เบอร์เดียวตอบรับคุณ
เช็กทุกการใช้งานครบทุกข้อมูล

แบบทันที
เช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบบิล
พร้อมรายละเอียดข้อมูล,


เช็กยอดการใช้งานคงเหลือ,
เช็กยอดค้างชำระและวงเงินการใช้งานเลือกวิธีง่ายๆ ดังใจคุณ
รู้โค๊ด กดเช็กการใช้งานได้ทันที
กด *121
อีกหนึ่งช่องทางลัด เพียงรู้โค๊ด
ก็กดเช็ก
การใช้งาน
ค่าโทร / Internet,
ข้อมูลการใช้งาน,
ยอดคงเหลือการใช้งาน,
ยอดค้างชำระ
และ วงเงินการใช้งานของคุณ
 • กด *121*1#
  เช็กยอดบริการระหว่างรอบบิล (บาท)
 • กด *121*11#
  เช็กยอดการใช้งานระหว่างรอบบิล
  เช่น ข้อมูลการโทร (นาทึ)
 • กด *121*21#
  เช็กยอดคงเหลือรวมทุกแพ็กเกจ
 • กด *121*22#
  เช็กยอดคงเหลือรายแพ็กเกจ
 • กด *121*3#
  เช็กยอดค้างชำระ
 • กด *121*4#
  เช็กวงเงินการใช้งาน