้ง่ายๆ เพียงคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (VISA หรือ Master Card) ที่ website www.ais.co.th/eservice


เติมเงินขณะอยู่ในประเทศไทย

มีวิธีเติมเงินหลักๆ ดังนี้

 • บัตรเงินสด
  คุณสามารถหาซื้อบัตรเงินสดได้ที่ร้าน Tesco Lotus และ Big C ทุกสาขา วิธีการเติมเงิน กด *120* รหัสบัตร 16 หลัก # โทรออก หรือ กด *120
  Tip!! คุณสามารถนำบัตรเงินสดติดตัวไปเพื่อเติมเงินขณะอยู่ต่างประเทศได้
 • เติมเงินผ่านเครื่อง ATM
  คุณสามารถเติมเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศ คลิกดูรายละเอียด
 • เติมเงินผ่าน เอไอเอส ช็อป

สำหรับวิธีการเติมเงินอื่นๆ คลิกดูรายละเอียด


ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ขณะอยู่ต่างประเทศ

กด *120# ไม่เสียค่าบริการ

เทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนให้ประหยัด

การใช้สมาร์ทโฟนให้ประหยัดขณะอยู่ต่างประเทศ คุณควรตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากบางแอพพลิเคชั่น มีการแจ้งอัพเดทข่าวสาร (Notifications) หรือรับอีเมล์มายังโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกคิดค่าบริการ Data Roaming เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถปิด Notifications เพื่อป้องกันการเชื่อมต่ออัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต หรือตั้งค่าอีเมล์ เพื่อลดปริมาณการใช้ Data Roaming

เลือกรุ่นโทรศัพท์ของคุณ


iPhone

วิธีปิด Notifications

เข้าไปที่ Menu > Settings > Notifications > เลือกเป็น OFFวิธีตั้งค่า Mail

เข้าไปที่ Menu > Settings > Mail, Contacts, Calendarsตรง Fetch New Data > ช่อง Push เปลี่ยนเป็น OFF และ ช่อง Fetch เปลี่ยนเป็น Manually เพื่อปรับให้รับ Mail ต่อเมื่อคุณเรียกอ่านเท่านั้น (จะไม่ได้รับอีเมล์แบบอัตโนมัติ)

ตรง Mail > ช่อง Show เปลี่ยนเป็น 25 หรือ 50 Recent Messages เพื่อให้เครื่อง iPhone ของคุณดาวน์โหลด Mail เฉพาะ 25 หรือ 50 ข้อความล่าสุดเท่านั้น

ตรง Mail > ช่อง Preview เปลี่ยนเป็น 2 Lines, 1 Line, หรือ None เพื่อให้ Mail แสดงตัวอย่างเนื้อความ Mail 2 แถว 1 แถว หรือไม่แสดงตัวอย่างเลย


iPad

วิธีปิด Notifications

เข้าไปที่ Menu > Settings > Notifications >

ภายใต้ In Notification Center คือ แอพพลิเคชั่น ที่ได้มีการตั้งค่าให้มีการแจ้งอัพเดทข่าวสารมายังโทรศัพท์มือถือของคุณ หากไม่ต้องการให้แอพพลิเคชั่นนั้นส่ง Notification ให้เลือกที่แอพพลิเคชั่น นั้น แล้วเลือก Notification Center เป็น OFF


Android

วิธีปิด Auto Update และ Notifications

เข้าไปที่ Menu > เลือก Play Store > ไปที่ Settings

ให้ปิด Notifications และ Auto-Update apps เพื่อลดปริมาณการเชื่อมต่อ Data Roaming

Notifications ให้เอาติ๊กถูกออก เพื่อปิดการแจ้งอัพเดทข่าวสาร

Auto-update apps ให้ปิดการ update applications และเกมส์ต่างๆโดยอัตโนมัติ

วิธีตั้งค่า Mail

เข้าไปที่ Menu > Settings > Accounts & sync > เลือก Exchange ActiveSync (สำหรับ Mail ในรูปแบบ Microsoft Exchange) หรือ Google (สำหรับ Gmail) หรือ Mail (สำหรับ Mail อื่นๆ เช่น Yahoo และ Hotmail เป็นต้น)

เลือก General Settings

ภายใต้ Mail Settings สามารถตั้งค่าการรับ Mail ได้ดังนี้

เลือก Sync when roaming ให้เป็นติ๊กถูก เพื่อเปิดการใช้งาน Mail ได้ขณะโรมมิ่งอยู่ต่างประเทศ

Mail size limit
กำหนดให้ดาวน์โหลด Mail เฉพาะหัวเรื่อง (Headers only) หรือกำหนดให้ดาวน์โหลดเฉพาะตัวหนังสือโดยไม่ดาวน์โหลดรูปภาพ (Text only, no pictures) หากต้องการอ่านทั้งฉบับค่อยดาวน์โหลดเพิ่มเติม

Include file attachment
กำหนดให้ไม่ดาวน์โหลด file แนบ (attachment) หรือให้ดาวน์โหลดทันทีเมื่อขนาด file แนบ มีขนาดเล็กกว่า 25 KB เป็นต้น

*วิธีการอาจแตกต่างกันตามรุ่นโทรศัพท์และโปรแกรม Mail ที่ใช้งาน คุณสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่า Mail ได้จากคู่มือใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ