หรือ

  • โทร.ทุก 100 บาท รับ 1 สิทธิ์
  • เติมเงินวัน-ทู-คอล! 100 บาทขึ้นไป รับ 1 สิทธิ์

เช็กจำนวนสิทธิ์ลุ้น กด
544
2#
ฟรี!
  • ลุ้นทุกเดือน ทองคำมูลค่า 100,000 บาท
  • กรณีตอบคำถามถูก 1 ข้อ รับทองคำมูลค่า 500,000 บาท
  • กรณีตอบคำถามถูก 2 ข้อ รับทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท

  • ลุ้นทุกวัน ทองคำมูลค่า 10,000 บาท
  • กรณีตอบคำถามถูก 1 ข้อ รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท
  • กรณีตอบคำถามถูก 2 ข้อ รับทองคำมูลค่า 100,000 บาท