ลูกค้าเอไอเอส
 รับสิทธิ์เข้าชมความงดงาม
 ของ 3 สถานที่สำคัญ ฟรี!
 วันนี้ - 31 ธันวาคม 2558
box1detail1
box1map1
box1detail1
box1map1
box1detail1
box1map1
landing_aunjai
 
  • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอสที่มียอดใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 100 บาทขึ้นไป
  • กดหมายเลข พร้อมแสดงรหัสตอบกลับ ณ จุดจำหน่ายบัตร
  • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
landing_aunjai