เบอร์เดียว เลือกเช็กได้
ทุกการใช้งานบนมือถือ

กับระบบอัตโนมัติ ฟรี! กด
เช็กยอดใช้บริการระหว่างรอบบิล
พร้อมรายละเอียดข้อมูล,


เช็กยอดการใช้งานคงเหลือ,
เช็กยอดค้างชำระและวงเงินการใช้งานเลือกวิธีง่ายๆ ดังใจคุณ
รู้โค๊ดตรง..เช็กยอดการใช้งานได้ทันที
ช่องทางลัด! เพียงรู้โค้ด...
ก็เช็กยอดที่ต้องการได้ทันที
 • กด *121*1#
  เช็กยอดบริการระหว่างรอบบิล (บาท)
 • กด *121*11#
  เช็กยอดการใช้งานระหว่างรอบบิล
  เช่น ข้อมูลการโทร (นาที)
 • กด *121*2#
  เช็กยอดที่ SWOP ได้
 • กด *121*21#
  เช็กยอดคงเหลือรวมทุกแพ็กเกจ
 • กด *121*22#
  เช็กยอดคงเหลือรายแพ็กเกจ
 • กด *121*3#
  เช็กยอดค้างชำระ
 • กด *121*4#
  เช็กวงเงินการใช้งาน