วิธีเตรียมเงิน Rabbit LINE Pay
1. วิธีสมัครกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay
เข้า แอปพลิเคชัน
กดที่เมนู อื่นๆ ()
ขวาล่างสุดของหน้าจอ
เลือกเมนู
'Rabbit LINE Pay'
เลือก 'เริ่มต้นใช้งาน'
สมัครใช้งานเพียงกรอก
เลขบัตรประชาชน ชื่อ
และนามสกุล เป็นภาษาไทย
กระเป๋าเงิน
พร้อมใช้งานได้ทันที
2. เติมเงินแบบผูกบัญชี
3. เติมเงินตามจุดเติมเงิน
BTS, McDonald's, Kerry Express
ไปที่เมนู อื่นๆ ()
เลือก 'Rabbit LINE Pay'
เลือกเมนู 'เติมเงิน'
เติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร
3. เติมเงินตามจุดเติมเงิน
BTS, McDonald's, Kerry Express
เลือก เมนู 'รหัสของฉัน'
สแกน รหัสของฉัน
ที่เครื่อง
เพื่อเติมเงิน

หรือจ่ายเงิน
4. วิธีผูกบัตรเครดิต
เลือกเมนู 'บัตรใหม่'
เพื่อผูกบัตรเครดิต
ใส่รายละเอียด บัตรเครดิต
และกด 'เพิ่มบัตร'
วิธีการเติมเงิน Easy Pass
ด้วย Rabbit LINE Pay
เลือกเมนู Easy Pass
ใส่รหัส Smart Card Number และ
จำนวนเงินที่ต้องการเติมลงในบัตร
ตรวจสอบรายการก่อนยืนยัน
การทำรายการ
ยืนยันการชำระเงิน
สแกนลายนิ้วมือ หรือ กรอก
"รหัส Pin" เพื่อยืนยันการชำระเงิน
การทำรายการสำเร็จ
วิธีการเติมเงิน Easy Pass
ด้วย Rabbit LINE Pay
ผ่านแอป my AIS
เติมเงิน "เลือก"
ค่าสาธารณูปโภค
เลือกเมนู Easy Pass ใส่หมายเลข
บัตรสมาร์ทการ์ด
10 หลัก
เลือกจำนวนเงิน
กด "ตกลง"
ตรวจสอบชื่อ ยอดเงิน
ที่ต้องการเติม

เลือกวิธีการชำระเงิน
กด ต่อไป
ยืนยันการชำระเงิน
สแกนลายนิ้วมือ
หรือ กรอก "รหัส Pin"
เพื่อยืนยันการชำระเงิน
การทำรายการสำเร็จ

เงื่อนไขและรายละเอียด
  • ขอสงวนสิทธิ์การรับเงินคืนเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ ที่ไม่เคยมีการใช้จ่ายด้วยบัตรฯ ซิตี้ ทุกประเภทผ่าน Rabbit LINE Pay ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และไม่เป็นรายการที่มีการยกเลิกการทำรายการ
  • จำกัดสิทธิ์ 1 คน /เครื่อง / เบอร์โทรศัพท์ / บัตรเครดิต / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • จำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์ต่อเดือนและ 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ระยะเวลา : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562
  • ลูกค้าต้องเปิดใช้งานกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay จึงจะสามารถรับเงินคืนได้
  • เงินคืนจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ภายในวัน 7 วันทำการหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า