ลุ้นทองแสนทุกสัปดาห์
ลุ้นทองล้านทุกเดือน
กดลุ้นทองกันได้ทุกเดือน
ยิ่งกดมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ลูกค้าเอไอเอส รับสิทธิ์
ลุ้นทองแสน ทองล้าน ได้ง่ายๆ
แลก 4 พอยท์ = 1 สิทธิ์ลุ้นทอง
ทุกๆ การใช้งาน 25 บาท รับ 1 พอยท์
ของรางวัลโชคทองถล่มทับ
ลุ้นทองล้านทุกเดือน  ทุกสิ้นเดือน
ลุ้นทุกเดือน ทองคำมูลค่า   100,000 บาท
กรณีตอบคำถามถูก 2 ข้อ รับทองคำมูลค่า 500,000 บาท
กรณีตอบคำถามถูก 3 ข้อ รับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท
ลุ้นทองแสนทุกสัปดาห์  ทุกวันอาทิตย์
ลุ้นทุกสัปดาห์ ทองคำมูลค่า   10,000 บาท
กรณีตอบคำถามถูก 2 ข้อ รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท
กรณีตอบคำถามถูก 3 ข้อ รับทองคำมูลค่า 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล
รวมมูลค่าสูงสุด 9,400,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ลุ้นทุกสัปดาห์ ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท และรับสูงสุดถึง 100,000 บาท
เดือน
วันที่
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รางวัลทองคำ
รางวัลทองคำ
6
เบอร์โทร 098-279-xxxx
คุณสมปอง พรมแสง
รางวัลทองคำ
50,000 บาท
13
เบอร์โทร 063-216-xxxx
คุณสิปปนันท์ พิพัฒน์วรดิลก
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
20
เบอร์โทร 092-479-xxxx
คุณสุภาพ นาโนนกอก
รางวัลทองคำ
10,000 บาท
วันที่
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รางวัลทองคำ
รางวัลทองคำ
2
เบอร์โทร 081-794-xxxx
คุณนาวิน สุดสายตา
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
9
เบอร์โทร 061-562-xxxx
คุณอุบล สุพรม
รางวัลทองคำ
50,000 บาท
16
เบอร์โทร 081-260-xxxx
คุณศิริพร จันดาหงษ์
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
23
เบอร์โทร 087-994-xxxx
คุณวิทย์ สำราญสุข
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
วันที่
เบอร์โทร
ชื่อ-นามสกุล
รางวัลทองคำ
รางวัลทองคำ
4
เบอร์โทร 087-994-xxxx
คุณชุรวิญญ์ สุทธิพงษ์
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
11
เบอร์โทร 084-361-xxxx
คุณกษมา แพร่ภิญโญ
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
18
เบอร์โทร 080-624-xxxx
คุณอรวรรณ พาสุพรรณ
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
เดือนสิงหาคม 2560
เบอร์โทร 061-425-xxxx
นายสำเริง จวนจันทร์เพ็ญ
รางวัลทองคำ
100,000 บาท
เดือนกรกฎาคม 2560
เบอร์โทร 089-669-xxxx
คุณจันทราทิพย์ เดชธนาสินรักษา
รางวัลทองคำ
500,000 บาท
เดือนมิถุนายน 2560
เบอร์โทร 063-189-xxxx
คุณกฤษณ์ โชติกมนิย์
รางวัลทองคำ
1,000,000 บาท