landing_key
landing_food
landing_food
landing_food
 
landing_h1
landing_h2
landing_h3
แค่รวมกลุ่มสูงสุด 3 เลขหมาย
ยอดรวม 900 บาทขึ้นไป
landing_key
box2step1h1
box2step1h2
เพียงรวมกลุ่มกับเพื่อน ครอบครัว คนรัก สูงสุด 3 เลขหมาย และมียอดค่าใช้บริการกลุ่มรวม 900 บาทขึ้นไป/เดือน
box2step2h1
box2step2num1
box2step2num1
box2step3h1
และส่วนลดมากมายจากร้านค้ากว่า 12,000 ร้าน ทั่วประเทศ ที่รองรับชีวิตทุกองศาของคุณ อาทิ
  • บริการนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่อยู่ในระบบนาน 3 เดือนขึ้นไป
  • ยอดค่าใช้บริการเพื่อรวมกลุ่ม คำนวณจากค่าบริการเฉลี่ย 3 เดือน
  • การเปลี่ยนแปลงกลุ่มสามารถทำได้หลังจากการรวมกลุ่ม 3 เดือนขึ้นไป
  • เมื่อกดรับสิทธิพิเศษ ระบบจะใช้สิทธิ์ในระดับบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก และใช้สิทธิ์ระดับกลุ่มในครั้งต่อไป
  • สมาชิกในกลุ่ม สามารถกดรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/กลุ่ม ในแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ยอดค่าใช้บริการจะคำนวณใหม่ เพื่อกำหนดสิทธิ์ที่จะได้รับทุกเดือน
  • การใช้สิทธิพิเศษระดับกลุ่ม สามารถใช้ได้ผ่านการกด *545*XXX#… ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น
  • สิทธิพิเศษระดับกลุ่ม ไม่สามารถใช้ได้กับ ที่จอดรถสำรองพิเศษ, ส่วนลดน้ำมันบางจาก และโครงการอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงการเข้าใช้บริการที่ Serenade Club, Serenade Room และ Serenade Call Center 1148