เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
*777 Smart Easy Code
*121 Smart Easy Code
เบอร์เดียวตอบรับคุณ..
เช็กทุกการใช้งานครบทุกข้อมูลแบบทันที


เช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบบิล พร้อมรายละเอียดข้อมูล,
เช็กยอดการใช้งานคงเหลือ, เช็กยอดค้างชำระและวงเงินการใช้งาน
เลือกวิธีง่ายๆ ดังใจคุณ
 
*121 First Choice
ฟังบริการ...เพื่อเช็กการใช้งาน
*121 Second Choice
รู้โค๊ดตรง...เช็กได้ทันที
*121 Third Choice
บริการพร้อมเสิร์ฟ
เลือกเช็กได้บนมือถือ
 
corner_line_content.png
corner_line_content.png
corner_line_content.png
logo_121.png
กด 121ฟังทุกบริการ ที่คุณต้องการ เช็กยอดการใช้งาน
ค่าบริการ 1 บาท/ครั้ง (ฟรี! 10 ครั้ง/เดือน)
กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
กด 3 เช็กยอดบิลค้างชำระ
กด 2 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ
 
logo_121.png
รู้โค๊ด กดเช็กการใช้งานได้ทันที
อีกหนึ่งช่องทางลัด เพียงรู้โค๊ด ก็กดเช็กการใช้งานค่าโทร / Internet, ข้อมูลการใช้งาน,
ยอดคงเหลือการใช้งาน, ยอดค้างชำระ และ วงเงินการใช้งานของคุณ
กด *121*1# เช็กยอดบริการระหว่างรอบบิล (บาท)
กด *121*21# เช็กยอดคงเหลือรวมทุกแพ็กเกจ
กด *121*11# เช็ก ยอดการใช้งานระหว่างรอบบิล
เช่น ข้อมูลการโทร (นาที)
กด *121*22# เช็กยอดคงเหลือรายแพ็กเกจ
กด *121*3# เช็กยอดค้างชำระ
กด *121*4# เช็กวงเงินการใช้งาน
 
logo_121
กด 121
ฟรี!! เบอร์เดียว...เลือกเช็กได้ทุกการใช้งาน
บนมือถือกับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
กด 3 เช็กยอดบิลค้างชำระ
กด 2 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ
กด 4 เช็กวงเงินการใช้งาน
 
USSD *121# Interactive
 
*777 Smart Easy Code
*121 Smart Easy Code
เบอร์เดียวตอบรับคุณ..
เช็กทุกการใช้งานครบทุกข้อมูลแบบทันที


เช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบบิล พร้อมรายละเอียดข้อมูล,
เช็กยอดการใช้งานคงเหลือ, เช็กยอดค้างชำระและวงเงินการใช้งาน
เลือกวิธีง่ายๆ ดังใจคุณ
 
*121 First Choice
ฟังบริการ...เพื่อเช็กการใช้งาน
*121 Second Choice
รู้โค๊ดตรง...เช็กได้ทันที
*121 Third Choice
บริการพร้อมเสิร์ฟ
เลือกเช็กได้บนมือถือ
 
corner_line_content.png
corner_line_content.png
corner_line_content.png
logo_121
กด *121ฟังทุกบริการ ที่คุณต้องการ เช็กยอดการใช้งาน
ค่าบริการ 1 บาท/ครั้ง พิเศษ! โทร ฟรี ถึง มี.ค. 58
กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
กด 3 เช็กยอดบิลค้างชำระ
กด 2 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ
 
logo_121
รู้โค๊ด กดเช็กการใช้งานได้ทันที
อีกหนึ่งช่องทางลัด เพียงรู้โค๊ด ก็กดเช็กการใช้งานค่าโทร / Internet, ข้อมูลการใช้งาน,
ยอดคงเหลือการใช้งาน, ยอดค้างชำระ และ วงเงินการใช้งานของคุณ
กด *121*1 เช็กยอดบริการระหว่างรอบบิล (บาท)
กด *121*21# เช็กยอดคงเหลือ
รวมทุกแพ็กเกจ
กด *121*11# เช็ก ยอดการใช้งานระหว่างรอบบิล
เช่น ข้อมูลการโทร (นาที)
กด *121*22# เช็กยอดคงเหลือ
รายแพ็กเกจ
กด *121*3# เช็กยอดค้างชำระ
กด *121*4# เช็กวงเงินการใช้งาน
 
logo_121
กด *121
ฟรี!! เบอร์เดียว...เลือกเช็กได้ทุกการใช้งาน
บนมือถือกับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
กด 3 เช็กยอดบิลค้างชำระ
กด 2 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ
กด 4 เช็กวงเงินการใช้งาน
 
 

777_button.png

เบอร์เดียวตอบรับคุณ..
เช็กทุกการใช้งานครบทุกข้อมูลแบบทันที


เช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบบิล พร้อมรายละเอียดข้อมูล, เช็กยอดการใช้งานคงเหลือ, เช็กยอดค้างชำระและวงเงินการใช้งาน เลือกวิธีง่ายๆ ดังใจคุณ
*121 Smart Easy Code
logo_121
กด *121
ฟังทุกบริการ ที่คุณต้องการ เช็กยอดการใช้งาน
ค่าบริการ 1 บาท/ครั้ง พิเศษ! โทร ฟรี ถึง มี.ค. 58
กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
กด 3 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ
กด 2 เช็กยอดบิลค้างชำระ
logo_121
รู้โค๊ด กดเช็กการใช้งานได้ทันที
อีกหนึ่งช่องทางลัด เพียงรู้โค๊ด ก็กดเช็กการใช้งานค่าโทร / Internet, ข้อมูลการใช้งาน, ยอดคงเหลือการใช้งาน, ยอดค้างชำระ และ วงเงินการใช้งานของคุณ
กด *121*1 เช็กยอดบริการระหว่างรอบบิล (บาท)
กด *121*21# เช็กยอดคงเหลือ รวมทุกแพ็กเกจ
กด *121*11# ยอดการใช้งาน ระหว่างรอบบิล เช่น ข้อมูลการโทร (นาที)
กด *121*22# เช็กยอดคงเหลือ รายแพ็กเกจ
กด *121*3# เช็กยอดค้างชำระ
กด *121*4# เช็กวงเงินการใช้งาน
logo_121
กด *121
ฟรีเบอร์เดียว...เลือกเช็กได้ทุกการใช้งาน บนมือถือกับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
กด 1 เช็กยอดใช้บริการ ระหว่างรอบบิล
กด 2 เช็กยอดใช้งานคงเหลือ
กด 3 เช็กยอดบิลค้างชำระ
กด 4 เช็กวงเงินการใช้งาน
ให้บริการโดย AWN | Terms and Conditions เอไอเอส รายเดือน