เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 

เลือกใหม่

{{numberWithCommas(selectPlan.plan.price)}}

คุณยังไม่เลือกแพ็กเกจ

แพ็กเกจหลัก
{{pack.text}} {{numberWithCommas(pack.price)}}
แพ็กเกจเสริม
{{pack.text}} {{numberWithCommas(pack.price)}}
{{pack_a.text}} {{numberWithCommas(pack_a.price)}}
{{pack_b.text}} {{numberWithCommas(pack_b.price)}}
{{pack_c.text}} {{numberWithCommas(pack_c.price)}}
{{pack_d.text}} {{numberWithCommas(pack_d.price)}}
{{pack_e.text}} {{numberWithCommas(pack_e.price)}}
*มูลค่าเงินคงเหลือไม่เกิน –200

{{numberWithCommas(selectPlan.plan.net)}}

{{numberWithCommas(calResult())}}

แพ็กเกจโทรและเล่นเน็ต เอาใจคนใช้สมาร์ทโฟน
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. ค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนด ส่วนเกินจากแพ็กเกจ โทรนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาที  คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง)
 2. อัตราค่าใช้บริการเสริม: SMS ข้อความละ 3 บาท, MMS ข้อความละ 6 บาท และ Internet 1.50 บาทต่อMB
 3. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่า นั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 4. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็เกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 5. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. ลูกค้าปัจจุบัน ค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ ครั้งละ 30 บาท
 7. ลูกค้าใหม่และปัจจุบันรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Xtra Net

เลือกเล่นเน็ต / Wifi ไม่อั้น

หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กาหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 64 kbps

เลือกเล่นเน็ตตามปริมาณการใช้งาน
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. ค่าบริการส่วนเกิน คิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 2. สำหรับแพ็กเกจฟรี AIS Wifi ระบบจะส่ง Username และ Password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 3. รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 4. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 5. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็เกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 6. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ให้บริการโดย AWN | Terms and Conditions เอไอเอส รายเดือน