เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
แพ็กเสริม WiFi
 
รายละเอียด

ค่าบริการ

9 บาท/1 ชั่วโมง

AIS WiFi

อายุการใช้งาน 1 ชั่วโมง

สมัครกด

*777*380# โทรออก
 

ค่าบริการ

19 บาท/5 ชั่วโมง

AIS WiFi

อายุการใช้งาน 5 ชั่วโมง

สมัครกด

*777*381# โทรออก
 

ค่าบริการ

29 บาท/1 วัน

AIS WiFi

อายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง

สมัครกด

*777*382# โทรออก
 

ค่าบริการ

69 บาท/30 วัน

AIS WiFi

ไม่จำกัด อายุการใช้งาน 30 วัน

สมัครกด

*777*383# โทรออก
 

ค่าบริการ

99 บาท/30 วัน

AIS SUPER WiFi

ไม่จำกัด อายุการใช้งาน 30 วัน

สมัครกด

*777*384# โทรออก
 
โทรศัพท์ที่รองรับ
  ERROR phone img
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สำหรับแพ็กเกจฟรี AIS Wifi ระบบจะส่ง Username และ Password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ส่วนแพ็กเกจฟรี AIS Wifi + 3BB ลูกค้าสามารถรับ Username และ Password ได้ โดยกด*388*88#โทรออก ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/Wifi
 • การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • บริการ Wifi ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน Wifi เท่านั้น
 • สามารถใช้งาน Wifi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น
 • แพ็กเกจ AIS Wifi สามารถใช้งาน Wifi บนเครือข่ายของ @ AISwifi เท่านั้น
 • แพ็กเกจ AIS Wifi + 3BB สามารถใช้งาน Wifi บนเครือข่ายของ @ AISwifi, @ 3BB_WiFi และ Cyberpoint เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ,เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ
 • การใช้งาน Wifi ดังกล่าว คิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ
 • การใช้งาน Wifi สามารถใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าลืม Wifi Password กด*388# เพื่อขอรับ Password ทางข้อความ (SMS)
 • สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th/logout
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัคร หรือเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกแพ็กเกจสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ให้บริการโดย AWN | Terms and Conditions เอไอเอส รายเดือน