องศาพิเศษสำหรับ ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด ทุกชั้น ทุกแผนก
ลดสูงสุด ทุกชั้น ทุกแผนก
ลูกค้าเซเรเนด ช้อป 1,000.-

รับ
(จำกัด 1,000 เลขหมาย/วัน)
  ลูกค้าเซเรเนด ช้อป 1,000.- รับ
    (จำกัด 1,000 เลขหมาย/วัน)
  25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 58
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส 3G เท่านั้น
  • ส่วนลดเคาน์เตอร์ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  • รับ Gift Voucher แสดงใบเสร็จยอดช้อป 1,000 บาท / ใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน พร้อมกดรับสิทธิ์ โดยแสดงรหัสตอบกลับที่เคาน์เตอร์ Redemption ภายในห้างฯ
  • 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ / โครงการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้า serenade group privilege ไม่ร่วมรายการ
  • จำกัด 1,000 สิทธิ์ / วัน / ทุกสาขา (Central Gift Voucher มีจำนวนจำกัดในแต่ละสาขา)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย