เงื่อนไขสิทธิพิเศษเน็ตฟรีเต็มสปีดจุใจ 2 GB และโทรฟรีในเครือข่าย
 • โครงการนี้สำหรับ ลูกค้าเอไอเอส ที่จดทะเบียนหรือแสดงตนในนามบุคคลธรรมดา อยู่ในระบบตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (ไม่รวม VAT) โดยแจ้งวันเกิดของคุณให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดือนเกิดอย่างน้อย 1 เดือน
 • สิทธิ์ในการโทร, SMS/MMS/internet ฟรี เฉพาะการใช้บริการในเครือข่ายเอไอเอสภายในประเทศเท่านั้น
 • การส่ง SMS และ MMS ใช้ได้เฉพาะการส่งแบบ Phone to Phone เท่านั้นไม่รวมการส่งแบบ Delivery Report และ SMS ที่ใช้ในการตลาด
 • สิทธิ์พิเศษดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  เงื่อนไขสิทธิพิเศษซื้อบัตรล่องเรือไหว้พระ 9 วัด
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส 3G ที่มียอดใช้งานเฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป (ไม่รวม VAT)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูค้าที่มีหมายเลขโทรศัพท์ และชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียน/แสดงตนในระบบ เอไอเอส เท่านั้น
 • จำกัด 30 ที่นั่ง/สัปดาห์
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการเรือตลอดการเดินทาง, มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ และน้ำดื่ม (ยกเว้นอาหารกลางวัน)
 • หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาแจ้งทางเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ให้ทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น จะไม่สามารถ แก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการได้
 • ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงไปด้วย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • สำหรับผู้ที่ไม่สามารถแสดงสิทธิ์ ณ วันเดินทาง ขอเก็บค่าบริการตามโปรแกรมที่จัดอยู่ในขณะนั้น
 • โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ โดยยึดถือความปลอดภัย และ ความเหมาะสมเป็นหลัก
 • สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ท่าสาธรเท่านั้น