เพิ่มเติมคลิก
วิธีสมัครง่ายๆ
ทริปนี้ไม่มีรั่ว
p1img2
p1img1
p2img1
p2txt1
p2txt2
p2btn
p2img1
 
 
p3img2
p3img2
p3img2
p3txt1
p3txt1

ก่อนเดินทาง

AIS CALL CENTER 1175, เอไอเอสช็อป, ร้านเทเลวิช หรือผ่าน p3app AIS Roaming App (สำหรับ IOS และ Android)

ขณะอยู่ต่างประเทศ

กด ∗111# p3app3  ฟรี! ผ่าน p3app AIS Roaming App (สำหรับ IOS และ Android)

สามารถกำหนดวันเเริ่มใช้งานแพ็กเกจได้ เฉพาะการสมัครผ่าน AIS CALL CENTER, เอไอเอส ช็อป และ AIS Roaming APP